Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wijziging baanpreferentie

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 804 
|
 CROSNET / LVNL 
Wijziging baanpreferentie

Met ingang van vrijdag 13 april 2007 wordt de preferentie voor het baangebruik op Schiphol gewijzigd.

Wanneer de weersomstandigheden dat mogelijk maken zal vanaf die datum weer bij voorkeur worden gestart en geland in noordelijke richting. Dit geldt zowel voor het baangebruik overdag als in de nacht. Sinds 8 september 2006 wordt bij voorkeur, overdag en ‘s-nachts, gestart en geland in zuidelijke richting.

Vanaf vrijdag a.s. zal de Polderbaan, alleen of in combinatie met de Zwanenburgbaan, als eerste worden ingezet als startbaan in noordelijke richting. De Kaagbaan en de Aalsmeerbaan zullen daarbij gebruikt worden voor landend verkeer vanuit het zuidwesten en zuiden.

Met deze aanpassing van de zogenoemde preferentievolgorde wordt de verdeling van de geluidbelasting rond Schiphol in balans gehouden. Zo moet worden voorkomen dat de toegestane norm voor de geluidbelasting in de handhavingspunten rond Schiphol in een gebruiksjaar wordt overschreden.

De weersomstandigheden in het nu lopende gebruiksjaar dat op 1 november 2006 is begonnen, kenmerkten zich door wind uit westelijke en zuidwestelijke richting. Dat maakt nu de aanstaande preferentiewijziging noodzakelijk.
Het huidige gebruikjaar eindigt op 31 oktober van dit jaar. Naar verwachting zal de preferentievolgorde voor die tijd nogmaals worden gewijzigd.

De actule preferentievolgorde wordt gepubliceerd op www.luchtverkeersleiding.nl

 


Reacties op dit bericht


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ze maken zich volstrekt belachelijk. Al weken wordt er naar het noorden gestart ook als het helemaal niet nodig is.

Geplaatst door Art uit Castricum

De baanpreferentie past zich klaarblijkelijk aan aan de overheersende windrichting.

In omgeveer 10% van de tijd is er keuzemogelijkheid. Uniformiteit past blijkbaar het beste in het systeem.
Baanpreferentie heeft misschien niets te maken met de kans op veroorzaken van hinder maar meer met aanpassing aan de vereiste totalen van geluidbelasting in termen van de wettelijk vastgestelde Lden. Dat betekent vermijden van problemen voor Schiphol, want het Lden systeem is oorspronkelijk ontworpen om de kans op protesten vanuit de omgeving te minimaliseren. Het beschermt Schiphol tegen overlast, niet de omwonenden.

Openheid over de keuzes zou resulteren in meer begrip en minder achterdocht

Geplaatst door ton uit castricum

Willem,

Dat starten naar het noorden betekent een tijdelijke verlichting voor de mensen zoals ik die net 1/2 jaar continue landingsterreur (inclusief de gehele nacht!) landingsterreur achter de rug hebben.

Volgens mij heb je in dat 1/2 jaar geen stukjes geplaatst dat het zo lang zo lekker rustig bij je was omdat er in het geheel niet gestart werd ...............

Jouw term "belachelijk" vind ik daarom dan ook belachelijk en de kwalificatie "ook als dat niet nodig is" staat dan ook een beetje raar, vindt je niet?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ton,

Het is niet een kwestie van wie welke overlast krijgt, het is een kwestie dát er altijd wel iemand overlast krijgt. Er zijn zelfs plekken waar altijd overlast is, ongeacht de startrichting. Punt is dat die overlast ‘mag’ volgens de regelgeving. De mensen in de PVRC weten van de hoed en de rand en strijden al lange tijd voor meer transparantie.
Niet dat je hier iets mee opschiet. Besef slechts dat wanneer het hier rustig is, het daar niet zo is en vice versa. Het blijft hoe dan ook onrecht.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Nou Ton als er niet gestart wordt dan krijg ik de landers wel over m'n kop. Ik woon recht voor de Polderbaan dus ik krijg ze altijd, dag en nacht en dat zou je geweten hebben als je m'n andere stukjes wel gelezen had.

Geplaatst door jopus uit haarlem-noord

hou toch op met zeuren, schiphol bepaalt uw woongenot. Schiphol is de baas!