Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zienswijze BLRS mbt Luchthaven Verkeersbesluit Schiphol

 |
 Geplaatst door: Liesbeth 
 |
 Bekeken: 1304 
|
 BLRS 
Zienswijze BLRS mbt Luchthaven Verkeersbesluit Schiphol

Op momenten dat er drastische wijzigingen m.b.t. de bedrijfsvoering van Schiphol gepland zijn wordt door V&W een nieuw Luchthaven Verkeersbesluit gemaakt, dat na een inspraakprocedure waarvoor alle betrokkenen worden gevraagd een bijdrage te leveren ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 2e Kamer. Naast de andere partijen heeft ook BLRS binnen de gestelde termijn zijn zienswijze formeel kenbaar. Met name wordt veel kritiek geuit op het door het uitgebrachte Aldersadvies voorgestelde nieuwe normen en handhavingstelsel Vliegen volgens afspraak (VVA)
Betreffende brief (inspraak LVB) met bijlagen:

BLRS: Brief inspraak LVB

BLRS: Zienswijzen betreffende luchthavenverkeersbesluit

BLRS:  Commentaar op rapport Michiels

Prof Miechels: Rapport “Niet Minder, wel anders”

Geluidsnieuws:Themanummer mei 2008

RIVM: Geluidmonitor2006

Muchal:  Bepaling van de meetonzekerheid en gelijkwaardigheid van onbemande geluidmeetinstallaties met methode U95

Prof K. van Egmond Webbericht MNP


Reacties op dit bericht