Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voorzitter PVRC treedt terugtoegevoegd: reactie Platforms

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 566 
|
 PVRC 
Voorzitter PVRC treedt terugtoegevoegd: reactie Platforms

Deze week ontvingen wij van onze voorzitter Olav Bijvoet het verrassende bericht dat hij wegens omstandigheden niet langer zijn functie als voorzitter van ons Platform kan vervullen en terugtreedt uit het het bestuur. Ook zet hij een punt achter zijn activiteiten binnen het Platformoverleg. 

Als resterend bestuur kunnen we alleen maar zeggen dat het ontzettend spijtig is dat Olav deze beslissing heeft genomen. Uiteraard respecteren we zijn besluit, waarbij we met nadruk blijk willen geven van de grote waardering die we hebben voor alles wat er in de afgelopen twee en een half jaar onder zijn voorzitterschap vanuit het niets werd opgebouwd. Er ontstond mede door de inzet van Olav een grote belangenvereniging voor de regio Castricum.  Het is niet ‘zomaar’ dat ons platform nu ruim 1300 contribuerende leden heeft. Olav’s kennis, werklust en toewijding openden vele deuren, initieerden vele initiatieven en leidden tot een vruchtbare samenwerking met de andere bewonersplatforms. En dat als ‘full time’ vrijwilliger!  Petje af..

Wij wensen Olav al het beste voor de toekomst in de overtuiging dat hem nog veel goede jaren te wachten staan. 


Bestuur PVRC


P.S.
Inmiddels is er binnen het bestuur overleg over de taakverdeling in de nabije en verdere toekomst.  Uiteraard zullen alle contacten en initiatieven die kunnen leiden tot vermindering van de overlast door vliegtuigen worden gecontinueerd. Zodra er iets definitiefs te melden valt zullen wij hierover berichten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Platformoverleg uit NULL

Beste Olav,
Hierbij willen wij je danken voor je inzet aan onze gemeenschappelijke zaak: "De oneerlijke overlast van Schiphol terug te dringen."
We sluiten ons graag aan bij de woorden van het PVRC bestuur: Je was creatief en je opende weer andere deuren. Andere dan die wij al openden. Je inzet betekende een grote toegevoegde waarde voor het geheel van de nu 18 Platforms. Veel dank daarvoor! Hopelijk krijg je nu weer tijd voor de vele andere interessen, waarvan je nu en dan tussen de regels door blijk gaf.
Het ga je goed in geluk en gezondheid!

Namens het Platformoverleg

Rob van den Brink, Kees Weijer, Jan Griese