Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wijdemeren: ‘Overlast vliegveld fors lager’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 776 
|
 gooien eemlander.nl 
Wijdemeren: ‘Overlast vliegveld fors lager’

HILVERSUM - Door verharding van Vliegveld Hilversum neemt de overlast voor de omringende gemeenten juist fors af. Dit stelt het Wijdemeerse college van b en w in een uitgebreide brief aan college en raad van Hilversum.

,,Door tegenstanders van de aanleg van een verharde baan op vliegveld Hilversum is een petitie gestart om zo veel mogelijk mensen te mobiliseren om tegen deze verharding te stemmen’’, begint de brief. ,,De gemeente Wijdemeren is, door de vele e-mails die zij hierover heeft ontvangen buiten haar wil en medeweten betrokken geraakt bij deze discussie. Immers, al deze e-mails zijn ook direct naar de wethouder projecten de heer J.C. van Waveren doorgestuurd. Dit maakt dat wij de behoefte hebben om hierop inhoudelijk te reageren.’’

Het college benadrukt, dat het wel of niet verharden een kwestie is tussen de gemeente Hilversum en het vliegveld. ,,De gemeente Wijdemeren is in deze onderhandelingen geen partij en heeft daarmee ook geen invloed op de te maken afspraken. Het belang van de gemeente Wijdemeren is uitsluitend de ontwikkeling en realisatie van Ter Sype, een woonwijk die een deel van de regionale woningbehoefte opvangt.’’ In het belang van de regionale woningbouwopgave is in het verleden, aldus de brief, besloten ’het niet betwiste deel vanTer Sype, zijnde de realisatie van de eerste fase van het gebied (circa 160 woningen) nog niet te realiseren’. ,,Wij zijn en blijven er van overtuigd, dat Ter Sype met respect voor alle belanghebbenden uiteindelijk in zijn beoogde omvang kan worden gerealiseerd.’’

Ter onderbouwing van deze overtuiging gaat het college in de brief in op de ontwikkelingen rond het vliegveld Hilversum en geeft het een nadere uitleg over de feiten van het vliegveld en de beoogde verharding.

Het college stelt onder meer dat belanghebbenden en betrokkenen wel degelijk zijn gehoord, en bestrijdt de suggestie dat de ’vliegveldcommissie’ bewust niet bijeengekomen is. ,,De echte feiten worden verdraaid en/of eenzijdig uitgelegd.’’

Ook de Stichting Vliegveld Hilversum en Ter Sype-bouwer Lithos hebben een brief naar college en raad van Hilversum gestuurd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

En zo manipuleren we rustig verder...