Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Zes staten en zeven luchtverkeersleidingorganisaties verenigen krachten om tot een Functional Airspa

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 952 
|
 LVNL 
Zes staten en zeven luchtverkeersleidingorganisaties verenigen krachten om tot een Functional Airspa

Brussel, 16 Februari 2007

Internationaal Stakeholder Forum te Brussel

Zes Europese staten en zeven luchtverkeersleidingorganisaties hebben vandaag in Brussel het eerste Internationale Stakeholder Forum bijeengeroepen om alle betrokken partijen te informeren over een nieuwe, toekomstige, grensoverschrijdende luchtruimstructuur in het hart van Europa.

De sterke toename van het luchtverkeer in Europa stelt alle betrokkenen voor grote uitdagingen. Daarom heeft de Europese Commissie, in het kader van het Single European Sky-programma, partijen opgeroepen om zogenoemde Functional Airspace Blocks (FABs) te creëren. Uitgangspunt daarbij is de vorming van luchtruimblokken op basis van verkeersstromen in plaats van staatsgrenzen. Om tegemoet te komen aan dit door de Europese Commissie gestelde doel, voeren België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland, samen met de luchtverkeersleidingorganisaties van deze landen en met de verkeerleiding van Eurocontrol in Maastricht, momenteel een zogenoemde Feasibility Study uit om na te gaan hoe een gemeenschappelijk luchtruimblok − dat FAB Europe Central genoemd zal worden − tegemoet kan komen aan de doelstelling van de Europese Commissie.

Om er van verzekerd te zijn dat in de Feasibility Study rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen, worden alle betrokkenen geraadpleegd.  Daarbij gaat het met name om de civiele en militaire luchtruimgebruikers, maar ook om luchthavens, beleidsbeslissers, de industrie,  meteorologische dienstverleners, buurstaten en vanzelfsprekend de medewerkers van de luchtverkeersleidingorganisaties.

Veiligheid heeft uiteraard de hoogste prioriteit, daarnaast vormen kosteneffectiviteit, efficiëntie en zeker ook milieuaspecten en duurzaamheid belangrijke doelen. Voor de realisatie van de FAB Europe Central zullen de luchtverkeersleidingorganisaties op alle terreinen van luchtverkeersleidingdienstverlening intensief samenwerken: operationele zaken, technische systemen en diensten, veiligheid, HRM,  economische en financiële aspecten en nieuwe activiteiten.

Het luchtruim van de zes landen, gelegen in het hart van Europa, is een van de drukste en meest complexe ter wereld. In dit gebied liggen de belangrijkste luchthavens en luchtverkeerswegen van Europa.

De deelnemende staten realiseren zich terdege dat dit project een enorme uitdaging vormt en dat met vele facetten rekening zal moeten worden gehouden. Deze ontwikkeling zal stap voor stap gerealiseerd moeten worden; het project zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen. Het is van groot belang dat nu reeds gezamenlijk basis wordt gelegd voor deze toekomstige ontwikkelingen en vandaag al de potentiële verbeteringsmogelijkheden worden vastgesteld die op de korte termijn als ‘quick wins’ gerealiseerd zouden kunnen worden.

Ook de relaties met andere Europese landen, militaire belangen en sociale en culturele aspecten zullen in de studie meegenomen worden. De plannen kunnen alleen dan gerealiseerd worden wanneer de parlementen van de individuele staten daarmee instemmen. Wanneer deze Feasibility Study volgens plan in 2008 zal zijn afgerond en door betrokken partijen onderschreven, zou implementatie ervan kunnen starten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door vermeulen uit BERLARE

zoek het skyprogramma van googele earth