Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Woede om plannen Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 644 
|
 De Stentor 
Woede om plannen Schiphol

DEN HAAG - Er is door een groot aantal organisaties en politici woedend gereageerd op de plannen van het kabinet over de uitbreiding van Schiphol.

Van het kabinet mag Schiphol onder voorwaarden verder groeien, maar dan moet de luchtvaartsector zelf die ruimte ‘verdienen’.

Volgens de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer moet het kabinet de ontwikkeling van Schiphol niet aan de sector overlaten en ,,meer verantwoordelijkheid nemen’‘.

De wekelijkse ministerraad boog zich vrijdag over de toekomst van de luchthaven. Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer) zei na afloop dat het aantal vluchten per jaar van ruim 400.000 nu, mag stijgen tot 520.000. Maar een verdere uitbreiding is afhankelijk van harde afspraken. Die moeten dit najaar gegoten worden in een convenant, waarin Schiphol en andere partijen zich vastleggen op maatregelen om de geluidshinder voor omwonenden zoveel mogelijk terug te dringen.

Daar staat tegenover een verdere groei via flexibelere geluidsnormen. Dat komt erop neer dat toenemende geluidsoverlast op een plek wordt gecompenseerd door een afname op een ander punt. Volgens staatssecretaris Van Geel (Milieu) zal de totale geluidsoverlast niet toenemen.

Desondanks was de kritiek op het kabinetsbesluit niet mals. Bestuurlijk Noord-Holland mist naast het nemen van eigen verantwoordelijkheid een heldere visie van het kabinet.

Bewoners in en rond Castricum, die sinds de opening van de laatst aangelegde Polderbaan in 2003 veel last hebben van vliegtuigherrie, spraken van ,,een schandelijk besluit’‘.

De milieubeweging kraakte de plannen. Milieudefensie kondigde harde acties aan. ,,De tijd van handtekeningen verzamelen is voorbij’‘, zei campagneleider J. Wijnhoven. ,,Het kabinet gaat uit van 100.000 extra vluchten voor 2010 en daarna kan de groei nog verder gaan. Men doet alsof dit kan zonder de geluidsgrenzen op te rekken. Een sprookje natuurlijk’‘, aldus directeur M. de Rijk van Natuur en Milieu.

Hun hoop is gevestigd op de Tweede Kamer, die nu aan zet is. Staatssecretaris Schultz hoopt voor een parlementaire behandeling nog voor de zomer en dat het nieuwe beleid binnen een jaar, desnoods per wet, al in werking kan treden.

Maar de regeringspartijen CDA, VVD en D66 reageerden lauw, en de linkse oppositie ronduit kritisch. CDA-fractiewoordvoerder Haverkamp is ,,teleurgesteld’’ dat de bescherming van het ‘buitengebied’ opengelaten wordt. D66 vindt de belangen voor de mensen in het buitengebied slecht geregeld, aldus Kamerlid Van der Ham. De Krom (VVD) is positief.

De linkse oppositie maakte brandhout van de plannen. GroenLinkser Duyvendak pleit voor een parlementair onderzoek naar het Schipholbeleid van de afgelopen jaren. ,,Schiphol krijgt weer alles, bewoners staan met lege handen.’’

De SP spreekt van een ,,,totaal onverantwoord besluit’‘. Volgens het PvdA plaatst het kabinet zichzelf met deze aanpak ,,als planningsfactor’’ op afstand en stelt het alleen randvoorwaarden waarbinnen de luchtvaart moet functioneren.


Reacties op dit bericht