Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aangifte van manipulatie stikstofcijfers Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 780 
|
 nos.nl 
Airport_lelystad_in_uitbreiding_HvS.JPG

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) hebben aangifte gedaan tegen topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol.

Volgens SATL zou er sprake zijn van valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijsstukken. De aangifte gaat over de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen, meldt Omroep Flevoland.

SATL zegt een reconstructie te hebben gemaakt van de stikstofberekeningen sinds 2014, waaruit zou blijken dat als de berekeningen juist waren uitgevoerd, de stikstofuitstoot veel groter zou zijn geweest. Door een lage stikstofuitstoot die uit de berekeningen kwam, was het voor het vliegveld niet nodig een aparte natuurvergunning aan te vragen.

Tweede Kamer
Ambtenaren en ingehuurde adviseurs wisten volgens de actiegroepen dat de berekeningen niet juist konden zijn. Ook zou de Tweede Kamer verkeerd zijn geïnformeerd.

Deskundigen van SATL toonden eerder al aan dat berekeningen niet konden kloppen en dat allerlei stikstofbronnen niet meegeteld waren. De actievoerders kregen toen gelijk van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

SATL heeft alle betrokkenen tegen wie nu aangifte is gedaan vooraf om een reactie gevraagd op de ontdekkingen, maar geen commentaar gekregen

Bekijk bericht op "nos.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

OOK VERSPREIDINGSGEBIED STIKSTOF ROND SCHIPHOL GEMANIPULEERD?

Uit kamer vragen en de reactie daarop blijkt dat op basis van "geruststellende" cijfers het gebied rond Schiphol maar even is verkleind van 60 x 60 naar 40 x 40 kilometer.

Samen met het slechts tot geringe vlieghoogte meetellen van de uitstoot kon zo een veel groter aantal vliegbewegingen worden ingecalculeerd. Alles ten koste van de leefomgeving en natuur & landschap, inclusief Natura 2000 gebied langs de Noordzeekust.

De Omgevingsdiensten IJmond en Noordzeekanaalgebied en Provinciaal bestuur keken - zoals eigenlijk altijd - de nadere kant op.........................

Geplaatst door M. uit Heemskerk

Waar kan ik die gegevens vinden van 60x60km naar 40x40km?
Ik schat in dat de stikstof depositie van het vele Polderbaan verkeer met een bocht over stikstof gevoelige natuur wel eens een flinke strop kan zijn voor de Polderbaan, dit moeten ze geweten hebben bij de aanleg, bewijs heb ik hier niet van.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Ik ben ook wel benieuwd naar deze cijfers en ondanks het verkleinen van het neerslag gebied van stikstof valt toch een bepaald gedeelte van ons drinkwater systeem in deze vervuiling.
Deze vervuiling van het water zal er wel uit gefilterd worden maar dat kost weer extra euro’s neem ik aan.

Geplaatst door M. uit Heemskerk

Michel, wat betreft het gevaar voor drinkwater is een ongeluk of lekkage/lozing boven de Duinen. De additieven in de olieen van een vliegtuig bevatten stoffen die in een auto gelukkig niet zijn toegestaan. De luchtvaart heeft daar weer ontheffing voor. Het risico wordt zeer bewust genomen, wanneer het aantal vluchten wordt gehalveerd gaat ook het risico naar beneden.


Geplaatst door M. uit Heemskerk

Bedankt voor de link, ik lees het in het antwoord op vraag 19.

Nu ben ik nieuwsgierig geworden naar de inhoud van het volgende document en verwijzingen:
Antwoord op vraag 20
Wat betreft de bronnen zijn in hoofdstuk 8 van het rapport ‘methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands5’ de herkomst van de bronnen te vinden. De specifieke bronnenlijst is zeer omvangrijk, maar betreft in ieder geval gegevens van het CBS over de jaarlijkse aantal vliegbewegingen per vliegtuigtype en gegevens over 400 type vliegtuigmotoren uit de ICAO database.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Elders in het document komt het beperken van calculaties boven 3000 voet aan de orde.
Ook wat dat aangaat is de situatie veranderd na de rapportage "Niet alles kan". Toch probeert men almaar op de oude voet door te gaan.

Afrondend:

Zolang de luchtvaartsector op alle fronten een uitzonderingssituatie blijft innemen en de "governance" ofwel het instemmen hiermee door bestuurders via een opgetuigd "schaduwbestuur" schering en inslag blijft, geldt helaas: "Alles lijkt te kunnen".