Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Wij hebben de Schiphollasten’

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 2301 
|
 Haarlems Dagblad 
‘Wij hebben de Schiphollasten’

HOOFDDORP -  ,,De hele BV Nederland profiteert van Schiphol en wij in de omgeving hebben de last. Dat is niet met elkaar in evenwicht. Dat moet veranderen.’’ Dat was maandag de boodschap van het dialoogavond over de luchthaven.

Het is de Haarlemmermeerders niet duidelijk hoe groot de voordelen van de nationale luchthaven in de achtertuin zijn, terwijl ze de nadelen in de vorm van geluidsoverlast, luchtvervuiling en extra autoverkeer wel kennen. Overigens werd er ook gepleit voor meer inzicht in de volksgezondheidsaspecten van de luchtvaart en het autoverkeer.

Uiteraard draaide het op deze avond veel om uit- en aanvliegroutes. In Zwanenburg zijn ze blij met de Polderbaan, omdat de herrie minder is. Bovendien is de uitvliegroute meer naar het oosten verplaatst, tussen Badhoevedorp en Zwanenburg in. ,,Ja, en wat ligt daar dan pal onder? Inderdaad Lijnden.’’ Juist dit soort effecten maken de Schipholproblemen voor Haarlemmermeer zo complex. Iedere kern in de poldergemeente heeft andere ervaringen met de overkomende toestellen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Uiteraard draaide het op deze avond veel om uit- en aanvliegroutes. "

Inderdaad. Ook de manier waarop er wordt gevlogen ! Soms is het rustig, relatief rustig wel te verstaan. Hoe gaat de luchtvaartsector daar mee om? Om de woonkernen heen? Daar is op zo'n moment toch alle ruimte voor, denk je dan. Maar nee, gewoon dwars over de woonkern, in dit geval Uitgeest. Nergens voor nodig, maar zorgt wel voor een flink portie extra dB(A)!
Dat er gevlogen wordt, is niet meer weg te denken, maar aan de mentaliteit kan nog enorm worden gesleuteld !
Meer begrip en minder dollartekens in de ogen van de sector is zeer zeker gewenst!
Want van die dollars (of euro's zo je wil) zien wij hier vrijwel niets terug ! Enkel de lasten en zeker niet de lusten !

Geplaatst door Els uit Castricum

Het is te hopen, dat de mensen van Lelystad en van Twente deze website met velen lezen. Dan weten ze wat hen te wachten staat.
Ik zou de zogenaamde bestuurders, die daarover menen te kunnen beslissen, willen voorstellen om een week hier in Noord-Holland, onder de aanvliegroute naar Schiphol, eens te komen bivakkeren. Het liefst in een tent...één met de natuur zogezegd. Na die week, als ze niet meer uit hun ogen kunnen kijken van moeheid, ergernis, frustraties en boosheid, door al het luchtverkeer dag en nacht, en met een
goede verkoudheid van het fijnstof er over heen, moeten ze vergaderen over 'hun ' luchthavens. Eens kijken, wat er dan voor advies uitkomt. Wedden, dat dàt een korte vergadering wordt met als uitkomst: 'NEE', 'NEE' en nog eens 'NEE' tegen alle plannen, die nu op tafel liggen?

Geplaatst door Ton uit NULL

Ik blijf dit soort van besprekingen of artikelen of bijeenkomsten over het algemeen toch als zandstrooierij zien. Het is verleggen zus en het is verleggen zo, maar het resultaat is dat er in de omgeving van Schiphol dúizenden zijn die er écht last van ondervinden en wier gezondheid eronder lijdt. En als er niets écht verandert, zal 't zo blijven.
In een regionaal blad in Brabant kwam ik het onderstaande tegen over de "consumenten die maar blijven kopen en vliegen. Inderdaad, dat is zo. Onze kapitalistische vrijemarktekonomie eist dat ook van ons. Overal en altijd worden we geïndoktrineerd door reklames die ons leren dat we leven om zoveel mogelijk te kopen. De industrie blijft opblaasbare jacussi's, bladblazers, monsterlijke SUV's en overige energie- en grondstofverslindende rotzooi produceren. Politici raken in paniek als de konsumptie een paar procenten afneemt. Presidenten en ministers roepen vervolgens het volk op om geld uit te geven om de ekonomie weer aan te jagen. Slooppremies moeten de autoindustrie redden en de vliegtax wordt gauw weer afgeschaft. Al die regeringen die vinden dat een ekonomie hoort te groeien in plaats van te krimpen, praten nu met een serieus gezicht in Kopenhagen over het terugdringen van de CO2 uitstoot."
Precies. De hypokrisie ten top.
De regeringen zullen gedwongen moeten worden om ekonomische krimp te aanvaarden. En die dwang zal vanuit de bevolking moeten komen.
Anders zijn al die praatjes over Schiphol en die vliegerij hol geleuter.

Geplaatst door joop uit haarlem-noord


Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Hallo azijnpissende klagers;)Stel dat het ultieme verlangen van de diverse anti Schiphol groepen uitkomt en alle vliegverkeer stopt....Een gemiddeld vliegtuig heeft 200 passagiers aan boord, per 2000 km verstookt dat vliegtuig 7000 liter kerosine, dat is, p.p. 35 liter. Dat vliegtuig heeft een lengte van ongeveer 26 meter. Nu is er,theoretisch op moment X geen vliegverkeer meer. Diezelfde 200 passagiers gaan dan per auto, gemiddeld 2 personen per auto. Die auto loopt 1 op 20. Per auto is dat op een afstand van 2000 km 100 liter brandstof. Diezelfde auto heeft een lengte van ongeveer 3 meter. Even rekenen: 2 passagiers die per vliegtuig reizen verbruiken dus 2 X 35 liter kerosine= 70 liter. De auto verbruikt 100 liter brandstof. Per 200 passagiers is dat dus 1000 liter brandstof. Het vliegtuig heeft een gemiddelde lengte van 26 meter, 100 auto's 300 meter. De uitstoot van broeikasgassen is bij 100 auto's ( om diezelfde 200 passagiers te vervoeren )ongeveer 1600 KG, om nog maar niet te spreken van de hoeveelheid fijnstof, de parkeerproblemen en de geluidsoverlast, die vele malen groter is als van vliegtuigen.

Nog even een vraag aan U allen: Gaat U nog met vakantie in 2010?Geplaatst door Observer uit Nederland

Ja zeker. Ik ga met vakantie naar Terschelling, de Veluwe, en naar Twente.
Er is een engels gezegde: How to lie with statistics ! U woont naturlijk niet onder routes. Recent amerikaans onderzoek: Bij de banen nog fijner stof via Nanodeltjes!
U weet zeker niet dat autos ook zuiniger moeten worden. De luchtvaart en de zeevaart ontspringen nu de dans. Bij ongewijzigd beleid stoot de nederlandse Luchtvaart in 2020 25 % Co-2 uit ! Wij strevennaar eenkwalitatieve luchthaven. Geen megalomane
toestanden hier meer in de randstad
PS Leuk waar u mee begint zeg.....
Gelukkig ben ik nog gezond, mijn nieren functioneren goed . Fijne Kerstdagen! En een nieuw begin?

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

@Observer op 21 dec 2009: Noinsens hetgeen u stelt: De luchtvaart is nl. debet aan slechts 2 proicent!! van de CO2 uitstoot, dit alles heeft te maken met het feit dat kerosine 1 van de zuiverste brandstoffen is, 98 procent van de uitstoot na verbranding is H2O ( dat goedje dat ook bij U uit de kraan komt ).
En ja, ik zit onder een aanvliegroute en bij elk vliegtuig dat overkomt denk ik: Goh dat scheelt 300 meter blikfile, 30 procent brandstof en de bijbehorende fijnstof productie.
De fijnstofproductie van auto's is vele malen linker voor de gezondheid als hetgeen er bij de start-landingsbanen terecht komt enkel omdat er in een omtrek van 4 a 500 meter rondom deze start en landingsstroken geen huizen staan, dit in tegenstelling tot de autoroutes ( vooral lokaal, regionaal ).
Het moet een keer over zijn met dat gehak op Schiphol en vliegtuigen.

over het klagersvolk: Van de gemiddeld 30.000 klachten die Schiphol per jaar ontvangt zijn er, schrik niet, 29890 van 80 beroepsklagers die niets anders doen als tussen 8.30 en 17.00 uur BAS bellen met klachten over vliegtuiggeluiden. Tussen 17.00 en 08.30 is het verdacht stil, ergo men heeft er een beroep van gemaakt;)

U gaat met vakantie naar Terschelling, 80 procent van NL. verkiest echter het buitenland en ik geef U de garantie dat U gezondheidsproblemen krijgt als al die mensen met de auto naar hun vakantiebestemming reizen i.p.v. per vliegtuig.

Overigens behoor ik tot die groep mensen die geen barst gelooft van het hele global heating probleem, ik voorzie zelfs een korte ijstijd rond 2012.
Als de hoge heren echt zo bezorgd zijn over de CO2 uitstoot als dat ze voor de tv opperen dan had men al lang opdracht gegeven om langs alle autobanen, in steden, bij industriegebieden en vinexregio's bomen te planten, die "eten" CO2 en geven daar O2 voor terug.
Milieubelasting zorgt echt niet voor een daling van het gehalte aan CO2...........

Fijne kerstdagen en een goed begin van 2010, vergeet echter niet om de kapitein van het veer naar Terschelling te vragen de motor uit te zetten tijdens de tocht, zeevaart geeft immers een enorme vervuiling?;)


Geplaatst door gerard uit NULL

Peter, als ik jou was zou ik me eens goed laten voorlichten, voordat je met dergelijk stellingen komt. Schrijf de formule van de verbranding eens uit, en leg dan nog eens uit hoe groot het aandeel water is. De CO2 uitstoot heeft toch niets te maken met de zuiverheid van de brandstof, maar alles met de chemische formule?

De uitstoot per kg brandstof ongeveer:
Kooldioxide (CO2) 3,15 kg
Water( H2O) 1,24 kg
Koolmonoxide (CO) 1,5 gram
Stikstofoxide (NOx) 12 gram
Zwaveldioxide (SO2) 1 gram
Onverbrande koolwaterstoffen (CHx) 0,5gram
Roet (C) 0,01 – 0,03 gram

Dus een vliegtuig stoot ongeveer een kwart aan water uit en driekwart aan CO2.
Een auto doet ongeveer hetzelfde, benzine-auto's stoten wat meer CO2 uit, lpg wat meer water en diesel wat meer water en roet.

Waarbij nog komt dat volgens wetenschappers CO2 dat in de hogere luchtlagen wordt uitgestoten ongeveer een 10 keer zo hoog effect heeft op de 'warmtehuishouding' van de planeet waar jij en ik op wonen.

Ja, die kleine ijstijd komt er vast. Of dat een relatie heeft met de uitstoot van broeikasgas? De zon is ook in slaapstand schijnt het. Wie het weet mag het zeggen

Zo ongeveer dus.

Geplaatst door vliegminder uit lelystad

Peter met je 12 jaar lagere school verhalen, ga ergens anders je pleidooi houden. Ga in de politiek, maar probeer mensen die zich dood erger aan het vlieg-tuig niet te overtuigen van je waardeloos gezwets.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

@ gertard: Je vergeet 1 ding: In een auto reizen gemiddeld 2 personen, in een vliegtuig 200.
Een vliegtuig verbruikt over een afstand van 2000 km gemiddeld 7000 liter kerosine, dat is, per persoon 35 liter.
Een auto verbruikt, als ie goed is afgesteld en de rijstijl is rustig, over zo'n afstand 100 liter brandstof.
Kerosine heeft een veel hogere verbrandingstemperatuur als benzine of diesel, de uitgestoten roetdeeltjes zijn daardoor bijna nihil.
Over de geleerden kan ik kort zijn: Dezelfde soort mensen heeft tot diep in 1500 volgehouden dat de aarde plat zou zijn, de mens nooit zou kunnen vliegen ( tot begin 1900 zelfs ), een mens een ruimtereis niet zou overleven en dat geneesmiddelen uit de natuur uit den boze zijn ( tot op heden ).
Ik veeg mijn achterste af met de stellingen van de betreffende dames en heren die tegen een veel te hoog salaris niets anders kunnen als onheil en nonsens voorspellen.
Om hun gelijk te krijgen hebben ze zelfs met de cijfers gerommeld m.b.t. de global heating.
Natuurlijk verandert het klimaat, dat doet het al zolang de aarde bestaat.
Reeds lang voordat de mens het vuur uitvond kende onze regio ijstijden en tropische perioden, droogte en overstromingen.

Als mensen echt zo angstig ziujn voor CO2...drink dan geen cola of bier meer, zit een fors percentage aan CO2 in.
Oplossing voor het z.g.n. CO2 probleem is ook heel eenvoudig: Bomen in de middenberm i.p.v. een vangrail, bij elk huis een boom, rondom elk industrieterrein een groen park met heel veel bomen, kortom meer groen zorgt voor een verlaging van CO2, levert de nodige O2 en houdt het fijnstof tegen.
Staat overigens ook een stuk gezelliger als al die metalen en plastic toestanden die auto geluid tegen moeten houden.

De overproductie van CO2 heeft overigens niet de mens als oorzaak maar de zee.
In de Atlantische oceaan leven plankton deeltjes die om de zoveel jaar voor een enorme toename aan CO2 zorgen.

Iets anders, men is zo angstig voor een stijging van de zeespiegel, ik zie dat anders, de zeespiegel stijgt en daalt al sinds mensenheugenis, nu komt dat nog goed uit, door die stijging verdunt moeder natuur de vervuiling zodanig dat de natuur diezelfde vervuiling kan verhapstukken en neutraliseren.
Zelf geloof ik niet zo in een rampscenario dat de zeespiegel 2 meter stijgt, de temperatuur daalt binnen nu en 3 jaar fors daardoor zullen met name de ijskappen groeien en de zeespiegel zal juist dalen, maar da's mijn eigen overtuiging.

Overigens vind ik de huidige tijd er 1 van paniekzaaierij, over de gehele linie, van vliegtuig overlast tot vergrijzing, maar een oplossing draagt men niet aan of het is er 1 die toch niet uitvoerbaar is.
Komt er een plan om Schiphol naar zee te verplaatsen, ontstaat er ineens een bond ter bescherming van de zoute haringen, is er een initiatief voor schone energie....gaat men klagen over horizonvervuiling, CO2 en fijnstof, veroorzaakt door het verkeer en industrie, niemand maar dan ook niemand komt op het idee om meer groen te planten langs of bij de vervuilende routes of terreinen, vergrijzing....ik heb nog geen politicus gezien die met een simpele oplossing komt zoals het lanceren van een verjongingsplan ( meer als 3 kinderen, moeder gedurende 20 jaar salaris op basis van minimum bijvoorbeeld en studiekosten gratis ), kost in 1e instantie een hoop geld maar verdient zich in de loop van 50 jaar vanzelf terug.

Doemdenken kan iedereen maar het is beter voor een ieders gezondheid oplossingen aan te dragen en die niet meteen onder te spitten met mitsen en maren.
En over vliegtuiggeluidsoverlast....beter 1 vliegtuig dat denderend overvliegt met daarin 200 passagiers als 100 auto's die langsrazen met samen ook 200 passagiers aan boord;).
Zo, mijn koffie is op, ik ga naar bed, trusten allemaal;)


Geplaatst door gerard uit NULL

Peter, maak nu eerst eens die bewering van je waar dat vliegverkeer voor 98% water uitstoot.
Met alleen sterkte verhalen schieten we niet veel op. Ik ben benieuwd.

Geplaatst door Ton uit NULL

Die Peter is geen azijnpisser (alhoewel hij klaagt over van alles en nog wat) , maar een echte kerosinezuiper. Wel, drink ze.
Overigens hoop ik van harte dat ie Fair trade Max Havelaar koffie drinkt. Maar dat zal wel niet.
Als je je ogen sluit voor alles, zie je natuurlijk niets.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Mede azijnpissers goedemorgen;)Me vandaag verslapen doordat de vlucht van Corendon naar Turkije een vertraging had van meer als 4 uur....
Ton, lol, ik drink i.d.d. af en toe Max Havelaar koffie, maar mijn voorkeur, qua smaak, gaat uit naar Kanis & Gunnik. En....je hebt het bij het rechte eind, ik ben ook een azijnpisser, ik klaag nl. over klagers die er hun roeping van hebben gemaakt niets anders te doen als klagen;)

Voor Gerard: Ja, een en ander is eenvoudig aan te tonen, kerosine heeft, in tegenstelling tot andere brandstoffen een veel hogere verbrandingstemperatuur, daardoor lossen bijna alle schade toebrengende stoffen op en blijft er H2O over.
Verder is kerosine een lichte brandstof, het gegeven 3,15 KG CO2 per KG vergelijken met de uitstoot voor een auto is dus niet te doen.
Enkel al het feit dat een vliegtuig, na het verstoken van 1 KG kerosine, een veel grotere afstand heeft afgelegd als een auto, na het verstoken van 1 KG benzine.
En....een uitstoot van 3,15 KG per KG kerosine kan niet, dat moet zijn 3,15 Gram of 3 M3, gas heeft nl. een veel lagere SG als een vloeibare of vaste stof, op CO na dan en....je kunt niet meer uitstoten als dat je verbruikt;).

Laat ik helder zijn: Het is niet alleen de z.g.n. vlieghinder die mij heeft doen besluiten achter het toetsenbord te kruipen, in NL. is op het moment een sfeertje ontstaan dat ons land onleefbaar dreigt te maken, dat gaat van "overlast" van spelende kinderen tot en met onverdraagzaam gedrag in het verkeer.

Om op het vliegverkeer terug te komen: Ik ervaar vliegtuig geluid niet als hinder, ik hoor het en ik accepteer het net als alle andere geluiden om mij heen, dat vliegtuig geluid betekent nl. ook dat er leven in de economie zit, dat er meer als 10.000 mensen een fulltime job door hebben.
Ik maak veel gebruik van de luchtvaart, reis regelmatig naar Vilnius in Lithuania, zo'n 1700 KM van Schiphol, ik ga dan zeker ook niet klagen over de "herrie" die een vliegtuig produceert als er 1 laag over het dorp komt.

Voor de kortere afstanden ( Keulen, Brussel, Parijs, Zürich ) maak ik het liefst gebruik van de trein, die, overigens, ook lang niet zo milieu minded is als dat de media ons doen geloven. Denk enkel alleen maar aan de stront die rechtstreeks op de rails terecht komt als er iemand van het trein toilet gebruik maakt, om maar niet te spreken over het metaalslijpsel en het fijnstof, veroorzaakt door de remmen, dat in een strook van 200 meter lans de rails voor gezondheidsproblemen kan zorgen.

Ergo Ton....ik sluit mijn ogen niet voor problemen maar ik ben een realistisch denkend mens, dit land telt 16 miljoen mensen, iedereen vindt het prettig als de auto voor de deur staat, het licht normaal aan kan, de treinen op tijd rijden en dat men, om naar zonniger oorden te reizen een veel kortere reistijd heeft als men per vliegtuig kan reizen.
Al die luxe verbruikt energie, maakt herrie maar geeft ook een stuk levensvreugde;)

PeterGeplaatst door gerard uit NULL

dag Peter, ik merk dat je er kennelijk geen verstand van hebt. De C en H in kerosine (is overigens een mengsel van meerdere koolwaterstoffen) binden zich aan zuurstof. Dat is ook de reden dat een vliegtuig, of een auto, per kg meerdere kg CO2 kan uitstoten.
Kerosine doet overigens een beetje denken aan diesel, het verdampt net zo langzaam, en het is ongeveer even zwaar.
De rest van je verhaal neem ik nu maar voor kennisgeving aan.

gegroet.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Die peter toch, Haalt er de hele wereld bij,terwijl het hier toch echt om Vliegoverlast gaat. Laten we de missers in de politiek maar wegstrepen,tegen de goede maatregelen. Er is wel veel mis,maar we leven nog steeds in een van de beste landen ter wereld is mijn overtuiging. En... Ik kan me voorstellen, dat als je veel vliegt je je niet kan permiteren te klagen. Lees Wiki: de Cognitieve Dissonantie theorie.
Jij Peter zou geen last hebben van overlast? Gefeliciteerd, maar je bent niet alleen op de wereld. Duizenden mensen worden er gek van. Terwijl er ook keihard wetenschappelijk is aan getoond: Slaapproblematiek,met Hartklachten, hoge bloeddruk etc,etc.
Jij mag de wetenschapers niet geloven hoor, maar zouden dan al die landen, zich laten bedotten en naar Kopenhagen reizen?
VVDer Winsemius had een leuke vergelijking:
4 mensen in een auto tijdens mist.
3 zeggen: Ik zie een rood licht. de bestuurder ziet niets..Wat doen we: Toch maar even stoppen?
Dan vele burgers op deze site,zijn niet slechts vliegtuighaters. Met vliegen kunnen we mooie dingen doen. Concertgebouworkest naar Moskou, Zakenmensen en diplomaten de wereld rond, maar de burgers onder vlieroutes willen,dat beloften worden NAGEKOMEN! En NIET al jaren zich laten belazeren,via vele vele doorzichtige smoezen. zoals Senator Eversdijk,Vz Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid januari 2006 op het NOS 20:00 uur jounaal, leterlijk liet weten !
Ik ben het overigens met je eens: WIJ HEBBEN ONAFHANKELIJKE WETENSCHAPPERS NODIG en niet zoals VenW en de sector doet: Vele gekochte en gemanipuleerde rapporten. Goede reis.
Ben toch een tikkie nieuwsgrierig in welk postcode gebied je woont!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Eivissa

1) Vliegverkeer kun je qua product niet vergelijken met autoverkeer. Vliegverkeer is bedoeld voor lange afstanden, autoverkeer voor korte. Hoe groter de afstand, hoe zuiniger je gemiddelde brandstof verbruik vanwege het ontbreken van stoppen en starten. Vliegverkeer moet je dus vergelijken met bijvoorbeeld treinverkeer.

2) De luchtvaartsector schreeuwt moord en brand vanwege hoge brandstofprijzen. Logisch, minstens een derde van de vliegkosten wordt veroorzaakt door de brandstofkosten. In 2007 verklaarde de IATA nog dat een olieprijs van $50,- tot geen verlies zou leiden. Alles daarboven wel. De door de OPEC geplande olieprijs is $75,- per vat. Om te kunnen concurreren met bijvoorbeeld die trein moet je die kerosine ook nog belasten met tax

3) De Kolderbaan kost gemiddelde 700 kilo brandstof om te komen tot de start dan wel van de landing te komen tot de gate. 700 kilo per vliegbeweging dus. 125.000 x 700 kilo = 87.500 ton kerosine.
87.500.000 kilo maal 1 op circa 15 = 1.312.500.000 kilometer.
Dat is de opbrengst als alleen de Kolderbaanvluchten zouden worden gecanceld.

Het is de hoogste tijd dat we gaan nadenken welke vervuiling we wel en welke we niet over hebben voor mobiliteit.

Geplaatst door joop uit haarlem-noord

En toch is de Kolderbaan onder valse voorwendselen aangelegd waardoor duizenden mensen ongevraagd in de teringherie zitten.
Dit is niet goed voor schiphol niet goed voor de politiek en niet goed voor de bewoners.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Ach, Schiphol bestond al lang toen men, de overhe4id, besloot er vlakbij huizen neer te zetten.
Met die duizenden klagers valt het, denk ik, mee, ik zie op dit forum maar een beperkt aantal reageerders, bij het meldpunt zijn het elke dag dezelfde mensen ( rond de 80 ) die om de haverklap, tussen 8.30 en 17.00, aan de telefoon hangen.

En, even voor Gerard, ik haal er i.d.d. de halve aardbol bij, ik noemde met opzet Vilnius in Lithuania, dat vliegveld bevindt zich op 1 km van het centrum, 't is er net zo druk als op Schiphol, routes lopen over de stad maar geluidsoverlast...neuh.

Maar, laat ik nu eens in jullie gedachtegang meegaan, men besluit op een gegeven moment om Schiphol naar zee te verplaatsen op een opgespoten eiland.
Ik geef jullie op een briefje dat er binnen no time een organisatie ter bescherming van de gerookte makrelen, de gepelde garnalen, zoute haringen en gekookte mosselen opstaat om Schiphol op zee te beperken.
Ga ik nog een stap verder: De overheid geeft toe aan de druk van zo'n actiegroep en sluit Schiphol.
Als een actiegroep ziet dat het aankaarten van niet bestaande problemen succes heeft kun je er zeker van zijn dat het volgende slachtoffer de trein is, die produceert immers ook herrie.
En ga zo maar door, voor je A kunt zeggen gaat het hele land te paard naar kantoor ( met als gevolg een enorme toename van methaangas vervuiling, een explosieve stijging van het aantal strointvliegen en meer.

En over Kopenhagen.....men kon ook dit keer niet tot een akkoord komen omdat CO2 big business is en in feite een niet bestaand probleem, enkele bedrijven verdienen goudgeld aan de opslag van CO2 met name doordat de tuinders om CO(2 zitten te springen en dit gas voor een flink bedrag afnemen van deze bedrijven ( nogmaals ik neem dat hele global heating verhaal met een zak strooizout mede omdat men flink met de cijfers heeft zitten rotzooien )
De enige oplossing, ik herhaal het nog maar een keer, voor het niet bestaande CO2 probleem is.....bomen, bomen,bomen en planten langs de autoroutes, bij vliegvelden, industrieterreinen en in steden.
Niet alleen in NL. maar globaal.Geplaatst door gerard uit NULL

@ Peter:
Vilnius - 1 landingsbaan, ruim 2 miljoen pasagiers.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vilnius_International_Airport

Even druk als Schiphol? Scheelt een factor 20. Eerder een soort Rotterdam Airport.
Maakt echt wel verschil hoor, iedere 2 minuten of iedere 40 minuten een lawaaibak over je heen.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Nou....vluchtschema Vilnius vertyelt iets geheel anders:
Aankomst vliegtuigen:
VNO

* Current arrivals

Current arrivals


Date Time Estimated Landed Arrives from Flight nr. Airline Status
2009 12 23 12:40 13:25 13:32 Moscow VKO, Russian Federation UT 707 UTair Aviation Landed / SMS
2009 12 23 14:00 14:18 Prague, Czech Republic OK 872 Czech Airlines Expected at / SMS
2009 12 23 14:00 14:02 14:02 Brussels, Belgium SN 2371 Brussels Airlines Landed / SMS
2009 12 23 14:05 13:59 14:00 Vienna, Austria OS 833 Austrian Airlines Landed / SMS
2009 12 23 14:10 14:08 13:52 Warsaw, Poland LO 771 LOT - Polskie Linie Landed / SMS
2009 12 23 14:10 14:30 Riga, Latvia BT 345 Air Baltic Delayed / SMS
2009 12 23 14:20 Frankfurt, Germany LH 3252 Lufthansa Next information / SMS
2009 12 23 14:50 15:01 Dublin, Ireland V9 202 Star1 Airlines Expected at / SMS
2009 12 23 15:15 Moscow DME, Russian Federation YC 887 Yamal Airlines / SMS
2009 12 23 16:10 Kiev KBP, Ukraine 7D 583 Donbass Airlines / SMS
2009 12 23 17:30 Helsinki, Finland AY 3753 Finnair / SMS
2009 12 23 18:55 Riga, Latvia BT 349 Air Baltic / SMS
2009 12 23 20:10 Dublin, Ireland EI 398 Aer Lingus / SMS
2009 12 23 20:15 Riga, Latvia BT 351 Air Baltic / SMS
2009 12 23 21:10 Stockholm, Sweden JZ 125 Skyways / SMS
2009 12 23 22:00 Moscow VKO, Russian Federation UT 703 UTair Aviation / SMS
2009 12 23 22:20 Warsaw, Poland LO 773 LOT - Polskie Linie / SMS
2009 12 23 23:00 London STN, United Kingdom V9 102 Star1 Airlines / SMS
2009 12 23 23:00 Copenhagen, Denmark BT 166 Air Baltic / SMS
2009 12 23 23:05 Munich, Germany BT 224 Air Baltic / SMS
2009 12 23 23:55 Riga, Latvia BT 353 Air Baltic / SMS
2009 12 24 00:05 Prague, Czech Republic OK 870 Czech Airlines / SMS
2009 12 24 07:55 Riga, Latvia BT 341 Air Baltic / SMS
2009 12 24 10:45 Helsinki, Finland AY 3751 Finnair / SMS
2009 12 24 11:15 Kiev KBP, Ukraine 7D 583 Donbass Airlines / SMS
2009 12 24 11:15 London LGW, United Kingdom EI 978 Aer Lingus / SMS
2009 12 24 12:40 Moscow VKO, Russian Federation UT 707 UTair Aviation / SMS
2009 12 24 12:50 Copenhagen, Denmark BT 162 Air Baltic / SMS
2009 12 24 14:00 Prague, Czech Republic OK 872 Czech Airlines / SMS
2009 12 24 14:00 Brussels, Belgium SN 2371 Brussels Airlines / SMS
2009 12 24 14:05 Vienna, Austria OS 833 Austrian Airlines / SMS
2009 12 24 14:10 Riga, Latvia BT 345 Air Baltic / SMS
2009 12 24 14:10 Warsaw, Poland LO 771 LOT - Polskie Linie / SMS
2009 12 24 14:25 Frankfurt, Germany LH 3252 Lufthansa / SMS
2009 12 24 17:25 Berlin TXL, Germany BT 216 Air Baltic / SMS
2009 12 24 17:30 Helsinki, Finland AY 3753 Finnair / SMS
2009 12 24 18:55 Riga, Latvia BT 349 Air Baltic / SMS
2009 12 24 20:10 Dublin, Ireland EI 398 Aer Lingus / SMS
2009 12 24 20:15 Riga, Latvia BT 351 Air Baltic / SMS
2009 12 24 22:00 Moscow VKO, Russian Federation UT 703 UTair Aviation / SMS
2009 12 24 23:55 Riga, Latvia BT 353 Air Baltic / SMS
2009 12 25 00:05 Prague, Czech Republic OK 870 Czech Airlines / SMS


Vervolg volgende bericht

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Vervolg van vorig bericht

Vertrek vliegtuigen

2009 12 23 11:55 12:30 13:36 London LGW, United Kingdom EI 979 Aer Lingus Departed / SMS
2009 12 23 14:30 Brussels, Belgium SN 2372 Brussels Airlines Go to gate / SMS
2009 12 23 14:50 Warsaw, Poland LO 772 LOT - Polskie Linie Boarding / SMS
2009 12 23 14:50 Moscow VKO, Russian Federation UT 708 UTair Aviation Check-in / SMS
2009 12 23 14:55 Prague, Czech Republic OK 873 Czech Airlines Check-in / SMS
2009 12 23 15:10 Vienna, Austria OS 834 Austrian Airlines Check-in / SMS
2009 12 23 15:10 17:00 Frankfurt, Germany LH 3253 Lufthansa Delayed / SMS
2009 12 23 15:35 Riga, Latvia BT 346 Air Baltic Check-in / SMS
2009 12 23 16:05 Moscow DME, Russian Federation YC 888 Yamal Airlines Check-in / SMS
2009 12 23 17:00 London STN, United Kingdom V9 101 Star1 Airlines / SMS
2009 12 23 17:10 Kiev KBP, Ukraine 7D 584 Donbass Airlines / SMS
2009 12 23 18:05 Helsinki, Finland AY 3754 Finnair / SMS
2009 12 23 18:10 Munich, Germany BT 223 Air Baltic / SMS
2009 12 23 18:20 Copenhagen, Denmark BT 165 Air Baltic / SMS
2009 12 23 21:05 Dublin, Ireland EI 399 Aer Lingus / SMS
2009 12 23 21:05 Riga, Latvia BT 350 Air Baltic Check-in / SMS
2009 12 23 21:40 Stockholm, Sweden JZ 124 Skyways / SMS
2009 12 24 05:30 Riga, Latvia BT 352 Air Baltic / SMS
2009 12 24 05:55 Prague, Czech Republic OK 871 Czech Airlines / SMS
2009 12 24 06:00 Moscow VKO, Russian Federation UT 704 UTair Aviation / SMS
2009 12 24 06:25 Warsaw, Poland LO 774 LOT - Polskie Linie / SMS
2009 12 24 06:50 Copenhagen, Denmark BT 161 Air Baltic / SMS
2009 12 24 08:55 Riga, Latvia BT 354 Air Baltic / SMS
2009 12 24 10:05 Riga, Latvia BT 342 Air Baltic / SMS
2009 12 24 11:30 Helsinki, Finland AY 3752 Finnair / SMS
2009 12 24 11:55 London LGW, United Kingdom EI 979 Aer Lingus / SMS
2009 12 24 12:15 Kiev KBP, Ukraine 7D 584 Donbass Airlines / SMS
2009 12 24 13:35 Berlin TXL, Germany BT 215 Air Baltic / SMS
2009 12 24 14:30 Brussels, Belgium SN 2372 Brussels Airlines / SMS
2009 12 24 14:50 Moscow VKO, Russian Federation UT 708 UTair Aviation / SMS
2009 12 24 14:50 Warsaw, Poland LO 772 LOT - Polskie Linie / SMS
2009 12 24 14:55 Prague, Czech Republic OK 873 Czech Airlines / SMS
2009 12 24 15:05 Frankfurt, Germany LH 3253 Lufthansa / SMS
2009 12 24 15:10 Vienna, Austria OS 834 Austrian Airlines / SMS
2009 12 24 15:35 Riga, Latvia BT 346 Air Baltic / SMS
2009 12 24 18:05 Helsinki, Finland AY 3754 Finnair / SMS
2009 12 24 21:05 Riga, Latvia BT 350 Air Baltic / SMS
2009 12 24 21:05 Dublin, Ireland

En dat is dan allemaal binnen een tijdsbestek van 11 uur op een dag dat de startlandingsbaan er uit ziet als een natuurijsbaan.

The company occupies an area of 326 ha, and the length of the airfield perimeter is 10.54 km

Okay een kleiner vliegveld maar met rond de 2400 vertrekkende en 2400 aankomende lijnvluchten per maand zijn dat toch ruim 160 overkomende vliegtuigen per dag, rond de 6 per uur, de chartervluchten niet meegerekend.

Het g r o t e verschil met Schiphol is echter dat het bedrijf dat de luchthaven runt nooit het directe contact met de lokale bevolkjing heeft verloren.
Schiphol probeert dat contact te herstellen via BAS maar in Lithuania zijn de lijnen tussen bevolkjing en luchthaven kort gehouden, als een piloot besluit om de engines even lekker te gassen boven de stad dan krijgt hij/zij meteen een uibrander van het luchthaven management, plus, bij herhaling, een boete.
Door die benadering op de man af is er bijna geen geluidsoverlast in de stad van overvliegende vliegtuigen, 't is immers de piloot die de gshendels bedient.
Jammer voor de passagier die net flink heeft gtafeld maar het devies daar is: Korte steile start, dan naar 3000 ft, vervolgens met constante snelheid over de stad en pas nadat men Vilnius is gepasseerd gas bijgeven en naar de vooraf ingestelde vlieghoogte plus kruissnelheid.
Resultaat: Nooit hogere geluidsmetingen als rond de 80 DB.

Geplaatst door Observer uit Nederland

De mening van Peter is duidelijk. Luisteren is er niet bij,laat staan reageren op ingebrachte argumenten, Desondanks :
Prettige Feestdagen !
Tot in Januari 2010.

Geplaatst door gerard uit NULL

op http://www.vilnius-life.com/services/services_details/102-Vilnius_Airport staat:

"Located about 6 km south of Vilnius, the Vilnius airport is small, fast and easy. Getting there can be easily - and relatively inexpensively - arranged by taxi, or take the take the 1 bus from in front of the train station or the 2 bus from Lukiskiu square. The trip should only take about fifteen minutes (hopefully). From the Vilnius airport you'll find direct flights to 27 European cities, but be aware that nearby Kaunas airport seems to have been designated as the hub for most of the low-cost air carriers. Left luggage is open 24 hours and lost luggage, 10:00 to 15:30. There is also a 24 hour currency exchange and a cafe upstairs from which you can watch your plane take off if they've closed the gate and denied letting you board.

small dus. en die 2 km blijkt 6 km. En parallel aan de stad, dus dat 'over de stad vliegen' zal wel meevallen. Tjonge..
I'm not impressed.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Gerard, ik zier al dat je er nooit naar toe bent gegaan, ik kom daar zo'n 4 tot 8 keer per jaar.
Als je inzoomt op Google earth, Vilnius Lithuania dan zie je dat het vliegveld nagenoeg grenst aan dee stad, het centrum is i.d.d. 7 km maar de meeste mensen hebben een huis of appartement rondom het centrum.

Voor de observer: Ik sta altijd open voor steekhoudende argumenten maar niet voor nonsens verhalen over geluidsoverlast van vliegtuigen met als gevolg hartfalen of erger.
Ik ben onlangs op een site terecht gekomen, http://noisedb.stac.aviation-civile.gouv.fr/results.php
Daar staan alle vliegtuigen met maximale geluidsproductie.
Het valt op dat de in de EU vliege4nde types stuk voor stuk ver beneden de norm zitten bij de fly over. Meer en meer toestellen halen zelfs de 90 DB niet ( geluid van een vrachtauto of bus ).

Geplaatst door thijs uit NULL

Een bus geeft al een teringherrie laat staan een vliegtuig. Bovendien een bus van b.v. het openbaarvervoerbedrijf stopt na 01.00 uur.
Die teringtuigen van Schiphol gaan dag en nacht door en verkankeren daarmee de rust van velen.
De wereld op z,n kop noem ik dat en een zeer asociaal gedrag dat niet goed te praten is.


Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Thijs...ieder z'n mening, voorlopig zie ik maar een beperkte groep klagende reageerders....
Geluid hoort nu eenmaal bij deze tijd;)

Geplaatst door E. von der Meer uit NULL

Slechts de naieven onder ons zullen gelukkig zijn, hetgeen niet wil zeggen dat een ieder van ons naief moet willen zijn (Schopenhauer). Degene die altijd het laatste woord wil hebben staat daarmee zijn/haar persoonlijk geluk in de weg. "Let it be" zou ik zeggen.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Geluid hoort nu eenmaal bij deze tijd;)

Onzin. Geluid is (meestal) een bijprodukt.
En aan dit 'bijprodukt' wordt niet echt een prioriteit gegeven wegens de investeringen en technische mogelijkheden (lees: technische tekort-komingen).
Dus kiest men voor wat heden mogelijk is, men heeft immers geen keus, anders staat de wereld stil. Neemt niet weg dat het dan maar aanvaard dient te worden.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Dit is een directe link naar de geluidsproductie van vliegtuigen en de invloed ervan op de omgeving
http://194.229.29.150/nomos/main.mxml

Verder is er ook een aanklikbare link m.b.t. de geluidsproductie per vliegtuigtype.

Geplaatst door Ton uit NULL

Stoffig, papieren geleuter.
Verzanden in oeverloos technisch gediscussieer zoals de sektor zélf nu al jaren doet en daardoor gerechtvaardigde klachten afdoet met o.a. "'t hoort er nu eenmaal bij" is aan mij niet meer besteed.
Er zijn nou eenmaal duizenden mensen die in de omgeving van Schiphol overlast ondervinden en in hun gezondheid geschaad worden. Daar getuigen de miljoenen klachten van, maar óók de verschillende onderzoeken van de laatste jaren. Bij mij niet meer wég te discussiëren.
Oók al wil deze Peter dit allemaal terugbrengen tot ong. 80 klagers.
Hij doet maar.
Er zijn héél andere, praktische ervaringen met de slechte kanten van de vliegerij. En daar is geluidsoverlast er maar één van.
Als deze Peter daar geen overlast van ondervindt is dat prima voor hem.
Er zijn echter in Nederland, maar ook mondiaal nogal wat andere meningen.
In dit geval, ieder z'n meug.
Zoals we ook in de politiek kunnen zien komen we om in de vele verschillende meningen.
Ik ga nog steeds voor een gerechtvaardigde krimp in de vliegerij. Het is al jaren méér dan genoeg zo.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Ton, tel het aantal lezers van het Haarlems Dagblad en dan ook even s.v.p. het aantal reageerders op deze site.
Feit is dat de vliegerij groeit

Geplaatst door Observer uit Nederland

De vliegerij groeit..uuuh
Afgelopen jaar 395.000 ! ? TNO en motivaction dedenonderzoek: Er is sprake van Klaagmoeheid, en met de komst van Diehard Ruud Weever bij BAS zal dat slechts erger worden.
De vliegerij gaat ook worden aangepakt
via de emissiehandel .
Hopelijk verdienje nog wat in Vilnius
Zocht je al op wat de cognitieve dissonantietheorie wil zeggen ?

Geplaatst door Patrick uit NULL

Ik word een beetje moe van het welles/nietes verhaal in de reacties. Zinloos!

De luchtvaart uitbannen is natuurlijk onzin. Dat kan niet en dat hoeft niet. Vliegtuigen met auto's vergelijken is ook onzin.

Waar zowel de mensen in de luchtvaart als bij de overheid zich samen met de mensen die last hebben van geluidsoverlast zich voor moeten inzetten, is een luchtvaart waarbij men kan groeien, terwijl de overlast afneemt. Zoeken naar alternatieve routes. Waarom is er een ARTIP, PAM, SPY, SPL approach vanuit Groningen, terwijl dat helemaal niet hoeft en men een veel hogere nadering kan krijgen zodat mensen in Uitgeest de toestellen vanuit het Noorden en het Oosten tussen hen en Krommenie zien dalen, terwijl de mensen in Krommenie het omgekeerd hebben en hooguit wat zeilers omhoog kijken naar het dalende vliegtuig? Zelfs Spaarndam kan dan ontzien worden. Ik heb deze route nooit begrepen, daarnaast is hij langer, vlieg je langer op een lagere vlieghoogte en is hij dus niet economischer. Voor de vliegveiligheid hoef je het niet te laten, want de Route EEL naar SPL is korter, maar kan evenveel vliegverkeer verwerken, omdat men al tussen Denemarken en Nederland gaat dalen. Het verkeer van het Zuiden en het Noord-Westen kan het land invliegen voorbij de lijn Bergen Alkmaar en ook op deze Radiaal aansluiten. Ook mogelijk, want nu sluiten ze op aan het einde van de radiaal SPY-SPL aan. Het gebeurt alleen wat eerder, maar daardoor heeft niemand last, want ook zij worden pas boven het meer bij Uitgeest op 2500ft naar 2000ft genomen. Probleem 2 opgelost. Alleen het verkeer uit het Zuiden is een wat groter probleem. Je kan besluiten dat verkeer over de oude route via het Noordzee kanaal binnen te nemen. Alleen dan zijn er 2 problemen. Men moet dan landen op 18C, want 18R is dan een te gevaarlijke bocht om in aan te sluiten (niet onmogelijk, maar mensenlevens in het vliegtuig zijn ook belangrijk) alleen met kruist dan de route van net die aanvliegt op 18R. Dus dat is geen alternatief. Men zou ook kunnen doorvliegen naar de radiaal die ik net voorstel boven Bergen en Alkmaar, alleen zullen deze toestellen eerder moeten dalen. Twee problemen. Mensen in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee en de stad Alkmaar zullen daar dan overlast van krijgen. Je verplaatst dit probleem. Maar goed, het is een veel kleiner deel van de toestellen. Want het grootste deel, Trans Atlantische vluchten, vluchten uit het Westen, Noorden en Oosten ben je in ieder geval al kwijt, alleen Zuidelijke vluchten heb je nog. Het andere probleem is dat het verkeer uit het Zuiden dan veel lager zit dan het verkeer uit het Westen en Noord-Westen. Gezien de bocht die men vanuit het zuiden moet maken, is het niet mogelijk hoger aan te vliegen, want dan haalt men geen goede dalingshoek.

Dit verkeer zal dus nog voor overlast blijven zorgen. Maar je reduceert het verkeer met zo'n 70 a 80 procent boven de gebieden Castricum, Uitgeest, Spaarndam. (Mijnsinziens). Aangezien het meeste verkeer in de vroege ochtenduren Transatlantisch verkeer is, zou men niet meer in de nachtrust gestoord moeten worden.

Wat ik begreep is dat vertrekkend verkeer veel minder overlast bezorgd. Dat lijkt me ook logisch, aangezien je ter hoogte van Uitgeest, Castricum al reeds op 6000ft zit. Bij Spaarndam al op 3000ft, tenzij je een zwaar vrachttoestel bent.

Ik weet niet of mijn oplossing een goede is. Maar hoe het nu gaat, dat mensen die net als ik de luchtvaart een warm hart toedragen, maar hier mensen beginnen uit te schelden met de geenstijl term Azijnzeikers helpt niet.

Als mensen een probleem met elkaar hebben, dan gaat men samen naar een oplossing zoeken. Dat gebeurt veel te weinig. Ik weet dat veel piloten en luchtverkeersleiders graag willen meedenken en oplossingen willen verzinnen. Het zijn echter de managers en politici die niet willen. Want in de huidige maatschappij is Economie het belangrijkste. Mensen en welzijn komen pas veel later.

Mijn oproep is dus, niet komen net stomme statistieken hoe schoon of vuil luchtvaart is. Niet zeuren over het afschaffen van luchtvaart, want daar schiet je niets mee op. Met elkaar aan het werk gaan.

Ik weet dat de meeste mensen die overlast hebben, zeker bereid zijn om samen met de luchtvaart oplossingen te zoeken. Ik zei al, de piloten zelf en de luchtverkeersleiders ook. Nu de rest nog.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Heldere uitleg Patrick maar gezien het sfeertje hier denk ik niet dat het veel uithaalt.
Voor Observer: Ik zat bij m'n vriendin in Vilnius, voor het eerst ook op de transfer luchthaven, Helsinki, een truck met bio kerosine gezien;)

Geplaatst door Patrick uit NULL

Peter, als je mijn uiteenzetting zo helder vindt, dan reageer je toch niet zo?

Mijn inzet is luchtvaart met minimalisering van de overlast. Om dan opmerkingen te maken over sfeertjes helpt niet in constructief overleg.

Geplaatst door Peter uit Heerhugowaard

Patrick, je uiteenzetting is helder maar lees ook even de trend van de reacties op mijn postings dan snap je mijn enigszins sarcastische reactie;)
Overigens, jij zegt, auto's niet met vliegtuigen op 1 lijn te stellen, als de actiegroepen hun zin echter krijgen en Schiphol moet sluiten....dan is de geluid- en stank overlast van auto's vele malen erger, de mensen die normaal het vliegtuig nemen moeten nu immers per auto naar 1 van de andere vliegvelden.
Reken maar even mee: 500 vluchten per dag met 150000 passagiers aan boord veroorzaken rondom de luchthaven gemiddeld elk 30 seconden overlast, dat is dus 150 minuten herrie per 24 uur-6 minuut en 20 seconden per uur.
150.000 passagiers, gemiddeld 2 personen per auto= 75.000 auto's per 24 uur= 3125 auto's per uur, dat geeft niet alleen een hoop herrie extra per uur maar ook de vervuiling is vele malen groter als dat hetzelfde aantal passagiers per vliegtuig reist om nog maar niet van de files te spreken die er zullen ontstaan.
Ik haalde de auto er alleen bij om te laten zien dat de overlast die het vliegverkeer zou kunnen veroorzaken vele malen minder is in verhouding tot hetgeen onze oren en neus tegemoet kunnen zien als Schiphol zou moeten sluiten onder druk van 1 of meerdere actiegroepen.

Geplaatst door gerard uit NULL

Schiphol is vooral een hub. De meeste passagiers die op Schiphol aankomen verlaten Schiphol niet eens voordat ze weer vertrekken.
Die passagiers zul je dus niet in NL in de auto of trein aantreffen. Met de auto zouden ze ook nog eens veel minder kilometers maken omdat ze vanuit het buitenland niet hoeven om te rijden over Schiphol/NL om daarna weer naar het buitenland te gaan. Is een stuk efficiënter, lijkt me.

Verder: 40.000.000 passagiers / 365 dagen is circa 110.000 pasagiers per dag.

Verder: die auto's rijden niet door woonwijken, vliegtuigen vliegen wel over woonwijken. Houden mensen 's nachts ook wakker.

Verder: iedere snelweg of treinspoor heeft geluidsschermen waar nodig. dat kan. Ik heb nog niet gehoord van geluidsschermen voor vliegverkeer. Lijkt me ook heel lastig.

Al met al lijkt me enige nuance in de vergelijking op z'n plaats. Bij deze.


Geplaatst door observer uit Nederland

Ach Peter, Er wordt niet gesproken over sluiten van Schiphol. Je overdrijft.
Las je al het feuilleton van Burger, hoe vele vele beloften werden geschonden? Verdiep je daar eens in !

Geplaatst door Maikel Kat uit Krommenie

Heer Patrick,

Ik wil graag kijken naar een oplossing..

Als we kijken naar het landen vanuit het noorden..(Dat is inderdaad waar het meeste last van is omdat het zoveel en continue wordt gedaan.)

Hoe ziet U Uw voorstel precies?
(EEL naar SPL?)
Hoger aanvliegen zal zeker kunnen helpen.
Maar ook zuidelijker de bocht inzetten, dus een kortere aanvlucht op de landingsbaan, zodat onder knie/uitgeest wordt aangevlogen.

Nu wordt er namelijk vanuit het noorden/oosten/westen tussen uitgeest en Krommenie gevlogen(vaak over knie en uitgeest)

De kisten komen overdag naar de polderbaan op zon 600m hoog over en naar de zwanenburg(bij piekgebruik) op 900m over.

Hoe kan deze hoogte dan verhoogd worden?

Daalhoek moet zon 3% zijn dacht ik en dan kan er niet veel hoger worden aangevlogen rond uitgeest/knie.

Bijgevoegd de link naar een plaatje voor de polderbaan: http://www.crosnet.nl/index.cfm?page=faq.nachtvluchten

Wellicht kunt U in een plaatje aangeven hoe het eruit moet komen te zien?
Ook voor overdag..


Ik hoor graag nog eens om dit verder concreet te maken....


Groet,

Maikel Kat
CROS bewonersvertegenwoordiger Zaanstad
06-30172752

Geplaatst door Genk uit Den Helder

wat zijn jullie een stelletje zeikerd zeg.
gewoon vliegen met die hap. onze hele economie draait hier op.

Geplaatst door Peter uit Regio Alkmaar

@Genk: LOL;)'t Is een pracht,
Het aantal klagers, dat benne dr acht.
Ze maken herrie voor honderd,
Zelfs bij BAS voelen ze zich bedonderd,
Ga je luisteren bij zo'n huis,
Dan komen de decibels vanaf de tv buis,
En niet van een 737,
Die vliegt daar op een hoogte van een km of 7