Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zwanenburgers: ’Doe meer op Polderbaan’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1523 
|
 NHD 
Zwanenburgers: ’Doe meer op Polderbaan’

door Frans van den Berg (NHD)

HOOFDDORP - De Polderbaan moet vaker worden gebruikt voor starts en landingen en de Zwanenburgerbaan moet zo min mogelijk worden opengesteld. Met name in de spitsuren valt het op dat de Polderbaan onvoldoende wordt gebruikt. Dat vinden inwoners van Zwanenburg.

De Zwanenburgers stelden dit maandagavond tijdens een bijeenkomst met deskundigen en Hans Alders, van het naar hem vernoemde akkoord over de beperkte groei van de luchtvaart de komende jaren. Eerder is Alders in Uitgeest langs geweest om het zogeheten Alderstafel-akkoord toe te lichten voor inwoners van IJmond-Noord. Daar waren de geluiden juist tegengesteld: mensen wilden dat de Polderbaan minder zou worden gebruikt, want het vliegverkeer hindert bewoners van met name Castricum en Uitgeest. Als er straks meer startend verkeer vanaf de Polderbaan vliegt, komt er ook meer overlast in Heemskerk en Beverwijk.

Sneltreinvaart
In het raadhuis van Hoofddorp werd in sneltreinvaart het akkoord toegelicht en konden vragen worden gesteld.
De vragen spitsten zich vooral toe op het baangebruik. ,,Hoe kan het dat in de spitsuren het ene na het andere vliegtuig over Halfweg en Zwanenburg komt, terwijl op de Polderbaan nauwelijks activiteiten zijn te bespeuren’’, vroegen enkele bewoners zich af. Volgens de luchtverkeersleiding heeft dat te maken met de herkomst van de toestellen. Vliegtuigen uit het oosten komen op de Zwanenburgbaan en die uit het westen op de Polderbaan.
,,Maar je moet de Polderbaan juist zoveel mogelijk gebruiken en de Zwanenburgbaan het minste. Dan laat je bepaalde toestellen uit het oosten toch met een grote boog ook op de Polderbaan komen’’, stelden de bewoners voor.

Castricum
Maar volgens de luchtverkeersleiding kon dat vanwege veiligheid niet. De bewoners hoonden dat weg.
En heeft iemand nog aan Boesingheliede, Lijnden en ´t Kabel gedacht? Kees van Ojik die namens bewonersverenigingen aan de Alderstafel heeft meegepraat, moest bekennen dat de belangen van die kleine gemeenschappen ondergeschikt zijn gemaakt aan die van grotere woonkernen. ,,Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk mensen willen ontzien’’, benadrukte Van Ojik. ,,In het nieuwe systeem weegt het belang van Zwanenburg zwaarder dan dat van Castricum, omdat de overlast in Zwanenburg veel groter is dan in Castricum. We moeten ook af van het systeem dat we een baan sluiten omdat de geluidslimiet daar vol is, waarna we dan maar de Buitenveldertbaan openstellen en half Amstelveen en Amsterdam in de herrie zit. In dat opzicht zijn de Polderbaan en de Kaagbaan de banen waar de minste mensen worden gehinderd.’’

Download het gehele artikel 'Zwanenburgers: ’Doe meer op Polderbaan’ '

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Hoe kan Van Ojik, Zwanenburger, tevens bewonersvertegenwooordiger in het Aldersoverleg, na zo'n uitspraak nog als 'onafhankelijk' worden beschouwd. Die man heeft eigen belangen. Van Ojik moet, lijkt me, gewraakt worden. Ofwel vervangen worden.

Geplaatst door cns uit deltametropool

Verzwijgt deze Hr. van Ojik willens en wetens dat de agglomeratie Beverwijk, Velzen Heemskerk tot Uitgeest aan toe intussen zo ongeveer geheel is volgebouwd?
Zou deze arts er ook niet van op de hoogte zijn dat een nieuw RK Ziekenhuis incl. zorghotel en vele andere aanpalende zorginstellingen in een stuk resterend gebied vlak onder/naast de aanvliegroute van die Polderbaan gepland is? Het lijkt er bepaald op.
Helaas, CROS,CROL & Alderstafel zijn - door de bewoners zelf gefinancierde! - overleglichamen waar een politieke elite samen met de sector volledig de dienst uitmaakt.

Geplaatst door Ton uit NULL

Hr. van Ojik
Wanneer gaan U en Uw kompanen van de sektor begrijpen dat mensen overal mensen zijn. Of 't er nu veel zijn of dat ze in Uitgeest of Amsterdam of Zwanenburg wonen.
Allemaal dezelfde oren en vergelijkbare emoties en belevingen.
Dat aantal bewoners heeft er gewoon geen donder mee te maken.
Dáár hoeft de vermindering van hinder t.g.v. schiphol dus niet gezocht (en gevonden) te worden.
De oorzaak en het kwaad zit in schiphol en 't véél te véél aan vliegbewegingen in een overbevolkte regio.
Dhr. van Ojik en de sektor moeten de oplossing van de vlieghinder dus niet zoeken bij de omwonenden, maar bij schiphol zelf.
Al jaren geleden!

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

U moet zich heel diep schamen meneer van Ojik. ELK mens heeft net zoveel recht op stilte als een ander. Wij worden 24 uur per dag bestookt in ongeisoleerde huizen. Groot deel van Zwanenburg is wel geisoleerd.
's Nachts is de Zwanenburgbaan zelfs vrijwel altijd gesloten. Ik stel voor dat eerst maar's te veranderen en de Zwanenburgbaan voor de helft van de nachten open te doen ipv de Polderbaan en dan gaan we wel eens praten welke baan we gaan gebruiken overdag in de spits.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Eerder bleek al,dat van Ojik en zijn maatje uit Zwanenburg onbetrouwbare lieden zijn.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

De heer van Oijk heeft aan de Alderstafel maar een doel gediend en dat is de leefomgeving van Zwanenburg. Het plafond van 510.000 vliegtuigbewegingen was voor hem het belangrijkste en daarvoor heeft hij onderhands veel weggegeven. O.a. het huidige normen en handhavingstelsel dat de bewoners nog een zekere rechtsbescherming/zekerheid biedt. Gewoon uitgeruild voor een plafond, want dat is voor Zwanenburg het enige dat soulaas biedt. Hinderbeperkende maatregelen bieden weinig als je zo dicht bij start/landingsbanen zit. En nu proberen nog meer over de schutting van de buren te gooien. Zwanenburg moet worden ontzien en de rest kan de heer van Oijk helemaal niets schelen. Immoreel is het enige woord dat mij daarbij te binnen schiet.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Allen,

Uit het Aldersadvies 2020 blijkt het volgende tov LVB 2008:

44% MEER landingen op Zwanenburg(18c)-> +13.600
8% MEER starten op Zwanenburg(36c)-> +2.600
25% MINDER landingen op Polderbaan(18R)-> -21.200
28% MEER starten op polderbaan(36L)-> +19.800

Zwanenburg zal totaal 26% MEER worden gebruikt
Polder baan zal totaal 1% MINDER worden gebruikt.

Het enige waar we wat aan hebben is minder vliegen of heeeeel hoog....en zeker niet over dorpskernen!!

Geplaatst door Observer uit Nederland

Eerst deze cijfers maar eens goed verifieren, maar mochten deze cijfers kloppen, dan rijst meer en meer de vraag, wat heeft dorpsdokter en quasi expert van Ojik toch uitgespookt allemaal...