Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Werkgelegenheid op Schiphol in 2004 gestegen

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 866 
|
 Luchtvaart =nieuws= 
Werkgelegenheid op Schiphol in 2004 gestegen

SCHIPHOL – De werkgelegenheid op luchthaven Schiphol is tussen oktober 2003 en oktober 2004 met 0,8% gestegen. Gemiddeld daalde de werkgelegenheid over heel Nederland juist met 1,1%. Amsterdam Airport Schiphol is hiermee één van de belangrijkste banenmotoren van Nederland, zo blijkt uit het onderzoek naar de werkgelegenheid op de luchthaven, dat jaarlijks door Regioplan Beleidsonderzoek wordt uitgevoerd. Het aantal openstaande vacatures op de luchthaven nam toe tot 1.203. Dat is drie keer zoveel als in de periode 2002/2003.

Op 29 oktober 2004 waren er op de luchthaven 57.573 personen werkzaam (474 personen meer dan in 2003). Ook het aantal bedrijven dat op het luchthaventerrein werkzaam is, is toegenomen: met vier tot 546. In het onderzoek van Regioplan Beleidsonderzoek zijn alleen de werknemers bij bedrijven op het luchthaventerrein opgenomen. Wanneer ook werknemers worden geteld die wel afhankelijk zijn van de luchthaven maar niet werkzaam zijn op het luchthaventerrein zelf komt het totaal naar schatting van Schiphol Group op ongeveer 120.000 personen.

Meer vacatures en meer uitzendkrachten
In 2004 is het aantal vacatures bij bedrijven op Schiphol flink toegenomen. Met 1.203 openstaande vacatures op 31 oktober 2004 ligt dit weer op het peil van 2001 en 2002. In 2004 is ook het aantal flexibele arbeidskrachten (uitzendkrachten en detacheringen) sterk gestegen met ruim 30% naar 2.635 personen. Beide zijn een gunstig teken. Bij economisch herstel stijgt het aantal vacatures bij bedrijven en huren zij vaak in eerste instantie meer uitzendkrachten in.

Actieplan voor invulling van vacatures op Schiphol
Schiphol Group gaat zich inspannen om de werkgelegenheid op de luchthaven ten goede te laten komen aan de inwoners van de regio. Om een impuls te geven aan de invulling van de vacatures gaat Schiphol Group projecten starten en stimuleren om langdurige werklozen en jongeren uit de regio aan een baan te helpen. Juist op Schiphol zijn immers banen te vinden voor ieder opleidingsniveau. De luchthavenonderneming gaat hiervoor op korte termijn afspraken maken met security-, vracht- en overslagbedrijven.Bij Schiphol Group, met op dit moment ruim 2.200 werknemers, gaan binnenkort 20 personen die nu geen werk hebben en 10 extra stagiaires aan de slag.

Groei banen in security , luchtvracht en winkels
Grootste groeiers in aantal arbeidsplaatsen in 2004 waren Koninklijke Marechaussee (+290), HMS Host (+170), TPG Post (+161), Securitas Aviation Security (+159) en DHL Danzas Air & Ocean (+110).

De werkgelegenheid bij verkoopgelegenheden voor passagiers en bezoekers is gegroeid met 19,1%. Dit komt onder meer door de opening van de uitbreiding van Lounge 1.

Belangrijke groei in personeelsleden werd ook gerealiseerd bij luchtvracht-, overslag- en expeditiebedrijven (+19,9%). Bij bedrijven voor afhandeling en bevoorrading van vliegtuigen nam de werkgelegenheid eveneens toe (+ 5,5%). Net zoals voorgaande jaren is ook het personeelsbestand van werknemers bij instellingen en bedrijven die veiligheid en beveiliging tot taak hebben gegroeid.

Woonplaats van de werknemers
Het aandeel mensen dat in de omgeving woont en op Schiphol werkt neemt toe. Het merendeel van de Schipholwerkers woont in een van de vier Randstadprovincies (93,6%).
Van alle mensen die op Schiphol werken, woont 57,4% in het CROS-gebied (35 gemeenten binnen 20Ke-contour van het banenstelsel). In 2003 bedroeg dit percentage nog 56,8 procent.

Het aandeel Amsterdammers onder de Schipholwerkers is gestegen van 19,8% in 2003 naar 20,1% in 2004. Ook het aandeel van werknemers die woonachtig zijn in de gemeente Haarlemmermeer is toegenomen; van 11,2% naar 11,6%. Almere is goede derde met 5,3% van alle Schipholwerkers (was 5,2%).


Zie ==> hier wat het Parool vindt van eerdere opgeklopte verhalen over het belang van Schiphol.
De groei zat hem overigens voor een belangrijk deel in het beveiligingspersoneel. Is de terrorismedreiging nu plots goed voor onze economie? Vreemd…


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rob E uit NULL

93% van alle werknemers op Schiphol komen uit de 4 rand provincies. Lijkt me erg logisch... hoe wil je anders naar je werk komen. Deze en vele andere getallen zijn een prachtig voorbeeld van het geven van getallen die absoluut niets zeggen.

Ik hoor de overheid zeggen we zijn een kennis economie..... waar is die dan op schiphol? bij de bewaking? (dat zijn toch Melkert banen?) Nee mischien bij de overslag bedrijven dan... Nee ook niet?

met andere woorden, de kennis economie is reeds jaren geleden de nek omgedraaid.. lang leve de transport sector, vervuilend, geen kennis, geen hoge lonen, geen hoge opleidingen... ja het gaat lekker in Nederland..