Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Waarom zoveel haast met Schiphol ?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 627 
|
 Trouw 
Waarom zoveel haast met Schiphol ?

door Adri Duijvesteijn en Ferd Crone

Privatisering

Privatisering van Schiphol maakt ons op korte termijn armer. En de politiek heeft dan niets meer te zeggen over de ruimtelijke ontwikkeling rond onze grootste mainport. Laten we de tijd nemen.

De privatisering van Schiphol wordt momenteel door de Tweede Kamer gejaagd omdat één coalitiepartij (VVD) zich beroept op een politieke afspraak.
In het regeerakkoord Balkenende I staat dat privatisering overwogen zou worden wanneer er onvoldoende middelen ’ten behoeve van het mobiliteitsbeleid’ zijn. Er is momenteel geen sprake van zo’n tekort. De privatisering van Schiphol is bovendien niet profijtelijk. De opbrengst van verkoop wordt omgezet in aflossing van de staatsschuld. Het bedrag dat minder aan rente over de staatsschuld wordt betaald vloeit als ’meevaller’ naar het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

Nu de rente zo laag is, weegt dat niet op tegen het dividend op de aandelen dat de staat nu krijgt of zou kunnen ontvangen. Door privatisering worden de belangen van de NV Luchthaven Schiphol losgemaakt van Nederland. Het debat over de privatisering is teruggebracht tot een discussie over de voor- en nadelen van beursgang versus onderhandse uitgifte van aandelen, waarbij de aandelen aan geïnteresseerde partijen worden aangeboden. Onderhandse uitgifte biedt niet veel meer zekerheid dan een beursgang. Geïnteresseerde partijen als de Australische Macquarie Bank kopen zich wereldwijd in in luchthavens.

Met een dergelijke mede-eigenaar wordt het al dan niet investeren in de luchthaven Schiphol een kwestie van mondiale afwegingsprocessen die zich, als het er echt op aan komt, weinig zullen aantrekken van het Nederlands publieke belang. Of zal zo’n bank zijn verschillende luchthavens met elkaar in concurrentie brengen? Wil je het publieke belang borgen dan dient dat statutair vastgelegd te worden. Dat zal echter de verkoopprijs aanzienlijk verlagen waardoor een aandelenverkoop nog onaantrekkelijker wordt.

Maar zelfs een grondige voorbereiding van dit vraagstuk lijkt de coalitie niet relevant te vinden. Het tijdschema van de behandeling geeft een inderhaast geconsulteerde deskundige slechts een lang weekend om een advies op te stellen. De Kamer mag hier een week later over debatteren.
De problematiek is echter veel breder. Op dit moment zijn de toekomstmogelijkheden van Schiphol onzeker. Iedere nieuwe eigenaar zal die toekomstmogelijkheden willen kennen om in te kunnen schatten wat de toekomstwaarde is van zijn investering.

De Wet Luchtvaartwordt geëvalueerd. Er komt binnenkort een dikke meter aan onderzoeksrapporten naar de Kamer. De luchtvaartsector heeft zich al opgemaakt om alle milieugrenzen op losse schroeven te zetten omdat Schiphol in 2007 opnieuw tegen haar grenzen aan zou lopen. Nu privatiseren betekent dat de druk op de politiek om te kiezen voor verdere groeiscenario’s groter wordt.

Niemand weet nog wat die groei betekent voor de toekomst van de Randstad. De geluidscontouren en veiligheidsrisico’s bepalen niet alleen de mate van leefbaarheid maar ook hoe de Randstad zijn vorm krijgt.

Is het nu zo gek om daarover eerst te willen besluiten? Het parlement dient hier zijn rol op te eisen. Bovendien beperkt de groei van een luchthaven zich niet tot het aantal vliegbewegingen. In de omgeving van iedere grote luchthaven ter wereld zien wij de ontwikkeling van grote stedelijke gebieden. Ook rond Schiphol zal dit gebeuren. We zien dat Schiphol een grote stad in het hart van ons land wordt. Ruimtelijke afstemming met Haarlem, Leiden en Amsterdam ontbreekt geheel.

’Creating Airport Cities’ is de slogan van NV Luchthaven Schiphol. Willen we een ’Schipholstad’, zonder democratisch bestuur, die vanwege geprivatiseerde belangen de strijd met de rest van het land aangaat?
De PvdA is niet per se tegen groei, zelfs niet tegen privaat kapitaal. Wij vinden wel dat de Tweede Kamer geen standpunten moet innemen voordat alle relevante beleidsinformatie beschikbaar is. Zo luidt een conclusie van de Tijdelijke Commissie Infrastructuur die door de Kamer werd gedeeld. De les die wij van de Betuweroute en de HSL hadden kunnen leren is dat de Tweede Kamer zich goed moet kunnen voorbereiden op dit soort besluiten. Niemand hoeft zich te schamen wanneer hij of zij meer tijd vraagt om de afweging om Schiphol te privatiseren op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

Adri Duivesteijn en Ferd Crone zijn beide Tweede-kamerlid voor de PvdA.

Download het gehele artikel 'Waarom zoveel haast met Schiphol ?'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Op zich positief dat een flinke partij zich zaken afvraagt aangaande het Schiphol vraagstuk. Jammer echter dat de heren het hebben over in de toekomst bereiken van geluidsgrenzen terwijl er minstens 300.000 mensen zijn die zeker weten dat die grenzen allang overschreden worden maar dat de sector totnogtoe weet te verbloemen dat dat zo is.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Daarom is het zeer noodzakelijk dat eerst de evaluatie wordt afgerond. Dat ook de omwonenden nu eindelijk eens de bescherming krijgen die ze beloofd is. De heer Haverkamp CDA, gaf al aan op een partijbijeenkomst dat we in het verleden "gefopt" zijn (Dat vindt ik eufemistisch uitgedrukt) Bovendien is het niet de eerste keer, dat de normen werden versoepelt.
Uitstekend dat de beide PvdAers de ruimtevreter schiphol nog eens ter discussie willen stellen, met alle verkeersinfarcten daarbij. Maar ik zou niet weten hoe zij alsnog groei uit de hoge hoed zouden moeten toveren. In vele gebieden is het qua geluid nu al een drama. Ik vermoed dat het veel meer dan 300.000 burgers betreft.
Jan Griese