Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Weinig discussie op debat vlieghinder

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 796 
|
 NHD 
Weinig discussie op debat vlieghinder Download het gehele artikel 'Weinig discussie op debat vlieghinder'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door nico uit NULL

Toen ik de heren van de ministeries op een pr-bijeenkomst betreffende de evaluaties van de verbetervoorstellen van de ministeries vertelde, dat een aantal rapporten berustte op malversaties en sabotage met name die van het RIVM en Eversdijk, kwam gauw een meneer naar mij toe die een gesprek met mij wilde. Een paar medewerkers van hem vroegen mij een brief te sturen hetgeen ik gedaan heb. Later bleek die man de DG van der Vlist van het ministerie van V&W te zijn. Zelfs een paar namen erbij gedaan van twee zeer dichtbij hem staande gepromoveerde academici (w.o. Lucas Reynders), die mij van de RUG kennen. In de brief is uitgebreid de gang van zaken beschreven en het wantrouwen van de burgerij zeer nauwkeurig en eenvoudig! onderbouwd.
Geen reactie en ik verwacht die ook niet.
Het was slechts een aktie: dam de pr-schade in.
En zo zijn al die verhalen, ook dat verhaal over het kenniscentrum (zie bijv. die van de Rijnmond) om aan de ene kant stuurmogelijkeheden voor de overheid te geven en aan de andere kant baantjes aan de heren/vriendjes te geven.
De ene hand wast de andere hand in (on)schuld.
Het zijn slechts Thijl Uilenspiegels, die zichzelf uit de modder trekken.

Dit staat niet op zich. De gang van zaken in Nederland rond Samuel Goudsmit (in het buitenland beroemd) is in deze een fantastisch verhaal. Het laat zien hoe het met de Nederlandse wetenschap en haar integriteit gesteld is en hoe gelijk(soortig)e Nederlandse actoren, inderdaad dezelfde, alle middelen uit de kast halen om deze mede-ontdekker van het electronspin en van de Duitse collaboratie van Kistemaker (Ultracentifuge/Pakistaanse atoombom) probeerden ontschadelijk te maken.

Dus dit krantenbericht ligt in hetzelfde vlak, het valt wel mee met het lawaai. Dat is ook de bedoeling van al die rapporten, informatie, bijeenkomsten etc.. Het gevoel geven dat men mee mag doen; trap er niet in.

Stop die informatiegriep. Eet geen stront.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Rare conclusie van mejoffer Annemiek dat het wel meevalt met de hinder als je niet op een bijeenkomst aanwezig bent van een politieke partij die zichzelf hard op de borst wil roffelen hoe goed ze wel niet zijn.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Inderdaad,

een geval van de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.

{1] Dit was een bijeenkomst van IJmondgemeenten. Castricum was daar uitdrukkelijk niet bij uitgenodigd.

[2] De sfeer is er inderdaad: 'bij Heemskerk begint de Victorie' (zie de molen langs de A9)

[3] Die Victorie betreft een rapport uit de IJmondgemeenten. Het wil het lage luchtverkeer, over de IJmondgemeenten afslaand naar Polderbaan-landing, vervangen door een vaste verkeersroute van over zee, met - "ergens in het Noorden" - een eveneens vaste bocht met glijvlucht van omhoog tot in de Polderbaan-nadering daaronder. Niet uitgesloten is dat daarmee een baken bij Bakkum is gemoeid en dat de bocht Castricum/Limmen passeert, zoals nu ook 's nachts het geval is. Dit moet als experiment ingebracht worden bij en door CROS.

[4] De Heer Haverkamp verdedigt 'het Experimenerent' in Tweede Kamer en bij het AO (Algemeen Overleg met de Tweede Kamer dat inmiddels -gisteren- heeft plaatsgevonden). Hoe te Experimenteren weet niemand. Houdt 'Experimenteren' loslaten in van de vaste geluidsgrenzen in handhavingspunten? Alles is vastgetimmerd. Wetswijziging tot in de Raad van State kost jaren. Je moet daar niet te licht over denken.

[5] Vanuit Castricum (vanwaaruit vrijwel geen vertegenwoordiging aanwezig) wordt opgemerkt dat Experimenteren een facilitair kennisontwikkelingsinstituut nodig maakt. Daar is inbreng voor nodig van regio en sector (je denkt met je handen). Maar vooral maatschappelijk gemotiveerde creativiteit. Die moet je inbouwen in de vorm van sturend toezicht. Wanneer niet geluid, maar omgaan met overlast en wanneer maatschappelijke integratie van luchtvaart de specifieke opdrachten zijn, gaat het niet om afschuiven naar je buren of om pacificeren van 'stakeholders'. In dit verband is ook belangrijk het CDV-rapport niet te oppervlakkig te lezen.

[6] De oude wetgeving - daar herinnerden zowel Castricum als Haverkamp aan - was tot stand gekomen op grond van kennis en protocollen waarvan de belangeloosheid niet was gegarandeerd. We kennen de resultaten. Dat mag niet weer gebeuren. De overheid moet helder vorm geven aan, en profiteren van belangeloos toezicht op het facilitair kennisinstituut en het uitbreiden van de taak van de Luchtverkeersleiding met de zorg voor bewoners onder het luchtverkeersgebied, luid en duidelijk definiëren.

[7] De Heer Haverkamp stelde dat zoiets denkwerk vraagt. Dat vond Castricum een goed idee.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Nico, hou nu toch eens op. Iedereen weet het inmiddels echt wel.

Geplaatst door nico uit NULL

Webbeheer,
Het enige harde bij het vliegtuiggeluid is het meten en rekenen en is nauwkeurig af te bakenen. Ook wat de fouten betreffen. Dit geldt ook voor de chemische vervuiling.
Echter, de overlast is veel moeilijker aan te geven.
De gezondheidseffecten zijn ook weer persoonsgebonden.

Wat de economie betreft, de een heeft weer ander getallen dan de ander.

Nu wil men kijken wat andere baanprefenties voor klachten oplevert, zonder dat men weet hoeveel vliegtuiglawaai wordt geproduceerd.
Nou dan kom men weer in hetzelfde moeras terecht. Inderdaad webbeheer over deze strategie valt geen fatsoenlijke opmerking over te maken, dan alleen een zoethoudertje te vinden met de bewoners als proefkonijn.
Echt meten en rekenen wil men niet. Verbeeldt je, er is een thermometer om de temperatuur van de patient op te nemen, en de patient heeft koorts. Nou dan heb je een probleem.
Vandaar ook mijn Wim. T. Schippers-achtige opmerking. (Het andere is een toetje, waarvan de meeste mensen, ook fysici niet op de hoogte zijn.)

Dus meten en niet luisteren naar de mantra van Eversdijk: "meten verdomd lastig".