Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aangetoond: I&W moffelt lastige vragen weg

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 666 
|
 schipholwatch.nl - 28-05-2021 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Het Ministerie van Infrastructuur (I&W) onder leiding van VVD-er Cora van Nieuwenhuizen moffelt lastige vragen uit zienswijzen weg. Dit blijkt uit een briefwisseling nadat een bezwaarmaker geen genoegen nam met de nota van antwoord.

Zienswijzen worden door burgers en maatschappelijke organisaties ingediend in een participatietraject om hun visie te geven op grote projecten van de overheid, zoals de luchtruimherziening of het luchthavenbesluit voor Schiphol.

De indiener stelt meerdere malen per e-mail en in telefoongesprekken dat veel van zijn vragen onbeantwoord zijn gebleven door het ministerie. Die vragen hadden betrekking op de herziening van het luchtruim.

Lastige vragen
Om de beantwoording van vragen eenvoudiger te maken, selecteert het ministerie zelf zogenaamde kernvragen uit binnengekomen zienswijzen. Alleen die vragen worden beantwoord in de nota van antwoord. Het is dan heel makkelijk om ‘lastige’ vragen uit dat rijtje te houden.

Deze indiener nam daar geen genoegen mee en wendde zich tot de Commissie Infrastructuur & Waterstaat van de Tweede Kamer. Na hulp van de fractie van D66 kreeg hij de minister alsnog zover een summier antwoord te geven. “De minister gaat daarbij totaal niet in op de bewuste punten in mijn zienswijze.”

De nota van antwoord werd op 19 december 2019 gepubliceerd. Toen de indiener opmerkte dat er geen antwoorden waren opgenomen op zijn vragen, startte hij de correspondentie met het ministerie.

Ambtelijke manoeuvres
“Wat volgde was een hele reeks aan ambtelijke manoeuvres. Het resultaat daarvan is dat anderhalf jaar later mijn punten nog steeds niet zijn beantwoord op de voorgeschreven manier. Sommige vragen zijn na veel aandringen alsnog beantwoord, maar werden niet vastgelegd in de nota van antwoord. Hierdoor krijgen ze geen officiële status.”

In dit hele traject schroomde het ministerie niet feiten te verdraaien. Zo werd de herhaling van vragen weggezet als ‘nieuw toegevoegd en aanvullend van aard en dus vallend buiten de procedure’, terwijl dit aantoonbaar niet het geval was.

Toen die uitleg van het ministerie later onhoudbaar bleek, beweerde directeur luchtruimherziening – de inmiddels opgestapte René Vrugt – dat de vragen wél beantwoord zouden zijn in de nota van antwoord. Terwijl maanden tevoren al was aangetoond en erkend dat dit niet het geval was.

Ontbrekende vergunningen
Indiener tekende bezwaar aan tegen een aantal belangrijke hiaten in de luchtruimherziening. Hij betoogde dat – wegens het ontbreken van de vereiste natuur- en milieuvergunningen van Schiphol – het onduidelijk is wat de bestaande startsituatie is of zou moeten zijn.”

“Er kan dus geen goede beoordeling worden gemaakt van eventuele verslechteringen van de situatie na de herziening. Kortweg: de nulmeting ontbreekt. “Als het startpunt ontbreekt, kan er geen MER-procedure op de juiste wijze plaatshebben. De uitkomsten van zo’n procedure zullen nietszeggend zijn en maatschappelijk en juridisch niet houdbaar.”

Een tweede hiaat is dat de luchtruimherziening geen rekening hield met aangewezen stiltegebieden die niet onder Natura 2000 vallen. “Telefonisch werd mij dit door ambtenaren bevestigd, maar het ministerie vertikt dit op te nemen in een aangepaste nota van antwoord.”

Rekenen met reële cijfers
Tot slot maakte de indiener van de zienswijze bezwaar tegen het rekenen met al te gunstige invoergegevens. Bij de herziening van het luchtruim mag geen voorschot worden genomen op toekomstige ontwikkelingen als stillere vliegtuigen.

“De luchtvaart schermt graag met steeds stillere vliegtuigen, maar KLM verving de Fokker 70/100 door de Embraer die aantoonbaar meer lawaai maakt. De praktijk wijst dus uit dat het steeds stiller worden niet klopt. Bovendien is de levensduur van vliegtuigen zeer lang en zal het tientallen jaren duren voordat het gemiddelde vliegtuig inderdaad stiller is geworden.”

“Dit punt komt in de hele nota van antwoord niet terug, terwijl het in de toekomst een belangrijk twistpunt kan worden, ook gezien de historie die er is met rekenmodellen en te rooskleurige aannames. Het is daarom van belang dit concreet vast te leggen, maar ook dat weigert het ministerie op te nemen in de nota van antwoord.”

Oproep aan Commissie I&W
Na anderhalf jaar ambtelijke dwalingen heeft de bezwaarmaker nog steeds geen antwoorden op belangrijke punten in zijn zienswijze. Zijn hoop is nu dat leden van de Commissie Infrastructuur & Waterstaat geen genoegen nemen met de nietszeggende antwoorden van de minister en alsnog concrete informatie eisen.

De naam van de indiener is op eigen verzoek weggelaten uit dit artikel, maar bekend op de redactie. Kopieën van alle onderliggende stukken zijn in bezit van SchipholWatch.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 28-05-2021"

Reacties op dit bericht