Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Wij hebben grote kritiek op inzet burgerpanel”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 712 
|
 Procescommisie Evaluatie Schipholbeleid 
“Wij hebben grote kritiek op inzet burgerpanel”

Het recent uitgebrachte 5e advies bevat nog veel meer kritische opmerkingen dan de titel van dit berichtje aangeeft. Lees alles in het advies ==> hier.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Flipje uit Betuwe

Eindelijk een geschrift/advies met inhoud. Verfrissend en ook verrassend dat het toch mogelijk blijkt.
We kennen allemaal de wollige exercitie van Berkhout, de erven Berkhout en Cros en haar voorgangster.
Misschien is er toch een "Funke Leben". Maar het is niet te hopen dat net zo gaat als met de hoofdpersoon van dit boekje van Remarque.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Zij wijst er echter op dat het strijdig is met objectiviteit en zorgvuldigheid van het evaluatieproces indien een van de betrokken partijen zijn eigen voorstellen beoordeelt. De kans bestaat dat daardoor verbetervoorstellen van andere partijen als minder kansrijk zullen worden beoordeeld en dat deze beoordelende partijen andere criteria zullen hanteren dan die welke binnen het kader van het huidige Schipholbeleid vallen en daarmee de beoordeling een
politiek richting geven. Dat geldt te meer nu een partij als de Raad voor Verkeer en Waterstaat een uitgesproken visie op de toekomst van Schiphol heeft gepresenteerd."


En inderdaad: een advies van de Raad van V&W beoordeeld door V&W en uitgevoerd door V&W is niet echt objectief te noemen.
Elders in het stuk worden CROS en Raad van Advies V&W als dé partijen genoemd. Dat lijkt me eng vanwege het feit dat de CROS bij mij niet de indruk wekt dat men oog heeft voor burgerbelangen.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Flipje, Veel te kort door de bocht!! Berkhout was in het geheel NIET schimmig. Hoe kom je daar toch bij. En......op de aanstelling van de Commissie Eversdijk hadden wij aanvankelijk ook forse bedenkingen, maar voorlopig doet zij haar werk vrij goed, al hebben we hier en daar wel eens een opmerking/bedenking.
De feiten daar gaat het om. We zullenzien
Jan Griese Secr. PLRS

Geplaatst door Flipje uit Betuwe

Jan, deze wolligheid betreft niet zozeer de intentie van Berkhout zelf t.a.v. de problematiek, neen integendeel, daar was hij duidelijk en deskundig in, maar het betreft de politiek begrenzing waarmee hij plotseling zgn. mee geconfronteerd werd, in discussie kwam met ons meisje en exit ging met daaropvolgend een schandschrift over de staat in een staat van zijn hand. Blijkbaar of schijnbaar was hij te voortvarend en werd er een exit met of zonder zijn welnemen geforceerd.
Of naar buiten een toneelspel werd opgevoerd is onduidelijk. Berkhout kwam vaak bij Cerfontaine op bezoek.
Later bleek, dat mevr dr. Vogel (NLR) van de commissie Berkhout door dr. Ben Spe (NLR), later lid van de erven Berkhout, op het matje geroepen en onder druk gezet was m.b.t. haar werkzaamheden voor de Berkhout.
Vreemde affaire, vandaar die kwalificatie.

Het is min of meer dezelfde problematiek waarmee de procescommissie te maken heeft en in haar advies nauwkeurig stelling neemt.

Vandaar: een sprankje hoop.


Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Nogal wat personen passeren de revue. Alle genoemd met naam en toenaam, behalve dan soms degene die reageert. Kan dat niet anders? We kunnen alle politici etc. gewoon op hun merites beoordelen, maar kom er dan wel rond voor uit.
Toch heeft deze "Flipje" interessante opmerkingen over CROS gemaakt. Hoewel veel mensen de CROS zien als de enige mogelijkheid om als burgers enigszins mee te praten (los van het te verafschuwen burgerforum i.o.), blijft argwaan helaas op z'n plaats. De nieuwe voorzitter wil de club naar Schiphol verplaatsen, de financiele bijdrage tot de grote spelers beperken en de burgerleden een financiele vergoeding in het vooruitzicht gaan stellen. Leuk voor die mevrouw die na bijna 15 jaar trouwe dienst constateert dat haar inbreng weinig of niets heeft opgeleverd, maar treurig voor eenieder die nog steeds op de CROS vertrouwt, zoals menig PvdA politicus in de regio.........

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Flipje, Ik blijf me ergeren aan je verdachtmakingen richting Berkhout.Feiten, daar gaat het om. Berkhout heeft voor de radio en ook in enkele interviews (o.a. NRC) uit de doeken gedaan, hoe Cerfontaine hem op n.b. Kerstavond belde met: "Guus dit kan zo niet hoor, dat conceptadvies dat je schreef moet anders." Berkhout pikte dit niet en diende gewoon zijn advies in! "Je kunt er uiteraard over twisten over hoelang je wenst aan de lobbylijn te lopen van de coalitie VenW -Schiphol. Zelf voel ik er meer voor de transparantie maar zijn werk te laten doen. Berkhout maakte niet voor niets deel uit van de ONAFHANKELIJKE Comm. van Deskundigen.
Wat je verder ter schraging van je kwalificatie over Berkhout aanvoert slaat nergens op. Mevr.Ir. Vogels (NLR en destijds lid van de comm. Berkhout) is door de heer Spee (destijds NLR) onder druk gezet (Dat was een van de redenen , dat wij aanvankelijk bedenkingen tegen de huidige CDV hadden, waarvan Spee nu deel uitmaakt)

We kunnen er beter voor waken, dat deze rubriek geen theekransje wordt.

vr groet Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door Flipje uit Betuwe

Jan,

Er zijn meerdere lagen in de Nederlandse maatschappij. Of je daarvan op de hoogte bent, ik denk van wel. Een klein voorbeeld wordt vandaag gegeven door het programma Argos/VPRO. Lubbers lekt uit dat hij op de hoogte was en dat op verzoek van de Amerikanen Kahn (de Pakistaanse geleerde die bij Urenco werkte, spionneerde) niet vervolgd werd. Dat is maar een deel van de waarheid en het andere deel krijg je niet te horen.
Hetzelfde geldt voor Berkhout. Je krijgt alleen maar te horen wat hij en zij kwijt willen. Het onbewuste weten geldt niet alleen voor het individue maar ook voor de groep.
In ieder geval is het aardig dat je er op reageert. Hieruit blijkt dat dit een gevoelig punt is en dat je hoopt dat zij de wereld de waarheid zullen vertellen, maar dat je beter weet. Neen Schiphol gaat gewoon door, met alle windowdressing en tot grote schade van de Nederlandse bevolking (de schande zijn we allang voorbij).

Een mooi voorbeeld hoe dom de Nederlandse overheid is laat de regelgeving omtrent autogas zien. Iedereen mag zelf invullen waarom.

Ik help je hopen dat het anders in elkaar steekt, maar ik weet beter.

Ik denk dat een parlemenaire enquete heel wat naar boven zal halen wat nu niet bekend is, aardig voor de geschiedschrijving. Van de economen hoeft dat niet. Die kennen allang de grote onzin van de drogreden.
Een ander voorbeeld was in zomergasten, waarin Dijkgraaf over fractals vertelde op de vraag van Palmen of het slechts een produkt van de menselijke geest is of zoiets, dat ze echt bestaan, maar dat je ze slechts visualiseert. M.a.w. je hoeft het alleen maar te laten zien en het bestaat. Net zoals de dochters van Bernhard.

Met vriendelijke groet,


Flip je


Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Flipje, Je blijft bij de feiten over Berkhout er van alles bijhalen, dat hiermee niets van doen heeft. Ik sprak Berkhout destijds wekelijks. Of hij strategisch en diplomatiek goed opereerde daarbij mag je vragen blijven stellen. Ik heb geen enkele reden, om bij voorbaat te gaan twijfelen aan de integriteit van Berkhout. Je zegt dat het kennelijk een gevoelig punt is, dat ik zou hopen dat ze me de waarheid vertellen, maar dat ik beter zou weten. Ook hierbij drijf je weer af van de "kwestie" Berkhout.
Ik ben het met je eens, dat er op veel gebieden in onze samenleving,van gemanipuleer en/of erger sprake is, maar ik wens me niet aan een te cynische grondhouding te conformeren, of is het er een van bij voortduring complot denken te genereren? Ik dacht dat in een democratische samenleving de grondbeginselen van de rechtstaat dienen te prevaleren. Als we dat niet meer respecteren, dan kan je beter maar meteen of naar wapens grijpen, of jezelf opknopen.
Ook zie ik nog genoeg lieden, burgers en een aantal politici, die afgezien van hun al dan niet (dominante of i.d.) persoonlijkheidsstructuur op een fatsoenlijke manier trachten een bijdrage aan onze samnleving te leveren.
Ik heb geen zin om er bij voorbaat van uit te gaan dat iedereen corrupt zou zijn. Dat komt mij voor als geestelijk (en ook praktisch) ongezond.
Al blijf ik het met je eens, dat het geen kwaad kan ZEER alert te blijven. Ik vermoed dat de hele schipholkwestie nog eens uit gaat lopen op een parlementaire enquete.
Het ware te hopen, dat men er voor die tijd uitkomt, maar de voortekenen zijn voorlopig verre van rooskleurig.
Jan Griese