Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zorgen van de PvdA over proef nieuw geluidsstelsel

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1235 
|
 Hoofddorpse Courant 
Zorgen van de PvdA over proef nieuw geluidsstelsel

HOOFDDORP - De PvdA in de gemeenteraad maakt zich zorgen over de aangekondigde proef met een nieuw geluidsstelsel van de luchthaven Schiphol. PvdA-raadslid Chris Vonk zei vorige week tijdens de raadsvergadering dat het volstrekt onzeker is hoe het nieuwe systeem op de langere termijn zal uitpakken. Hij vroeg naar het standpunt van het college.
Zoals eerder gemeld bereikten de partijen aan de Alderstafel kort geleden een akkoord om een experiment te houden voor een nieuw stelsel om het vlieggeluid van Schiphol te meten. Alle partijen zijn het erover eens dat het oude systeem niet meer voldoet en hoognodig moet worden vervangen. De luchtvaartsector, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, regionale bestuurders en bewoners hebben onder leiding van oud-minister Hans Alders bijna twee jaar nodig gehad om de voorwaarden vast te stellen waaronder een proef kan worden gehouden.
Die proef moet november dit jaar van start gaan. Een jaar later volgt er een evaluatie. Wethouder Arthur van Dijk van Schipholzaken zei vorige week in reactie op raadslid Vonk dat het college het experiment steunt, omdat het in lijn is met het Aldersakkoord uit 2008. De gemeenteraad bespreekt de proef later wat intensiever.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door joop uit NULL

liegen, bedriegen, keren draaien en we heffen het glas doen een plas en alles blijft zoals het was.

Geplaatst door cns uit deltametropool

TURBOTAAL en slim toepassen van NLP-achtige beinvloeding (NLP= NeuroLinguistisch Programmeren).
Steeds vaker verschijnen publicaties ten faveure van luchtvaartsector en (Schiphol-) Metropool die aldus de toon proberen te zetten. Recent voorbeeld:

Het EXTRA METROPOOLJOURNAAL waarvoor lokale en regionale politici zijn geronseld om met kracht de Metropolitane Monocultuur (en straks zo'n bestuur?) door te drukken.....
Te downloaden vanaf: www.metropoolregioamsterdam.nl

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Het systeem is prima,maar men sjoemelde met de berekenings formule ... Als je daar 4 ONAFHANKELIJKE deskundigen op zet,is de zaak geklaard. Van de 35 h.havingspunten er 10 wat anders situeren, waardoor de bescherming blijft en de sector iets meer flexibiliteit heeft. Maar tegen het gemanipuleer van Sector en VenW blijft ons Parlement het antwoord tot nu toe schuldig ! We zullen zien!

Geplaatst door SRB uit NULL

heer Griese
u lijkt toch wel heel erg achterdochtig en negatief ingesteld, dat blijkt weer eens uit bovenstaande post; in "uw moment of fame" onlangs in het VK-blaadje, die altijd een luisterend oor hebben voor de underdog en waar u en uw medestrijders een echt gezicht kregen, las ik toch wat meer nuance... ;

nu beschuldigd u toch weer alles en iedereen, zelfs OB, van gemanipuleer, met als stokpaardje "4 onafhankelijke experts" ed; bent u zelf een van die vier, en manipuleert u niet al tientallen jaren in deze discussie? en dat weinigen u nog serieus nemen na al die tijd, of zelfs de moeite om te reageren op de oraties? of is dit wellicht te directe feedback?

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@SRB: U maakt het toch iedere keer wel heel erg bont.
U roept HELAAS de vervelende sfeer iedere keer zelf over u af !! U past helaas naadloos in de cultuur van bewuste (mogelijk zit dat bij u ook in de genen)......chaotisering door de Sector en V en W .
(Mening Jan Terlouw destijds en ook de mijne !)
Wat schreef ik onder het kopje: LANDBOUWERS etc :
-----------------------------------------
"Nog 1 keer... U beleerde destijds de Platforms om te onderhandelen. Dat had men nooit moeten doen... (Het ging inderdaad verkeerd door manipulaties en geheime agendas. ) Goed dat u nu toegeeft,dat uw project Grondgeluid daar nu ook mee van doen heeft ! De sector heeft alweer tijdwinst en put zo Bewoners uit !"

Geplaatst door: jhgriese op 12 sep 2010
__________________________________________

Dat woord manipuleren.. GOED LEZEN A.U.B: ging over de Alderstafel, waar de zwanenburgers hun eigen geheime agenda hadden, en waarvan Cerfontaine en V en W èn Alders gretig gebruik van maakten(manipuleerden) O.B. wist destijds toen alles beter en waarschuwde -achteraf-voor meedoen aan die Alderstafel... door de Platforms .

Hij stelde: Je moet netjes overleggen, zie maar hoe wij dat doen bij het grondgeluid.....rond Hoofdorp en Badhoevedorp.

Welaan :Ik leg hem dus uit: Waartoe heeft dat nette overleg van u en Platform Hoofddorp tot op heden dan NU geleid ? 3x oplossingen, die er niet kwamen, terwijl de bewoners nog steeds murw worden van de hinder. Alleen tijdwinst dus voor de sector .

Hij geeft dat gelukkig nu in cryptische bewoordingen toe ! N.B.
Ook interpreteert u mijn voorstel van 4 onafhankelijke experts volstrekt verkeerd

Wat ik wil betogen is: Als men ca 4 ECHT ONAFHANKELIJKE experts selecteert, die zijn zeker in Nederland te vinden en die laat kijken naar die berekeningsformule dan zijn we er uit ! (Zo moeilijk is het allemaal niet! Men maakt het moeilijk .
Nee, Ik zal daaraan nooit mee willen en kunnen doen!
1) Ik ben geen geschoold acousticus en GEEN wiskundige !!
2) Ik heb de schijn tegen als vertegen-woordiger van een Platform - platforms.

Tot slot: Ik groeide op ,als een mens, die anderen graag het voordeel van de twijfel geeft/gaf . Soms bij het naieve af .
Ik heb inmiddels leergeld betaald en zeker w.b. ONS Schipholdossier !

Als u doorgaat met de sfeer verpesten en dit geprovoceer, vanwege ook uw (vermeend) slecht lezen dan haak ik af.

Groet Jan