Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Weblog Rik Rolleman: Schiphol groeit door in opgeworpen mist

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1517 
|
 Nieuwsbank Nagekomen van 26-03-2013 
Weblog Rik Rolleman: Schiphol groeit door in opgeworpen mist

Afgelopen week kon ik niet langer mijn frustratie over het landelijk Schiphol beleid binnen houden bij het bestuurlijk overleg met alle regiogemeenten en de provincie Noord Holland. Belangrijkste reden was dat er opnieuw een adviescommissie is benoemd die over de toekomst van Schiphol moet
adviseren. Ditmaal moet de commissie het Rijk adviseren over de zgn. ‘governance’ in het kader van de Structuurvisie Mainport Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer (SMASH). Zij moet antwoord geven op de vraag welke nationale belangen het Rijk minimaal dient te waarborgen rond Schiphol en wat
de verantwoordelijkheid van het Rijk hierbij is. Ik hoop dat de commissie de superdividend (winst) uitkering van 1 miljard van Schiphol niet als nationaal belang ziet want dan wordt nationaal private winst behaald over de rug van de regio.

Een ander gremium dat zich bezighoudt met `Schipholzaken’ is de Alderstafel onder leiding van Hans Alders. In mei worden de afspraken van de Alderstafel geevalueerd. Ik maak mij grote zorgen over wat er terecht is gekomen van de afspraken die zijn gemaakt. In Aalsmeer lijkt geen enkele
hinderbeperkende maatregel te werken en zijn situaties van de individueel gedupeerden in onze gemeente niet opgelost. Daarnaast zijn de afspraken slechts geldig tot 2020 en wat gebeurt er daarna?

Een zaak is voor mij echter de afgelopen jaren wel duidelijk geworden: het Rijk richt zich alleen op de groei van Schiphol en trekt zich niets aan van de omgeving. Net zoals Schiphol zelf, die is meer bezig met deelnames in Latijns Amerika dan dat ze de moeite neemt om contacten te onderhouden
met de omliggende gemeenten. Om de groei te dienen worden commissies in het leven geroepen die alleen tot doel hebben een mist op te werpen van overlegstructuren, geluidsmeetsystemen en onderzoeken. Gewone inwoners zoals u en ik snappen door de technocratische termen LIB- lijnen,
kostencontouren, selectiviteit, preferente banenstelsels er niets meer van. Wel merken we dat we meer overlast hebben en dat de Aalsmeerbaan zich tot derde druk bezette baan ontwikkelt.

Het kabinet en Schiphol moet stoppen met onzinretoriek als de Dubbeldoelstelling; je kunt Schiphol niet laten groeien zonder dat de overlast toeneemt. Als regio zijn we niet tegen de groei van Schiphol binnen de afgesproken grenzen en weten wij hoe belangrijk Schiphol voor onze economie en
werkgelegenheid is. Wel willen wij dat we gecompenseerd worden voor de overlast die we ondervinden van de groei.
Als in onze gemeente een bedrijf wil groeien (neem bijvoorbeeld de Bloemenveiling wat ook een nationaal belang dient) dan nodigen ze de colleges van de betreffende gemeenten uit en bespreken ze de plannen die ze hebben. De gemeenten geven vervolgens aan onder welke voorwaarden ze kunnen
uitbreiden en schakelen de provincie in om goedkeuring voor de plannen te verkrijgen. Er vinden gesprekken met omwonenden plaats en er wordt serieus ingegaan op de klachten die ze ondervinden en er wordt creatief met omliggende bewoners en bedrijven naar oplossingen gezocht; het bedrijf is
tenslotte onderdeel van onze samenleving. Schiphol vindt dat niet nodig en loopt direct naar Den Haag. Deze stelt, om maar niet zelf te hoeven beslissen, commissies in om de mist op te werpen. Doel is vooral niet rechtstreeks in discussie gaan want dat kan de luchtvaartsector of Schiphol zelf wel eens geld gaan kosten.

Als portefeuillehouder accepteer ik deze houding niet langer en verlang ik dat wij als bestuurders maar vooral ook u als burgers serieus worden genomen en aan tafel worden uitgenodigd. Hierbij moet er echt geluisterd worden en niet verscholen worden achter opmerkingen dat een regeling daar
niet voor geschikt is, dat we al 20 jaar geleden gecompenseerd of geisoleerd zijn of dat we dat eerder hadden moeten aangeven. Als inwoners zijn wij opgegroeid met Schiphol en hebben we tot zekere hoogte leren leven met de lasten, sommigen stemmen bijvoorbeeld de vakanties af op het onderhoud
van de Kaagbaan omdat we weten dat de Aalsmeerbaan dan meer wordt ingezet. Ik vind dat Schiphol samen met ons oplossingen moet vinden voor het wonen en leven onder een aan- of uitvliegroute of de invulling van een sloopzone. Het zijn tenslotte ook voor een deel haar werknemers die onze
gemeenten wonen.

Rik Rolleman
Wethouder Aalsmeer


Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Mijn reactie zoals op 26 maart op het weblog op de gemeentesite van Aalsmeer geplaatst:
Interessant verhaal en duidelijke kritiek op de wethouder. Ik woon zelf in Hoofddorp (west) en u zou dus kunnen zeggen "bemoei je niet met onze politiek" maar ja, oost van Schiphol of west maakt weinig uit. Hier dreunen vanavond weer de starters van de Polderbaan. De uitvliegroute van de Kaagbaan loopt hier tegenwoordig overheen terwijl het gaat om nieuwbouwwijken, de uitvliegers van de Zwanenburgbaan naar het Zuiden komen hier over, de stijgers van de Buitenveldertbaan naar het westen pikken ons nog even mee en sinds zaterdag weet heel Hoofddorp dat bij oostenwind we kennelijk 300 meter onder het landend vliegverkeer voor de Buitenveldert wonen. En, eerlijk is eerlijk, ofschoon in Haarlemmermeer het tegendeel wordt beweerd heb ik niet de indruk dat de gemeente veel oog en oor heeft voor de hinder doch zich vooral profileert als Schipholgemeente. Van die profilering is helaas ook Aalsmeer slachtoffer. En dat is misschien nog wel erger dan dat alleen je eigen inwoners geslachtofferd worden.

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

Auteur: drs J.H.(Jan) Griese
Datum: 01-04-2013
Geachte Wethouder Rolleman,
Laat ik beginnen met mijn genoegen uit te spreken, dat u nu in het openbaar uw ongenoegens uitspreekt over de schandelijke besluitvorming rond Schiphol. Ca 2 maanden geleden spraken we al met elkaar in het gemeentehuis te Amstelveen. Daar uitte ik namens onze St. SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert- sinds 1990- 5500 leden/donateurs) al ons ongenoegen. Evenzo stuurde ik u tot in detail notities met daarin hetgeen er allemaal mis is. Met stip bovenaan staat daarin te lezen, het beslist niet werkende VVA stelsel.

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

II. Het verdwijnen van de nog resterende 35 handhavingspunten is onacceptabel.De locale rechtsbescherming zal verdwijnen.CDA senator drs H Eversdijk 2e CDV (Commissie Deskundigen Vlieghinder adviseerde in 2006 : Er dienen 90 Handhavingspunten bij te komen.. .Zeer bedreigend dus ,en den Haag maakte een vlucht naar voren en gaf Alders zijn opdracht ! {Te A.veen Buitenveldert TIJDENS het experiment n.b. resp 60 en 55 % meer in 2011 en 2012 vluchten dan werd beloofd...

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

III) Een delegatie van SWAB sprak recent met LVNL over dat niet functionerende strict preferente vliegen. {Het bleek dat bijna de hele Alders regie daar ook bij zat.(?)} Niettemin gaf de Senior Luchtverkeersleider aan: Er is een groot verschil tussen de papieren plannen van Alders en die op de werkvloer van LVNL . U bent verantwoordelijk voor Aalsmeer. De Aalsmeerbaan loopt ook over amstelveens grondgebied zoals u weet. 25 April was ik bij de Info avond te Aalsmeer (nog met uw voorgangster.) Ik stelde Alders de vraag: "Acht u het verantwoord, dat de groei van de Aalsmeer baan in 8 jaar tijd nog 70 % moet bedragen.. terwijl het NU al een zwaarbelast gebied is..Antwoord Alders: dhr Griese heeft gelijk, maar dan moet hij in den Haag zijn, was zijn laffe reactie. Vorige week waren we te den Haag , waar het CDA eindelijk onze kritiek lijkt te delen. (Idem D66, PvdA,Sp, CU en Groen Links ! CDA Weth Groot, Amstelveen lijkt nog steeds niet zo ver, en blijft tot op heden rigide zijn hakken in het zand houden en stelt zich op achter het incestuese onderzoek via de Alderstafel, door LVNL en To 70. ..De slager die zijn eigen vlees keurt.Het weer zou de oorzaak zijn.
Drogreden: KNMI leerde: Geen verschil met vorige jaren.! Dr Menno Huijs promoveerde op: 20 jaar manipulatie bij het Schipholdossier. Eulings reageerde met: "Wij herkennen ons hier niet in...." Einde verhaal ? ? De meesten uit onze achterban zijn eerzame burgers , (met o.a. veel VVDers uit Noord en Buitenveldert) St. SWAB telt GEEN vliegtuighaters . Maar ze zijn de vele balazerijen en de op 200 m hoogte bulderende widebodies spuug zat .
Ook gaat het St SWAB niet om onze regio alleen.Er zijn nog veel meer knelpunten. Mij persoonlijk is een schrijnend geval bekend onder de Kaagbaan. Het schadeschap biedt hen € 8000,- als vergoeding van een woning en bedrijfspand van ca € 80.000,-
Hopelijk wisselen we op korte termijn weer eens van gedachte.. De tijd dringt !

drsJanGriese Voorzitter St SWAB
Tel 0297-582336


Auteur: drs J.H. (Jan) Griese
Datum: 01-04-2013
PS: Rechtzaken lijken vaak niets te brengen.. Zelfs de Raad van State lijkt in het complot te zitten... Vereniging Geus Aalsmeer voerde al een dergelijke rechtzaak . Ik was er bij ! De zaak werd zeer partijdig behandeld. ....

Jan Griese Vz St. SWAB 5500 leden
Tel 0297-582336

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

N.B. Zie ook weblog Aalsmeer, waar meerdere reacties op deze blog staan