Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Aalsmeer wil zelfde status als bevingsgebied Groningen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1922 
|
 Parool.nl 
tb_vliegtuig_SAHEEN-2-PAOI.jpg

De overlast en risico van het vliegverkeer is in Aalsmeer net zo groot als in het aardbevingsgebied in Groningen. "Alleen hebben ze in Groningen tenminste het geluk gehad dat er scheuren in hun huizen kwamen."

Dat stelt de vierhonderd leden tellende Aalsmeerse bewonersgroep BWA.

'Er is niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de inwoners, risico's voor bewoners werden niet onderkend, het veiligheidsrisico was verwaarloosbaar. In de besluitvorming stond economisch belang op de eerste plaats.' Zo luiden de conclusies die de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vorig jaar trok over de gaswinning in Groningen.

"Maar volgens ons kunnen die conclusies één op één ook in een rapport over Schiphol worden opgenomen," schrijft Bewonersvereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan (BWA) in een brief aan de OVV.

Voorzitter Gerrit-Jan van de Lagemaat vindt de vergelijking met Groningen niet te ver gaan. "Ook onze veiligheid wordt bedreigd en ook wij worden in onze portemonne en in ons woongenot getroffen. Alleen worden wij niet gecompenseerd en de Groningers wel."

Vertrouwen
De vereniging richt zich tot de OVV omdat het de officiële Omgevingsraad van Hans Alders niet vertrouwt. "Die heeft wel afspraken gemaakt over groei, maar niemand neemt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan."

Van alle bebouwing rondom Schiphol, ligt Aalsmeer van oudsher het dichts bij een landingsbaan. De vliegroutes voeren pal over woonwijken en het dorpscentrum.

Volgens de bewoners is de hinder nergens zo groot als in Aalsmeer en leidt de groei van het aantal vluchten ook tot grotere onveiligheid. Van de Lagemaat wil een Deltaplan, waarin de groei van Schiphol tot 2050 wordt vastgelegd en niet tot 2020 zoals nu.

Bebouwing
"Als wordt vastgesteld dat Schiphol doorgroeit, dan zal de consequentie zijn dat er onder de vliegroutes corridors komen zonder bebouwing." Van der Lagemaat verwacht niet dat dat zal gebeuren en dat besef er toe zal leiden dat de omvang van het vliegverkeer juist moet worden getemperd.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigde eerder dit jaar een groot rapport aan over de veiligheid op Schiphol, naar aanleiding van een aanhoudende stroom incidenten op het vliegveld in de afgelopen jaren. De raad verwacht haar rapport niet voor komend voorjaar klaar te hebben.

Bekijk bericht op "Parool.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ruud

Interessant. De gemeente Aalsmeer heeft flink gebouwd de afgelopen jaren en wil doorbouwen. Bewoners willen een corridor creeren zonder bebouwing. Wellicht kan de BWA aangeven welk gebied volgens hun dan in aanmerking komt voor compensatie. Wat zijn de objectieve criteria (een bepaalde geluidscontour ?). Ik neem aan dat dit dan geldt voor het hele Schipholregio, bij andere banen zijn er soortgelijke problemen.

Geplaatst door anoniem

Corridors,dit lijkt een nieuw idee. Het veronderstelt wel dat vliegtuigen de landings en vertrek routes goed volgen. Bij het landen is dit voor aalsmeer wel het geval,maar bij het stijgende verkeer zijn er toch wel erg vaak afwijkingen,soms de hele dag door structureel,
En hoe breed moet zon corridor dan worden, 3-4 km?
Zelfs bij 4 km brede corridor zit je 2 km van de vluchtroute,en dat is eigelijk nog te dichtbij. Geeft nog een enorm lawaai bij stijgend verkeer. Vraag me af hoe aalsmeer wil bouwen met 4_km brede corridoren.

Geplaatst door BWA uit Aalsmeer

@Ruud 9 juli en Anoniem 12 juli. Wat BWA stelt is het volgende: Als Schiphol echt doorgroeit naar 600-, 700- of zelfs 800.000 vluchten dan kan dat niet op deze locatie met dit banenstelsel. BWA pleit er daarom voor om een Deltaplan Schiphol op te stellen, met een tijdshorizon ver voorbij 2020 (bijv. 2040 of 2050). Het kan niet zo zijn dat omwonenden in een cirkel van misschien wel 30 km nog jaren- of zelfs decennialang vogelvrij zijn.

In zo’n deltaplan hoort ook te worden gekeken hoe een extreme belasting (en milieu en geluid en risico) van woonwijken kan worden voorkomen.

BWA heeft gesteld: ‘dit kan door een (gedeeltelijke) verplaatsing naar zee of naar een andere verantwoorde locatie – en dan doelen wij niet op de pleistertjes Lelystad en Eindhoven-, of door aanpassing van het banenstelsel, of door corridors te creëren waar geen woonwijken zijn’. Wij hebben een paar suggesties gegeven en geen voorkeur uitgesproken (maar die hebben wij wel). Het Parool heeft maar één van onze suggesties in de krant vermeld.

Ergo, wij stellen dat er een oplossing dient te komen die voorkomt dat een bepaalde groep mensen extreem belast gaat worden. Er is domweg een grens aan hoe zwaar je mensen kan belasten en de overheid/Schiphol lijkt dat niet in te willen zien.

NB I.p.v. ‘huizenvrije corridors’ zou ook gedacht kunnen worden aan een ‘koopwoningvrije corridors’, zodat mensen die het te erg wordt, de mogelijkheid hebben om weg te gaan. Niemand hoeft levenslang te krijgen door Schiphol.Een van onze voorstellen betreft dan ook het oprichten van een woningbouwvereniging, die de huizen (binnen een bepaalde grens) van de mensen die het ‘niet meer trekken’ op een fatsoenlijke(!!!) manier opkoopt en doorverhuurt/-verkoopt. Dat zou best wel eens een redelijk budget neutrale oplossing kunnen zijn. Er zijn mensen die geen last hebben van vliegtuigen, wat is er dan een betere oplossing om bepaalde woonwijken vol te zetten met mensen die geen last hebben van vliegtuigen?

BWA gaat noch over de keuze van een oplossing, noch over de invulling van die oplossing, zoals de keuze van de breedte van de corridors. Maar voor die corridors lijkt 58 Lden een redelijke grens, omdat dit nu de grens is waarin niet nieuw mag worden gebouwd. Deze keuzes zijn aan de politiek.

BWA wil slechts een duidelijk signaal geven dat er fundamenteel over deze problematiek nagedacht moet worden i.p.v. steeds maar weer doormodderen. Het wordt de hoogste tijd dat het woord ‘zorgplichtverantwoordelijkheid’ weer met normale letters wordt geschreven door de overheid.