Platform Vlieghinder Kennemerland
 

WOB procedure BLRS leidt tot inzage in operationeel plan 2011

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 680 
|
 PVRC 
WOB procedure BLRS leidt tot inzage in operationeel plan 2011

De door BLRS, waarvan PVRC als een van de 18 platforms deel van uit maakt, gestarte WOB (wet openbaarheid bestuur) om inzage te krijgen in het Operationele Plan 2011 heeft geresulteerd in het door V&W aan BLRS beschikbaar stellen van dit plan.

Het voorliggende Operationeel Plan geeft een beschrijving van de wijze waarop het luchtverkeer op Schiphol in het gebruiksjaar 201 1 naar verwachting zal worden afgehandeld. Het gebruiksjaar 2011 omvat de periode van I november 2010 t/m 31 oktober 2011. Het Operationeel Plan is opgesteld onder verantwoordelijkheid van Amsterdam Airport Schiphol (AAS), Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en het Schiphol Airline Operators Committee (SAOC), met medewerking van Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN).

Met dit plan in handen en de maandelijkse informatie m.b.t het landen/starten op de verschillende maanden is BLRS in staat om het vanaf november 2010 gestarte experiment Vliegen volgens afspraak actief te volgen en indien nodig te becommentariëren.


Reacties op dit bericht