Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vragen & antwoorden: nieuwe regels voor minder geluidsoverlast van luchthavens

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1046 
|
 europarl. europa.eu 
Vragen & antwoorden: nieuwe regels voor minder geluidsoverlast van luchthavens

Vliegtuiglawaai kan ernstige schade aan uw zenuwen of zelfs uw gezondheid toebrengen. Dat is de reden waarom de meeste luchthavens en de overheid beperkingen opleggen aan vliegbewegingen. De vervoerscommissie stemde op 10 april over het houden van de mogelijkheid voor lokale gemeenschappen om geluidbeperkende maatregelen te kunnen beïnvloeden.

Wat gaat er met de nieuwe regels veranderen?
De nieuwe regels bepalen dat geluidbeperkende maatregelen gebaseerd moeten zijn op objectieve, meetbare criteria via een open, transparant proces waarbij lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden betrokken moeten worden.

Is geluidsoverlast van luchthavens echt een groot genoeg probleem om nieuwe regels te vragen?
Het is een grensoverschrijdend probleem, aangezien dezelfde vliegtuigen opstijgen en landen in heel Europa. Langdurige blootstelling aan geluid boven 85 dB kan gehoorverlies veroorzaken en het lawaai in de buurt van luchthavens is vaak groter dan 100 dB.

Zal dit de luchtvaartmaatschappijen of de consument geld gaan kosten?
Dat is niet de bedoeling: het verminderen van lawaai is al een prioriteit voor producenten van vliegtuigen bij het ontwikkelen van nieuwe types. Vliegtuigen die al in gebruik zijn, worden ook vaak naderhand aangepast, dus er zullen naar verwachting geen extra kosten komen voor de consument.

Hoe zit het met de invloed van de lokale overheden met betrekking tot het beperken van geluidshinder?
Dat is heel belangrijk. Het Parlement heeft uitdrukkelijk uit het oorspronkelijke voorstel de rechten van de Europese Commissie om alle nieuwe regels te beoordelen weggehaald, door vast te houden aan het beginsel van subsidiariteit en er voor te zorgen dat definitieve besluiten over geluidshinder bij de lokale autoriteiten liggen.

Wat gebeurt er nu?
De leden debatteren en stemmen deze week over het voorstel. Indien goedgekeurd, treedt de verordening twee jaar na publicatie in het publicatieblad in werking.

REF. : 20140411STO43413


Reacties op dit bericht