Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Wanhoop groeit over vliegherrie

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 866 
|
 NHD 
Wanhoop groeit over vliegherrie Download het gehele artikel 'Wanhoop groeit over vliegherrie'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

DE ALDERSTAFEL HEEFT WEL DEGELIJK ZIN,

maar ALLEEN in relatie tot regionale problemen van belanghebbenden. De Zwanenburgers hebben groot gelijk dat ze er alles toe doen om tot een redelijke schikking te komen, al begrijp ik niet hoe ze het daar kunnen uithouden. Wanneer maartregelen die ze met de sector afspreken elders overlast geeft is dat niet hun zaak, maar die van de verkeersleiding:
Die zal aan Alders moeten melden dat ze iets niet kunnen omdat het verweg onaanvaardbare problemen geeft. Dat doen ze niet omdat de die -algemene- verantwoordlijkheid niet hebben.

DAAROM IS HET NOG NIET GOED DEZE VORM VAN OVERLEG AF TE SCHAFFEN.

Wat moet gebeuren, en dat is van meet af aan gezegd: de Alderstafel moet je niet gebruiken om onder die algemene verantwoordeijkheid voor zindelijk vliegen uit te komen. Die moet je alleen gebruiken voor regionaal overleg. Tussen belanghebbenden. Het is eigenlijk niets meer dan het voormalige CROS. Maar regionaal overleg heeft wel degelijk zin. Denk, als lichtend voorbeeld, aan de zaak van het grondgeluid, of aan die van de wanhopige schoolkinderpouders in Halfweg of Zwanenburg.

MAAR DIT OVERLEG HEEFT NIETS TE MAKEN MET VERANTWOORDELIJKE LUCHTVERKEERSLEIDING

Wat we langzamerhand moeten begrijpen is dat de tijd ooit komt dat het de overheid op zal breken dat er gebrek is aan
geoperationaliseerde en door een onafhankelijk (dat is NIET door belanghebbenden geleid) kennisinstituut ondersteunde algemene verantwoordlijkheid voor behoud van woonkwaliteit voor iedereen - ongeacht plaats, tijd of omnstandigheid -.

DAAROM VORMDEN WIJ EEN PVRC EN VERENIGDEN WIJ PLATFORMS

De reden van bestaan van PVRC, waarvan de meeste leden wonen buiten de regio Schiphol was te vechten voor die algemene zaak. Vandaar dat door vele platforms gezamelijk ondersteunde document 'Als een Goed Instrument'. Want dat hoort verkeersleiding, niet alleen verkeersleiding, maar ook overheid te zijn. Daarvoor staat dat in ons volkslied!

VELEN BEGREPEN HET TE LAAT, IN LOKALE BESTUREN EN IN DE KAMERS

Helaas, dat inzicht is pas laat doorgedrongen. Of het doordringt bij de Tweede of Eerste Kamer is een zaak van tijd. Zo lang nog grote delen van ons land geen last hebben van luchtvaart, zal het niet bij kamerleden leven. Ze hebben wel wat anders om hun nek voor uit te steken. Dus gebruiken ze de Alderstafel als dat vijgenblad, om over te kunnen gaan naar de inderdaad urgente orde van de dag,
Wat ik steeds heb willen doen is hameren op dit punt. Ondanks de andere weg die men insloeg, proberen toch een plaatsje te krijgen aan tafels waar wat succesjes werden geboekt, maar die eigenlijk voor ons probleem geen betekenis hebben.
Want dat laatste is HET punt dat nog onbekend bleef, dat zelfs Stalllen met zijn onderzoek onvoldoende verdiskonteerde, en dat Eversdijk en zijn voorganger niet MOCHTEN aanpakken).
Maar ooit zal de potentie van de kamers wakker worden en zullen ze komen. Achter het vijgenblad uit. Dus blijven hameren!

MAAR HET MOET EN ZAL OOIT WORDEN AANGEPAKT

Maar het MOET noodzakelijk worden aangepakt ondanks de geringe elektorale betekenis (het probleem is nog niet algemeen genoeg bekend en verspreid dus als belangrijk ervaren bij vertegenwoordigers en zakenlieden die confortabel leven buiten de nu zo bedreigde woongebieden). De voor genoemde WANHOOP wordt nog niet algemeen genoeg.
Dat mensen als bijvoorbeeld de NRC journalistiek (Kuitenbrouwer) dit gaan zien is een goed teken als gebeurde dit voorlopig nog alleen binnen de opiniepagina's.

Geplaatst door Nico uit Den Haag

@Olav,

Volgende zinsnede is van p. 26 van Procescommissie Evaluatie Schiphol Eindrapporten en adviezen, een exercitie van 30.000.000 gulden of Euro.

De Procescommissie wijst er nadrukkelijk op dat het risico bestaat dat de inzet van een burgerpanel eerder gezien zal worden als het ontlopen van verantwoordelijkheid door betrokken gezagsdragers en bij zal dragen aan het geconstateerde wantrouwen jegens de overheid.

Opereert de tafel van Alders in overeenstemming daarmee of moet ik dat anders zien? Wie het weet mag het zeggen.Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Dat klopt, Nico.

Het is precies waar van meet af aan van vele kanten tegen is gewaarschuwd, een waarschuwing die in de wind is geslagen en waar we nu de consequentie van beleven.

Daarom is het ook zo belangrijk dat men zich realiseert dat zoiets als Alderstafel wel goed is, maar alleen, wanneer die niets pretendeert te zijn dan een regionaal overleg. In de Polder. Maar blijf daarbij. In het begin hadden dan ook alleen de door de gemeenten afgevaardigde bewoners daar zitting in. Zo hoort het.
Platforms daarentegen hadden een heel ándere andere taak dan het vertegenwoordigen van lokale belangen. Hun taak was het om de overheid wakker te schudden, zo dat die gestimuleerd werd om zijn eigen verantwoordleijkheid te nemen, en dat buiten en boven de lokale afspraken uit, daarbij gebruik te maken van het daartoe geeigende middel, een door een deskundig en onafhankelijk instituut ondersteunde verkeersleiding. Hoe vaak is dat niet op deze plek herhaald!

Het was helemaal tegen al die duidelijke waarschuwingen in dat platformbestuurders, zoals hiet staat "knap" meenden te moeten "manoeuvreren" om ook in dat panel zitting te mogen nemen. Daarmee gaven ze helaas blijk van een jammerlijk gebrek aan vermogen te kunnen luisteren naar de steeds herhaalde en overduidelijke waarschuwingen en daarnaast ook van een ergerlijke bijziendheid. Zij zijn die door mee te willen praten een schijn wekken van wettelijkheid.

Zo bieden ze - omgeacht de uitkomst van het overleg - de overheid een gouden kans om zich - precies zoals voorspeld - aan zijn verantwoordelijkheid te onttrekken. En wel hoe! Met een beroep op de omwonenden, dus met een schijn-legitimiteit. Als velen dat hebben voorzien, waarom dan niet de platforms. Wel, die zijn geen professionals. Maar waarom dan niet de overheid? Ja, als de Procescommissie heeft gezegd wat hiet staat, dan krijgt zij daar in gelijk. Een grondig wantrouwen in de oprechtheid van de hierbij betrokken leden van de overheid is zeker verantwoord!

Tenzij dan dat de kamers eindelijk ontdekken wat er aan de hand is en alsnog aan de noodrem trekken of, tenzij de minister in zijn nota aangeeft verder te kunnen zien.
Zelfs Cerfontaine kon dat. Cerfontaine, of all people!

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Nico: Waar de Procescommisie Derksen over sprak was een door bureau Motivaction georganiseerd Burger panel, dat later sterk werd bekritiseerd door praktisch iedereen. en niet werd herhaald. Het werd sterk door zelfs de CROS bekritiseerd. Conclusie: Niet voor herhaling vatbaar.
Die Dersen was trouwens een wat opportunistisch figuur,(pvdaer..)die begon met te schrijven,dat de Evaluatie correct was verlopen, hetgeen toch bij vele betrokkenen menig wenkbrouw deed fronsen...!

Maar waar BIJVOET gisteren nog schreef mij goed te begrijpen, begint hij nu weer met sneren, of is het uitdagen:
(Gisteren: Natuurlijk heb ik er lol in om jullie een beetje uit te dagen. Mensen hebben best graag een relletje. Daar doe ik dan aan mee. Maarre... in het ALGEMEEN BELANG
(??)
Nu schrijft hij weer: "waar van meet af aan van vele kanten tegen is gewaarschuwd"
Nee van een kant: Door Bijvoet,en tegen het eind van het Alderstafelproces door Stallen. (Van vele kanten??)

Enne: Nee Bijvoet, De Platforms maakten een GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT ! Sprongen over hun EIGEN SCHADUW HEEN, o.a. Uw PVRC Vz Von Der Meer. (14 PLATFORMS !)
Maar er werd 5 voor 12 een coup gepleegd door Zwanenburg, met hulp van Alders !

"een door een deskundig en onafhankelijk instituut ondersteunde verkeersleiding."
Zie gisteren: NIEMAND WILDE EEN ONAFH instuut. Naiviteit ten top...
Die LVNL zat zelf notabene ook aan die Alderstafel (GEEN PANEL !)
U(en wij evenmin ) Zag geen kans ook maar 1 politicus of bestuurder daarvoor te interesseren !

"Daarmee gaven ze helaas blijk van een jammerlijk gebrek aan vermogen te kunnen luisteren (-ALLEEN NAAR U ??)naar de steeds herhaalde en overduidelijke waarschuwingen en daarnaast ook van een ergerlijke bijziendheid."

Naar wie luistert u eigenlijk ?

U eindigt met een prima zin: "Tenzij dan dat de kamers eindelijk ontdekken wat er aan de hand is en alsnog aan de noodrem trekken of, tenzij de minister in zijn nota aangeeft verder te kunnen zien."
Om uw betoog toch weer een hypocriete status te geven met:
"Zelfs Cerfontaine kon dat. Cerfontaine, of all people! "
DIE OPMERKING MAAKTE CERFONTAINE NA DAT HIJ DE BUIT AL BINNEN HAD! Dus niet tijdens het Alderstafelproces !

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

BIJVOET: PS, Ik begreep trouwens dat u bij uw PVRC vergadering gisteravond niet aanwezig was ??
Was daar geen rel te schoppen dan ?

Geplaatst door Ton uit NULL

Mijn waardering voor Uw bijdragen op deze site heb ik al een aantal keren uitgesproken.
Dat blijft zo.
Natuurlijk moeten we met elkaar in gesprek blijven. Uiteindelijk is een gesprek altijd de basis voor een nieuwe weg.
Echter.....ondanks álle gesprekken sinds 1990 zijn het aantal vliegbewegingen op Schiphol méér dan verdubbeld en is de vlieghinder enorm toegenomen.
Het is voor sommigen in de wijde regio onhoudbaar verschrikkelijk.
De politiek wenst niet in de richting van de omwonenden te bewegen.
Het ministerie van V&W ook niet.
Om over de sektor zélf maar helemaal te zwijgen, gelet op alle uitkomsten van de laatste 5 gespreksjaren.
En U zegt: Blijf in gesprek.
Wel, ik vind dat we die gesprekken met de politiek, het ministerie en de sektor maar even moeten laten rusten.
Wij moesten maar eens hard gaan werken aan onze onderhandelingspositie aan welke tafel dan ook.
Die positie is namelijk allerbelabberdst en leidt ertoe dat ze zich blijkbaar geen donder van ons aantrekken.
De omwonenden krijgen een afgekloven kluifje toegeworpen en de sektor gaat er met de biefstuk vandoor.
En dát al héél extreem in de afgelopen 5 jaar. Bij herhaling.
Naar mijn mening zullen we echt uit andere vaatjes moeten tappen, gericht op beïnvloeding van een véél breder publiek dan de direkt betrokkenen rondom Schiphol.
Néderland mag wel eens met de neus op de onhoudbare en ontoelaatbare leefsituatie in deze regio t.g.v. Schiphol gedrukt worden.
Laten we daar onze energie maar eens flink in steken.
Mede gelet op het advies van Alders is "in gesprek blijven" voorlopig een doodlopende weg.
Dát inzien is een goed begin om ons te versterken.
Want ze moeten ons wél aan die tafel zien zítten.

Geplaatst door OB uit Castricum

@ Griese

De wereld is ruimer dan wat U en ik kunnen zien.
Er wordt meer, langer en zorgvuldiger overlegd dan U vermoeden kunt.
Gelukkig maar.

Geplaatst door Ton uit NULL

Zeker, mijnheer Bijvoet.
Er wordt heel wat afgekletst in deze wereld.
20 Jaar overleggen met Schiphol, waarvan de laatste 5 jaar zéér intensief heeft tot nu toe geleid tot een vermeerdering van het aantal vliegbewegingen op Schiphol van 200.000 tot 480.000, zoals is afgesproken en 510.000 op basis van het advies van Alders.
En daar moeten we nog blij mee zijn ook.
Niks gelukkig maar.
Het lijkt me dat we voorlopig wel uitgekletst zijn met de sektor en met de politiek.
Laten we eerst maar zorgen dat we, álle omwonenden sámen, aan zo'n gesprekstafel ook wat betékenen.
Dat is nú dus niks. Dat is gebleken.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ton, Ik ben het op veel punten met je eens.
Volgens mij hadden we eerder al eens mailcontact. De Politiek liet ons INDERDAAD menigmaal in de steek ! (O.a. MINISTER NETELENBOS !)Niettemin hebben wij direct daarna pittige gesprekken gehad met vooral de pvda, (De pvda had een zware verkiezingsnederlaag geleden, en de jonge garde begreep,dat men blunders had gemaakt)Ruim 15 maanden geleden volgde weer een gesprek, nu met een zware VGP delegatie van 4 personen -Gesprek met 5 pvda kamerleden en enkele fractieassistenten bij elkaar! De PvdA deed ons CONCRETE beloften.! 4 maanden ervoor had min.Peijs die Alderstafel in ge- steld.
Juni 2007 gaf de dorpsarts van Ojik op volstrekt eigen houtje 2 dBA weg, een kwartier voor het Tweede Kameroverleg LVB Korte Termijn, (Bij de Buitenveldertbaan, toen overschrijding aan de orde was,bij 2 h.havingspunten)en Min. Eurlings hem belde ! Daarvoor had hij geen mandaat noch van Cros, noch van VGP !

Ik werd s`middags verontwaardigd gemaild, maar ook gebeld door 2 Kamerleden: WAT van OJIK nu ging doen, want de Kamer wilde IN MEERDERHEID HANDHAVEN ! Ik heb dat zwart op wit ! ! !
Hoezo de politiek doet toch niets. De VGP had vòòr dat A.O.een brief geschreven : (Zie op deze site !)0,7 dBa en meer niet,mag er bij,als teken van goede wil,om met de ML termijn mogelijk een betere positie te hebben...
Daarbij komt dat de VGP toen nog niet aan de Alderstafel zat. (We eenpositionpaper haden,met harde afspraken, en we nog niet te achterdochtig waren naar van Ojik,hoewel die achterdocht steeds sterker werd. Reden te meer dat we ons inspanden om ons wel met het proces te bemoeien. De Tweede Kamer ..........bewerkstelligde dat wij als bewoners aan tafel kwamen. Die Tafel van Alders was immers al een feit.
(Daarbij moet opgemerkt worden, dat de C.U. al jarenlang een groot criticaster was van de gebeurtenissen in het Schipholdossier !

Uiteindelijk begon zomer 2008 duidelijk te worden, dat Zwanenburg een eigen agenda had,en inmiddels met steun van Alders e.c.
zaken achter onze rug regelde....

In retrospectief: Van Ojik had er in 2007 al op dat moment baat bij, om de politiek zwart te maken, hij regelde liever zelf zaakjes, hetgeen 1 okt 2008 helemaal bleek: Weg Handhavingssysteem, met rechtsbescherming.....

Het Aldersadvies wordt nog zeker niet unaniem omarmd ! Vandaar mijn oproep : Reageer NU naar de Kamer,voor het definitief voor jaren weer mis gaat.

BIJVOET, gaat u rustig door met uw sprookjes.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ton, Ik ben het op veel punten met je eens.
Volgens mij hadden we eerder al eens mailcontact. De Politiek liet ons inderdaad menigmaal in de steek ! (O.a. dame Netelenbos
!)Niettemin hebben wij direct daarna pittige
gesprekken gehad met vooral de pvda, (De pvda had een zware verkiezingsnederlaag geleden, en de jonge garde begreep,dat men
blunders had gemaakt)Ruim 15 maanden geleden volgde weer een gesprek, nu met een zware VGP delegatie van 4 personen -Gesprek
met 5 pvda kamerleden en enkele fractieassistenten bij elkaar! De
PvdA deed ons concrete beloften.! 4 maanden ervoor had min.Peijs die Alderstafel in ge- steld.
Juni 2007 gaf de dorpsarts van Ojik op volstrekt eigen houtje 2
dBA weg, een kwartier voor het Tweede Kameroverleg LVB Korte Termijn, (Bij de Buitenveldertbaan, toen overschrijding aan de
orde was,bij 2 h.havingspunten)en Min. Eurlings hem belde !
Daarvoor had hij geen mandaat noch van Cros, noch van VGP !

Ik werd s`middags vol verontwaardigdiging gemaild, maar ook gebeld door 2
Kamerleden: Wat vanOjik nu ging doen, want de Kamer wilde in meerderheid
HANDHAVEN ! Ik heb dat zwart op wit !
Hoezo de politiek doet toch niets. De VGP had vòòr dat A.O.een
brief geschreven : (Zie op deze site !)0,7 dBa en meer niet,mag
er bij,als teken van goede wil,om met de ML termijn mogelijk een
betere positie te hebben...
Daarbij komt dat de VGP toen nog niet aan de Alderstafel zat. (We hadden een positionpaper/Gemeenschapelijk standpunt, met harde afspraken, en we waren nog niet niet te achterdochtig jegens van Ojik,hoewel die achterdocht steeds
sterker werd. Reden te meer dat we ons inspanden om ons wel met het proces te bemoeien. De Tweede Kamer , Ja ........bewerkstelligde
dat wij als bewoners aan tafel kwamen. Die Tafel van Alders was immers al een feit.
(Daarbij moet opgemerkt worden, dat de C.U. al jarenlang een groot criticaster was van de gebeurtenissen in het Schipholdossier. Het milieu was voor hen altijd al een een serieus te nemen zaak!

Uiteindelijk begon zomer 2008 duidelijk te worden, dat Zwanenburg
een eigen agenda had,en inmiddels met steun van Alders e.c.
zaken achter onze rug regelde....

In retrospectief: Van Ojik had er in 2007 al op dat moment baat
bij, om de politiek zwart te maken, hij regelde liever zelf
zaakjes, hetgeen 1 okt 2008 helemaal bleek: Weg Handhavingssysteem, met rechtsbescherming.....

Het Aldersadvies wordt nog zeker niet unaniem omarmd ! Vandaar
mijn oproep : Reageer NU naar de Kamer,voor het definitief voor jaren weer mis gaat.

Bijvoet, U maakt mij erg nieuwsgierig. U en ik zien nog niets, beschikt u over een glazen bol?

Geplaatst door Nico uit Den Haag

@Olav,

Je zin "Er wordt meer, langer en zorgvuldiger overlegd dan U vermoeden kunt." Dat is inderdaad het geval, 'meer dan U vermoeden kunt'. Dat is ook de reden dat een deel van het archief bij de CROS verdwenen is. De commissie Eversdijk, TNO-TPD, TU-Delft en het NLR lieten die manier van werken ook zien. De vertegenwoordiger van AAS zei in de meet- en rekengroep van de CROS: " Wij willen dat meetsysteem niet". Ondanks dat de provincies ervoor waren prevaleerde dat standpunt. Een vooraanstaande Nederlandse professor op het gebied van milieukunde onvoorwaardelijk overtuigd was van het systeem, maar ook van de kunde en van de betrouwbaarheid van de uitvinder, etc., te vinden in de stukken van de provincies. Dat geldt trouwens voor de ondertussen de Europese autoriteit op dat gebied, een Belgische (!jawel kaaskoppen) professor van de Rijks Universiteit van Gent.
Waarom Gent, jawel, de Nederlandse hoogleraren wensten dat niet te doen voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een een-tweetje?
De in de sociologie gepromoveerde professor in de bestuurskunde en voorman van de PvdA (was! ministeriabel) heeft een fantastische rapport in elkaar gezet voor politiek Amsterdam. Een kunststukje hoe de omwonenden buitenspel werden gezet, een dienst verricht aan de souteneur van Red Light Fashion, waarover gisteren een BNN promotioneel programma werd gewijd. Hoeveel zal dat weer niet gekost hebben en welke vrindjes hebben daar weer aan verdiend?
De hoertjes gaan weer ondergronds, met als gevolg onveilige situaties, meer mensenhandel, etc. Echter dat wordt allemaal weggepoetst, net zoals artikel 21 van de Grondwet er niet meer toedoet in de geluidslast rond Schiphol (geluidsoverlast is een subjectief begrip).

Olav, je opmerking "Er wordt meer, langer en zorgvuldiger overlegd dan U vermoeden kunt." is meer dan zeer terecht.

Geplaatst door Ton uit NULL

Mijnheer Griese

Veel waardering voor U en voor Uw werk en akties met het schipholdossier.
Ik gun iedereen het voordeel van de twijfel.
Dat twijfelen doe ik nu al 20 jaar. Waarvan de laatste 6 jaar héél intensief.
Ik ben uitgetwijfeld.
De resultaten spreken voor zich, ondanks alle echte of vermeende beloften van welke partij aan de politieke kant of sektorzijde dan ook.
De kluitjes en de rietstengels, de knollen en citroenen vliegen ons nog vers om de oren.
Bij de omwonenden staat hoog in 't vaandel : "Die hinder móet minder".
Er is dus in ál die jaren NIETS vanaf gegaan.
Alleen maar MEER of ERGER geworden.
Natuurlijk klaag ik niet meer. Dat had en heeft geen nut. Dat is gebleken.
En nogmaals....nu ben ik, na Alders, óók nog (voorlopig) uitgekletst.
Om als gesprekspartner serieus genomen te worden is n.m.m. een drastische koerswijziging noodzakelijk.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ton, gelijk heb je. Maar wat helpt dan wel. We zullen toch het voorbeeld van Thailand niet moeten volgen?

Geplaatst door Ton uit NULL

Geachte Heer Eilert

Ik heb U horen spreken in Bob's Palace en dit artikel gelezen.
U "sombert" niet zo over dat advies van Alders. Eigenlijk moeten we er ook blij mee zijn.
Per slot van rekening komen er in 2020 toch mooi 20.000 vluchten minder over Castricum.
Nou ja, dan zitten we allemaal wel in het bejaardenhuis of in het verpleeghuis en die liggen hopelijk niet onder de route.
Het mooie van Uw uitspraak vind ik ook dat er wél 20.000 vluchten extra STARTEN vanaf die polderbaan.
Maar ja, die hinder ligt in Beverwijk, Velsen, Heemskerk, Wijk aan Zee en een beetje in Uitgeest. Dat is voor Castricum toch mooi meegenomen.
Wat is dit voor selektief, regionaal geleuter?
Zijn anderen in de regio vogelvrij ?
De hinder geldt voor de héle regio.
Voor de vermindering DAARvan moet U staan. En GAAN !


Geplaatst door Gerard uit NULL

Ton,
Er kunnen in 2020 nog altijd méér kisten over onze woonkernen komen dan nu feitelijk het geval is. Allen iets minder méér. En dat zal ook wel gebeuren als het aan de sector ligt.
En als ze in continue daling (CDA) gaan aanvliegen, dat betekent ook dat e moeten concentreren in één vaste route, dan konden het wel eens véél meer kisten worden juist over onze woonkern. Een beetje stiller, dat (hopelijk_) wel, maar in aantal een factor vier of zo méér. 't Is maar wat je het liefste hebt.... De heer Eilert weet het, maar kan deze ontwikkeling straks ook niet stoppen. Zeker nu hij (namens alle gemeenten en de provincie) 'ja' gezegd heeft tegen Alders' advies.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ton, Ik kan je je woede buitengewoon goed begrijpen. Wat ik slechts wilde mededelen als kern is, dat dit Aldesadsvies er beslist nog niet door is! Zeker van een man als Eilert, moeten we het zeker niet hebben.


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Dames en Heren, Voorlopig ga ik uit van de volgende feiten Polderbaan :
Alders stelt voor tot 2020: 63700 landingen
Gevlogen in 2007 77075 landingen
_____
minder in 2020: 14275 landingen

Alders stelt voor Starts 90500 starts
Gevlogen in 2007 62911 starts
______
Meer in 2020: 27589 starts

(Cijfers van 2008 nog niet bekend, zal deze opvragen)

Hoezo toch heer Eilert voordelig voor heel Kennemerland ??
Terwijl u ook nog de Rechtsbescherming verkwanselde ..........

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Wij hebben vandaag en afgelopen vannacht weer een starters feestje. Oorlog. 27589 starts extra zijn wel bijna 80 starts per dag. Wij hebben per starter ongeveer anderhalve minuut herrie. Dat maakt 2 uur continue herrie erbij! Onverteerbaar. Politici hebben vast hele korte neuzen. Eilert is zeker ook van de PvdA? Kan dan moeiteloos toegevoegd worden aan het rijtje Netelenbos, Ouwerkerk, Cramer, Alders. De krokodillentranen van Samsom ivm het doordrukken van de Polderbaan staan me nog helder voor de geest. Zoiets mocht nooit meer gebeuren. Nou, het is gebeurt en Samsom (Paul Tang tegenwoordig?) stond er bij, keek er naar en vond het goed.

Geplaatst door bas van den born uit wijk aan zee

CDA naderingen vliegen kan overdag ook plaatsvinden. Die moeten zoveel mogelijk beloond worden door ze de Zwanenburg baan aan te bieden. Het motto : best equiped = best served

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Willem, Treurige zaak, maar ik schreef het eerder: Dit Aldersadvies is in behandeling, en CU,SP,GL èn Pvda stelden kritische vragen in het A.O Tweede Kamer van 5 Nov jl !
PvdA wil ook het Handhavingsstelsel van St Natuur en Milieu zien ingebracht (Ook SP,CU,en GL vroegen dat). Het geplande A.O van afgelopen week werd uitgesteld op verzoek van pvda.
Met de pvda hebben wij nog een varkentje te wassen. 9(Zie eerder !)
Wordt dus zeker vervolgd. Het staat een ieder vrij, ook pvda te benaderen ! ?
Ook de Eerste Kamer deed ons harde beloften!
(4 toezeggingen van de vaste kamercommisie 1e kamer in ons bezit )Geplaatst door Ton uit NULL

Hallo Gerard

Je hebt mij, enige reakties terug, de vraag gesteld "Maar wat helpt dan wél?"
Je vraag alléén al is een goed begin.
Die vraag aan jezelf en aan anderen betekent een einde aan die frustrerende doodlopende weg van overleg met de politiek en de sektor zoals die tot nú toe was. ( en is).
Natuurlijk zijn er nú geen kant en klare antwoorden die (zullen) leiden tot vermindering van de vlieghinder. Anders waren die (misschien) allang toegepast.
Nee, het zal zoeken zijn naar wegen en manieren om de politiek en de sektor in de richting te bewegen van de omwonenden, óndanks dat de vliegerij wordt geruggesteund door een enorme asfalt-, bouw-, beton-, kerosine- en handelslobby.
Voorlopig slechts om onze onderhandelingspositie noodzakelijk te verbeteren.
Laten we dus bij het begin beginnen en starten met terdege nadenken over hoe dát nou zou kunnen.
De menselijke geest is al bij vele zaken zeer kreatief gebleken. Dus wie weet.
Natuurlijk komen we er op terug.
N.B.: die stillere vliegtuigen voor de toekomst die je noemde, kun je waarschijnlijk vergeten. Dhr. Hartman van de KLM achtte dat bij de huidige krisis niet mogelijk.
Overigens is diezelfde krisis in sommige opzichten natuurlijk een uitstekende stimulans tot vermindering van het aantal vliegbewegingen en dús ook minder vlieghinder.
Soms wordt de nood een deugd.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ton, dank voor je bemoedigende worden.
Ik bedoelde geen stillere 'vliegtuigen' maar stillere 'vliegprocedures'. Steeds weer wordt het CDA-vliegen (continue daling) aangedragen als dè oplossing voor de beperking overlast door landend verkeer. Maar de vraag is of dat voor sommige gebieden wel dè oplossing zal blijken te zijn. Die mogen, als ze pech hebben, de volledige hinder van elders absorberen. En 't wordt ze natuurlijk niét gevraagd, maar opgedrongen. Precies zoals de Polderbaan destijds de Noordelijke IJmond werd opgedrongen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Naar mijn gevoelen blijkt uit de voorafgaande opmerkingen dat het inderdaad belangrijk zou zijn wanneer er via lokaal overleg over lokale maatregelen meegepraat kan worden. Het CDA viegen CDA vliegen, of wat daarmee aangeduid wordt. is een lokale maatregel die vastgestelde vliegpaden betreft.

Verder kan het zijn dat er bij platforms geen geloof meer is in de mogelijkheid van algemene beschermende maatregelen via een blijvende door een onafhankelijk onderzoeksinstituut ondersteunde zorgverplichting voor de verkeersleiding. Wanneer die uitblijft is er geen hoop voor buitengebieden, sterker nog voor welk gebied in Nederland dan ook, want men is dan vogelvrij. Dan kunnen platforms beter worden opgeheven en de lokale discussie aan echte bestuurders worden overgelaten.

Weggooien van het regionaal overleg aan een lokale tafel ontneemt Castricum iedere mogelijkheid om mee te praten. Uiteindelijk was het verzet geen verzet tegen ontbreken van ene globale zorg, want dat kan en mag nooit de taak van een Alderstafel zijn. Het is zonneklaar dat het verzet verzet was tegen een eenzijdige invloed van de ene regio ten koste van de andere.

Ik ben benieuwd of althans de gemeente Castricum voldoende kracht kan opbrengen om samen met andere buitengebieden de gewenste zorgplicht voor de verkeersleiding via de kamers te laten aanbevelen. Ook hoop ik dat de mogelijkheid van bijregulatie van verkeerd uitvallende lokale mogelijkheden niet voorgoed is verspeeld. Uiteindelijk kan je hopen dat de huidige situatie, die de slechtst mogelijke is, niet vastgebakken zit.

Ik zou graag weten wat bij de laatste jaarvergadering is besloten ten aanzien van de positie van het PVRC.

De inhoud van de commentaren hiervoor heeft mij versterkt in de stelling die ik aan het begin van deze discussie heb geponeerd, namelijk dat de Alderstafel, wanneer deze in zijn reikwijdte en invloed wordt beperkt tot regionaal overleg, een zinnige zaak kan zijn, maar dat de platforms haar oude taak weer ernstig moeten gaan nemen, namelijk beïnvloeden van de politieke meningsvorming ten gunste van een verantwoordelijk beperken van de schade die luchtvaart in de leefomgeving aanricht. Daartoe zijn geen verenigingen nodig en zou het goed zijn weer, ongeacht pluimage met één gezamenlijke mond te spreken.

Ik zou zeggen: laat liefhebbers tafelen en ga er samen aan staan.
Indien de verkeersleiding de opdracht krijgt het voorafgaande echt verantwoord en deskundig te doen heeft mijns inziens discussie over welke aantallen vliegbewegingen acceptabel zijn alleen lokaal maar niet in zijn algemeenheid betekenis. We zijn niet tegen luchtvaart maar tegen opofferen van menswaardig leven ten gunste van onrealistisch opgeblazen economische belangen.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Bijvoet:
1) U vraagt: "Ik zou graag weten wat bij de laatste jaarvergadering is besloten ten aanzien van de positie van het PVRC."

Was u dan niet aanwezig ?

2)Uw stelling: "maar dat de platforms haar oude taak weer ernstig moeten gaan nemen, namelijk beïnvloeden van de politieke meningsvorming ten gunste van een verantwoordelijk beperken van de schade die luchtvaart in de leefomgeving aanricht."
Zoals u bovenstaand leest, waren de Platforms ten tijde van de Alderstafel daar mee bezig, en gebeurt dit nog steeds intensief, zoals u heeft kunnen lezen.
Een advies: Volg het komende Tweede Kamer A.O.
GrieseGeplaatst door OB uit Castricum

1:
Het PVRC heeft 1379 leden

2:
Allen tesamen, niet een voor ieder

Geplaatst door Gerard uit NULL

Tja, het is stikken of slikken. Om met onze Cros bewonersvertegenwoordiger van Schoor te spreken": 'Russische democratie'. Dan spelen, lijkt me, toch ook andere overwegingen dan de idealistische.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Bijvoet, wat bedoelt u? We wisten toch al dat PVRC ca 1400 leden had ?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum


Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Bijvoet: De rest is gepraat..?
Er was toch een PVRC Algemene Ledenvergadering ? Daar zal toch wel die gevraagde uitleg gegeven zijn? Daar zal best een verslag van komen, vermoed ik voor hen, die niet aanwezig konden zijn?
Uit het verslag van de PVRC A.L.V. in NHD begreep ik dat uw Vz Von der Meer en Verschoor het zeer eens waren, en afweken van het betoog van dhr Eilert ?
Het lijkt mij,dat het PVRC bestuur daar logischerwijs haar vervolgstappen op gaat baseren.
Niet zo moeilijk dus.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ton: Jouw citerend: "Nee, het zal zoeken zijn naar wegen en manieren om de politiek en de sektor in de richting te bewegen van de omwonenden, óndanks dat de vliegerij wordt geruggesteund door een enorme asfalt-, bouw-, beton-, kerosine- en handelslobby."

Gelukkig noem je ook de politiek nog !
(Zie eerder in mijn betoog , bovenstaand !)