Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wist U dat…

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1336 
|
 PVRC 
Wist U dat…

“Vooralsnog is er een planning voor een parallelle Kaagbaan (ten zuiden van de huidige Kaagbaan, tegen Rijsenhout aan), en een noord-zuid baan tussen de Polderbaan en de Zwanenburgbaan.”

Uit CROS info. Klik op en ga naar: “Gaat Schiphol nog verder uitbereiden in de toekomst?”
Het plaatje is afkomstig uit figuur 4.1 op pag 76 van een daar genoemd rapport van het Centraal Plan Bureau uit april 2002. Het rapport kunt u, zoals U bij de commentaren hieronder leest, al sinds een jaar op deze site ophalen. Hier. Toch goed om er nog eens aan te worden herinnerd.

Download het gehele artikel 'Wist U dat…'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit NULL

Wanneer U het CPB rapport wilt gaan bestuderen, dan is het nuttig als U zich afvraagt of de daarin voorkomende schattingen van geluidhinder niet berusten op een, naar nu wel blijkt, waarschijnlijk grove onderschatting van de werkelijke geluidneerslag.

In de toekomst zal niet meer getolereerd kunnen worden dat oordelen daarover berusten op vertrouwen in kennis uit de derde hand.

Het wordt NU echt nodig dat eindelijk eens een begin wordt gemaakt met een onafhankelijke en geinstitutionaliseerde kennisverwerving op het gebied van de effecten van de aanwezigheid van deze geplande enorme luchthaven op de leefbaarheid van de randstad. Anders stevenen we af op een enorme economisch ramp.

Het verwerven van deze kennis zal tevens teruggekoppeld moeten worden naar een verbeterd en meer zorgzaam sturen van de huidige situatie.

Ik begrijp anders niet waar ministeries als VROM voor dienen. De kamerleden is de betreffende commissies voor V&W en VROM moeten ons dat maar eens uitleggen

Geplaatst door k.weijer uit amsterdam

Wat Olav Bijvoet schrijft is juist! Het is toch te gek voor woorden dat Schiphol, die niet in staat is te opereren binnen de Luchtvaartwet en zeker niet binnen de normen van de bewoners rondom Schiphol: NIET MEER OVERLAST,ER IS AL MEER DAN GENOEG!, wel rustig bezig kan zijn met 2 nieuwe banen? En vervolgens, waarschijnlijk, beweren dat dit 2 milieubanen betreft waardoor de klagers van nu, binnenkort, wanneer die banen gerealiseerd zijn, geen (minder) overlast zullen krijgen? Even vergeten wordt te vermelden dat grote groepen andere mensen een gigantische overlast te verwerken zullen krijgen en een paar jaar later zal 'die mndere overlast' wegsmelten als sneeuw voor de zon.
Gerlach: laat je grijze hersencellen toch eens werken: het is onmogelijk en zeker onwenselijk dat er in het dichtstbebouwde en dichtstbewoonde gedeelte van Europa een 'mainport' gesitueerd kan zijn. Ga toch naar de Maasvlakte.
Kees

Geplaatst door Mike uit NULL

Het bedrijfje To70 is opgericht door oud-werknemers van het NLR en krijgt veel opdrachten van de belanghebbenden in een groter Schiphol. To70 staat voor "To 70 million passengers a year". Dat past ook in de strategie van het ministerie. Het bedrijfje, waarvan een van de directeuren aanwezig was bij de JSF-instuif bij Boeing, gebruikt ondemocratische middelen en desinformeert. Dus zo vreemd is deze manier van uibreiding dan ook niet. Cerfontaine moet maar in Zwanenburg gaan wonen; eens kijken of hij dan nog zo denkt over de uitbreiding van Schiphol.

Geplaatst door Olav uit NULL

Inderdaad interessant:

Instuif zie : hier.

Voor Bedrijf, (klik : hier).
Vooral de referenties zijn interessant. Het bedrijf adviseerde o.a. in 2001 voor de programmadirectie Onderzoek Nationale Luchthaven ONL, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en eveneens bij de recente ontwikkelingen rond Rotterdam Airport, (zie hier).

Men biedt aan mileumatige risico's in te schatten bij nieuwe luchtvaart projecten en is sterk commercieel georienteerd.
Met dat laatste is natuurlijk niet mis. Een probleem is wel dat het bedrijf niet bekend staat om innovatief onderzoek op het gebied van analyse van geluidhinder.

Geplaatst door Mike uit NULL

Even terug komen op het bedrijfje To70. Zij onderzoekt bijvoorbeeld wie het beste benaderd kan worden door het ministerie van VW of over wie onzin informatie verteld moet worden. Vraag maar eens de adviezen of rapporten op die ze geproduceerd heeft. Niet veel bijzonders voor een bedrijfje van 5 personen en erg weinig.

Geplaatst door Olav uit NULL

Het niveau van To70 is natuurlijk onvergelijkbaar met dat van de echte reuzen als:
Stephen Wyle ->Hier
Sanford Fidell ->Hier
Noral D Stewart ->Hier
Maar, we hebben in Nederland ook wel mensen van internationaal formaat, zoals dr. H.M.E. Miedema van TNO Inro, die de overheid ook van advies dient. Het is niet alles To70!

In dit verband is het boeiend om een kijkje te nemen bij een Nederlands congres over dit onderwerp: U vindt het -> Hier.
Ik ben het eens met een opmerking die Miedema er maakt; hij zegt dat een goede planologie ook belangrijk is: maar, voeg ik er aan toe, dan een flexibele planologie, zoiets als steeds blijven bijsturen hoe je met het probleem omgaat (zie onze nota -> Zorgzaam Sturen). Lees daar ook wat het Eerste Kamerlid Sam Pormes zegt: "Pormes stelt dat de politiek gevoelig is voor acties van burgers. Als deze over meer informatie beschikken kunnen ze met goede argumenten komen om het geluidsbeleid te verbeteren. Wellicht kan dat dan ook in een eerder stadium, als er nog veel meer mogelijkheden zijn om de zaak te beïnvloeden".
Dat proberen we hier te doen.

Olav