Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wijkraad bekritiseert Spijkerboorvliegroute

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1210 
|
 Echo/Witte Weekblad 
Wijkraad bekritiseert Spijkerboorvliegroute

Wijkraad Floriande baalt dat de wijk onverwacht met extra vliegbewegingen wordt opgezadeld.

HOOFDDORP - Wijkraad Floriande dient bezwaar in tegen de Spijkerboorvliegroute en roept bewoners van de wijk Floriande op hetzelfde te doen. ‘Toen de wijk vanaf 2000 werd bewoond, is door geen enkele instantie gewaarschuwd voor het bestaan van de Spijkerboorvliegroute’, geeft bestuurslid Fred van Delden aan.

Sinds 1973 bestaat de zogenaamde Spijkerboorvliegroute. Vanaf 2005 is deze route in gebruik genomen voor vluchten vanaf de Kaagbaan in noordelijke richting. De vluchten gingen toen voornamelijk over Nieuw-Vennep en Zwaanshoek. Sinds medio 2006 namen steeds meer vliegtuigen een kortere bocht en vliegen daarbij over Floriande. Op 1 november 2007 is een experiment gestart, waarbij de Boeings 737 van de KLM binnen de Spijkerboorroute een vaste bochtstraal over Floriande gingen vliegen. Ongeveer 30 procent van alle vliegtuigen op de Spijkerboorroute gebruikt deze vaste bochtstraal.

‘Iedereen weet, dat het wonen in de nabijheid van Schiphol het accepteren van enige geluidsoverlast inhoudt. Het op afstand horen van startende vliegtuigen van de Kaag- of Polderbaan hoort daarbij’, beseft Van Delden. ‘Wat niet wordt geaccepteerd, is dat de overheid het in gebruik nemen van een vliegroute en het invoeren van een vaste bochtstraal toestaat boven een pas gebouwde Vinex-wijk met ruim 17.000 bewoners. Wijkraad Floriande zal daarom een zienswijze indienen, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het gebruik van de Spijkerboorroute boven onze wijk en dus ook tegen het gebruik van (deze uitbreiding van) het gebruik van de vaste bochtstraal. De wijkraad roept iedereen op ditzelfde te doen.’

De Wijkraad Floriande heeft al eerder haar bezwaren geuit en zal dit nu dus voor een tweede keer doen. Van Delden: ‘Ondanks toezeggingen van de gemeente Haarlemmermeer en de CROS (Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) om deze vaste bochtstraal om de wijk Floriande heen te laten lopen en de bezwaren vanuit de wijk tegen het gehele gebruik van de Spijkerboorroute boven de wijk, is deze vaste bochtstraal op 26 februari 2010 toch definitief ingevoerd. De volgende stap in dit proces is een experiment, waarbij alle vliegtuigen van de KLM, uitgezonderd de Boeings 747, en mogelijk ook vliegtuigen van andere Nmaatschappijen vanaf 1 november 2010 gebruik gaan maken van deze vaste bochtstraal.’

Meer informatie, ook over het zelf bezwaar indienen, staat op www.wijkraadfloriande.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Zelfs in Spaarndam-Oost (officieel Haarlemmerliede-Spaarnwoude) worden nog woonwijken uit de grond gestampt:

http://www.spaarnebuiten.nl/

Ik ben dan ook erg benieuwd naar de maatregelen die Alders gaat nemen om Spaarndam te ontlasten.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** vreemd dat eenzelfde proef met vaste bochtstraal bij Uithoorn niet door kon gaan omdat 747's die bocht niet kunnen maken.
Blijkbaar gelden bij Hoofddorp andere maatstaven.

Geplaatst door SRB uit NULL

Of is het een scherpere bocht, dichter bij het takeioff punt? Een grote auto stuurt ook anders dan een kleine, gewoon de natuurwetten.. Zoek hier dus aub niets achter wat er niet is, hooguit liggen startbaan en (nieuwe) woonwijk vervelender in ene dan in andere situatie. Mn voor nieuwe woonwijken kon en had dit voorkomen moeten worden, hier hebben rijk en gemeentes, maar ook projectontwikkelaars en makelaars boter op hun hoofd, en heeft de sector altijd gewaarschuwd. We zien hier het resultaat...


Geplaatst door gerard uit NULL

Voor oude woonwijken had dit ook voorkomen kunnen worden. Schipholzijdig.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** @SRB: ik zoek er wel degelijk wat achter, afgaande op de berichtgeving uit Echo/Witte Weekblad.

Bij Uithoorn kon de proef met de bochtstraal niet doorgaan omdat een aantal wide-bodies de bocht niet konden nemen, alle overige wel.
Exact hetzelfde lees ik bij Floriande in de Echo/WW.
LVNL heeft in Uithoorn uitleg gegeven.
Conclusie: bij Floriande wél en exact hetzelfde bij Uithoorn niet.
Op zijn minst zéér vreemd. Zolang ik geen uitleg van LVNL heb gehad blijft dat zo.

Ik woon in een oude woonwijk en mij trof 20 jaar geleden exact hetzelfde als de mensen in Floriande. Ook maar geen wijk bouwen in 1970 dan......
Mensen moéten wonen, mensen "mogen" vliegen. In goede harmonie en evenwicht. Dat evenwicht is al een aantal jaren verstoord. Dat moet teruggedraaid worden, hoe dan ook.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Leo , ik wil je niet bestrijden, maar Aalsmeerbaan naar osten Arnhem, vergt direct na de start een hoek van 90 graden, naar het oosten! Al jaren bekend dat dat technisch niet beter kon. KLM en LVNL wisten dat al veeeeeel langer. Was een lokkertje voor een Crosbewonersveretegenwoorduiger uit Uithoorn aan de Alderstafel om hem voor te laten stemmen? Bij Floriande zal men ook met dat probleem te maken krijgen, maar mogelijk net iets meer ruimte, om het te proberen,om tijd te winnen? Veel beter is: Langer naar zuiden,hoogte winnen en dan naar zee.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Jammer dat zovelen nog menen dat het alsmaar stapelen van geluid over weinig mensen een oplossing kan zijn.
Het eindresultaat is dat die mensen boven wiens hoofden al het luchtverkeer wordt gebundeld geen leven meer hebben.
En geen leven = dood.


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Met je eens Leo, Hoe lossen we dat op? Nog meer spreiden is heilloos. Dan komt nog veel meer ruimte voor Schiphol vrij en groeit door tot dat 1/3 van Nederland onder een deken van herrie komt, waarvan nu al deels sprake van is.

De Enige manier:Een functionele Luchthaven.

Geplaatst door hans uit hoofddorp

Ben er mee eens dat lawaai boven floriande enorm is toegenomen vooral in het weekend is er meer vliegverkeer boven floriande en is het dan ook onmogelijk om lekker op de patio te zitten
ben het dan ook eens met leo dat het evenwicht ernstig verstoort is

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Het kan me, eerlijk gezegd, niets schelen als 1/3 van Nederland onder de geluidsdeken terecht komt. De voorstanders van 1 Mio vliegbewegingen voeren aan dat zoveel vliegen goed is voor Nederland, nou laat dat Nederland dan NU ook maar eens horen wat ze met dat "goed" bedoelen.
Nimby voert momenteel de boventoon en de meest kwetsbaren zijn de dupe. Er komt niemand, sector, milieuclubs, noch platforms voor ze op omdat alleen gerekend wordt in dwaze aantallen gehinderden of in huizen. Voor de mensen in de kleine kernen, tussen de kernen en op het platteland, wordt de kwaliteit van leven al met al meer dan ernstig aangetast. Het enige dat zou moeten tellen is de menselijke maat, het maximaal aantal keren dat je als mens -want daar gaat het toch om- gestoord mag worden door een vliegtuig, eventueel verbijzonderd in geluidsklasses van 10dB en per recuperatieperiode, per dag dus, GEMETEN en te verifiëren. Daaruit volgt vanzelf een maximum aan vliegbewegingen.
-->GEEN Lden, dat is een onmenselijk maat. Lden is, zoals iedereen zou moeten weten, de opvolger van Ke, een methode om in te schatten hoeveel procent van de bevolking gehinderd zou kunnen worden door continu geluid uit industriele bron. Vliegtuigen leveren een heel ander soort geluid en daarmee is Ke en Lden niet meer toepasbaar. Alleen Schiphol cs. vaart wel bij Lden, voor omwonenden is Lden van nature een vijandige methode.

Geplaatst door gerard uit NULL

Leo, wat kan je dat mooi zeggen! Het is me uit het hart gegrepen...