Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Zet kassen neer bij Schiphol’

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1009 
|
 Haarlems Dagblad 
‘Zet kassen neer bij Schiphol’

HAARLEMMERMEER - Niet nóg meer extra woningen in de polder, maar wel wat flink wat extra kassen. Misschien gaat Schiphol ooit verhuizen, maar dat wordt dan wel op zijn vroegst ergens halverwege de eeuw. En nog voor het einde van het jaar komt de mobiliteitsnota waarin onder meer de A4 uitgebreid aan de orde komt

Dat meldt het kabinet in de nota Randstad 2040, waarin Haarlemmermeer en vooral Schiphol een belangrijke plaats innemen. De polder is immers een van de grote groeikernen van de Randstad en de luchthaven is een motor van de economische groei. Het kabinet laat er opnieuw geen misverstand over bestaan dat Schiphol moet kunnen blijven groeien, al zal dat wel binnen milieugrenzen moeten blijven.

Maar daarbij kunnen Lelystad en Eindhoven een helpende hand bieden door flink wat vluchten over te nemen. Dát de luchthaven in de polder blijft, is voor het kabinet een uitgemaakte zaak. In 2003 besloot het toenmalige kabinet al dat een luchthaven veel te duur is in verhouding tot de voordelen en het huidige kabinet onderschrijft dat. In elk geval tijdens de looptijd van dit plan blijft de luchthaven waar hij nu is.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Het kabinet laat er opnieuw geen misverstand over bestaan dat Schiphol moet kunnen blijven groeien, al zal dat wel binnen milieugrenzen moeten blijven.

Natuurlijk ! Al is het 1 niet mogelijk, dan het andere wel: groei zonder (nog) meer herrie is een onmogelijkheid. Dan maar het ander ! Aanpassen van de regels, dat volgens de herrie-makers altijd in een te krap jasje steekt ! In dit landje (de Nederlandse Staat bv.) hebben de mensen met de grootste mond en met het meeste kappitaal het voor het zeggen. De Schiphol-group (dus de Nederlandse Staat bv.) heeft beiden !

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Ik zeg: terug naar de handhavingregels uit PKB 1995! Daar hebben we wat aan.

Terug naar max 400.000 vluchten en gelijke verdeling over allen banen voor zowel starts als landingen.

Gelijkwaardigheid is een wassen neus.Geplaatst door Rob uit NULL

hmm en alsdie sterk verlicht kassen waardoor je de grond niet eens meer ziet zijn geen gevaar voor eht vliegverkeer?
Dames en heren hier de gezagsvoerder.. we naderen de luchthaven schiphol, wij verzoeken u de stoelen recht te zetten, de tafeltjes in te klappen en de zonnenbrillen op te zetten... anders bent iu de rest vnde dag blind... Wij vliegen op het ILS vande LVNL dus wij in de cockpit hoeven niets te zien..

Geplaatst door Observer uit Amstelveen

Victor, Ik ben het volstrekt met je eens. Behoudens met je uitspraken over dat inmiddels vermolmde begrip Gelijkwaardigheid,dat inmiddels volledig werd uitgehold !Laat men eerst maar eens AL die beloften uit de PKB Schiphol 1995 waarmaken: HSL lijnen,
Een win win situatie? Een milieubaan ? De 250 handhavingspunten zijn we inmiddels al kwijt,dank zij ene mevrouw Netelenbos, die manipuleerde dat ze scheel zag. We hebben er nu 35. Cerfontaine verdedigde dit huidige stelsel in de Eerste Kamer in extenso in 2002, om in 2004 te verklaren: Dit is een krakkemikkig stelsel.
Uitspraak 2002 Netelenbos: "Ex ante voeren we dit stelsel in...EX post gaan we kijken of het gelijkwaardig is,en voldoet.
Wel aan CDV Eversdijk concludeerde: Niet gelijkwaardig. Tja zal ene professor roepen:
"Dat is allemaal verleden tijd, Je moet niet krampachtig aan het verleden vasthouden" Maar waar moet je als burger dan wel je houvast zoeken ?
Let op, Evenals Prof J de Wit (UVA) zich afvroeg, vraag ik me dat af : (Artikel op deze website) Wanneer is de volgende "Morrel ronde" in zicht ?
Ik vermoed al zeer snel: Men wil van alle handhavingspunten af !