Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zwanenburg grote winnaar Aldersakkoord

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 999 
|
 hoofddorpse courant.nl 
Zwanenburg grote winnaar Aldersakkoord

Door: Frits Verhagen

HOOFDDORP – Het college van burgemeester en wethouders mag het advies van de Alderstafel over het nieuwe geluidsstelsel voor Schiphol dan kort geleden enthousiast hebben omarmd, niet iedereen in Haarlemmermeer is even blij met dat akkoord. Volgens critici spint vooral het dorp Zwanenburg garen bij het advies. De gemeenteraad praat er vanavond over.

De toekomst van het vliegverkeer op Schiphol is jarenlang onderwerp van gesprek geweest aan de zogeheten Alderstafel. Onder leiding van oud-minister Hans Alders kruisten overheden, luchtvaartsector en bewonersgroepen de degens over het kader waarbinnen de luchthaven zou mogen groeien.
De partijen sloten in oktober 2008 al een voorlopig akkoord. Dat de uitwerking van die maatregelen 5 jaar heeft geduurd, zegt genoeg dat het bepaald niet eenvoudig was om onderhandelaars op één lijn te krijgen. Vooral de verdeling van vlieglawaai was een heikel punt. Als je op de ene plek herrie weghaalt, neemt die op een andere plaats juist weer toe.
Dat heet het waterbedeffect. Eén van de grote verliezers van het Aldersakkoord is de wijk Floriande. Door het vliegen van een vaste route vanaf de Kaagbaan is de hinder voor bewoners van die wijk enorm toegenomen. De in allerijl opgerichte actiegroep FloriandeTegenGeluid klopte daarvoor meermalen bij de gemeente en politiek aan, maar volgens hen zonder enig resultaat.

Maar inwoners van Floriande zijn zeker niet de enigen die ontevreden zijn over het bereikte resultaat. Sommige belangengroepen hebben kritiek op bewonersvertegenwoordiger Kees van Ojik, die vooral voor ‘zijn’ Zwanenburg aan de onderhandeltafel zou hebben gezeten.
Volgens inwoners van buurdorp Lijnden zijn zij hierdoor het kind van de rekening. Leden van de werkgroep Geluidsoverlast Vereniging Dorpsraad Lijnden zeggen dat Zwanenburg in het akkoord in alles is ontzien. De lawaaiige routes komen nu vooral over Lijnden. “Sinds de proef met het parallel starten, waarbij de gevolgde route al voor een groot deel over Lijnden voerde, heeft de verschuiving met een halve kilometer oostwaarts, er alleen maar voor gezorgd dat de overlast voor de Lijndenaren nog meer is toegenomen.”

Ook de Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol (BLRS) is ronduit teleurgesteld over het advies van de Alderstafel. Volgens deze belangengroepen hebben omwonenden straks geen enkele rechtszekerheid meer als het om het vlieggeluid van Schiphol gaat. Een verslechtering voor de omgeving is volgens hen ook het schrappen van alle 35 handhavingspunten in de regio.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

En dat allemaal door 1 onbetrouwbare dorpsarts