Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voorzitter CROS stapt op

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1350 
|
 PVRC 
Voorzitter CROS stapt op

De heer Nico Schoof, voorzitter van de Commissie Regionaal overleg Schiphol,  heeft recent medegedeeld op te stappen als voorzitter van de CROS.

De hoofdreden voor dit besluit is dat zijn doelstelling om de positie van de CROS als enig wettelijk overleg- en adviesorgaan terug te brengen tot hèt overlegplatform voor alle partners en daarmee het belangrijkste adviesorgaan ten behoeve van het rijk, niet is geslaagd.

Schoof schrijft in een memo aan de leden van CROS: “Twee jaar na mijn aantreden vervult de CROS nog steeds een informerende en slechts zeer bescheiden adviserende rol. Er is geen aanleiding te verwachten dat daarin binnen korte tijd verandering zal komen.”

In overleg met het ministerie zal Schoof zijn functie op korte termijn neerleggen.

Update 27 juli 2011>: op verzoek van de voorzitter van BLRS werd de interne notitie van de heer Schoof alsnog toegevoegd aan dit bericht. Zie hieronder.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Loriet uit Amsterdam

Van mij kunnen ze allemaal opstappen.
Na al die jaren van overleg zijn de geluidsproblemen en rustverstoringen voor omwonenden alleen maar verergert en niet opgelost!


Geplaatst door Ton2 uit castricum

Loriet,

Volgens mij is het ook helemaal niet bedoeling dat onze geluidsproblemen worden opgelost, want dat kost baancapaciteit. Stel je voor dat je maar 41 in plaats van 42 vliegtuigen per uur kan laten laten laten ...... Dat is ververlend voor de netwerkfunctie tijdens de dagelijkse pieken.

Volgens mij is het de bedoeling om een eeuwigdurend overlegcircuit in stand te houden, waarbij de luchtvaartsector zorgvuldig bewaakt dat er niet echt iets gebeurt ....................
Al tientallen jaren wordt er met stapels rapporten gegooid, om maar zo veel mogelijk onduidelijkheid te veroorzaken en de indruk te wekken alsof het om zeer complexe problemen zou gaan die alleen door uiterst deskundige mensen (met veel titels) te begrijpen zouden zijn. Ik dacht het dus niet ...........

Het enige probleem is volgens mij dat het oplossen van geluids/milieuproblemen iets is wat de luchtvaartsector niet wil, want daar hebben ze last van bij hun bedrijfsvoering. En helaas worden ze daar bij (doelbewust) geholpen door de overheid.

Geplaatst door Ton uit NULL

Precies.
Je haalt me de woorden uit de computer.
Suf ouwehoeren noemen ze zo'n strategie.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Terwijl de zitten blijvers van de Crosbewoners vertegenwoordigers (enkele uitzonderingen daar gelaten) en de 12 overgebleven platforms van het destijds 26 platforms tellende VGP, de sector en het ministerie van I en M braaf helpen, om hen ter wille te zijn, onder leiding van ene Dorpsarts uit Zwanenburg .... On voorstelbaar .. Wordt zeker vervolgd !

Geplaatst door Kremer uit Amsterdam

HEF de CROS op.
Gezien de motivatie van dhr. Nico Schoof in zijn ontslagbrief aan de Crosleden. Wordt het dan geen tijd om de CROS op te heffen? Deze organisatie die kunstmatig in leven wordt gehouden door het ministerie en als schaamlap wordt gebruikt door te kunnen stellen dat er overleg is geweest met de bewoners of dat de bewoners bij een besluit betrokken zijn geweest. De voorzitter van de CROS beweert impliciet zelfs dat de CROS van nul en gene waarde is en voorziet dat dit in de toekomst ook niet zal veranderen. Daaruit blijkt luid en duidelijk dat de CROS helaas tot de genoemde schaamlap is verworden ten faveure van het ministerie van I&M (vroeger V&W) en de luchtvaartsector. Ook mensen die in vaste dienst zijn bij CROS (bv. Meijboom en Keulaarts) komen oorspronkelijk van het ministerie. Dat maakt het allemaal nog duidelijker. De bewonersvertegenwoordigers onder het wakend oog van, zoals iemand hem noemt de Dorpsarts uit Zwanenburg, worden blijkbaar geselecteerd op het feit dat ze, zeker naar buiten toe, niet al te kritisch mogen zijn. Zijn ze dat wel, dan worden ze eruit gemanipuleerd (zie ook commentaar van Prof De Jonge uit Eindhoven) op instigatie van de langzitters die het het ministerie en de sector niet al te lastig maken. Hele frisse club die CROS. Het enige gremium in Nederland dat een lvsector steunt waar (geluid)meten geen weten is, maar de voorkeur aan rekenmodellen wordt gegeven waarmee er lustig op los gemanipuleerd kan worden (zie proefschrift 'Transumo' TU Delft studenten).
CROS kan eenvoudig worden opgeheven onder het motto 'bezuinigen' onder welk motto al veel meer zaken die lastig zijn worden opgeruimd.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Even een kleine correctie.. Het waren geen studenten aan deTU Delft,maar een senior onderzoeker Dr en een promovendus drs !

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

TNO en RIVM (en daarmee CDV II ) beoordeelden het Meetsysteem van Geluid-consult (Luistervink) als verreweg superieur aan Meetsysteem Nomos van de sector. Bovendienj kan Nomos niet eens de LDenwardenleveren, die Geluidconsult wel geeft! Bovendien: De slager die zijn eigen vleeskeurt? Inderdaad ,Cros een frisse club zeg !

Geplaatst door Maaike uit Leiden

@Loriet: helemaal mee eens!

Geplaatst door Prof dr OLM Bijvoet uit Haarlem

ALDERS WEG en SCHOOF BLIJVEN

CROS is het enige wettelijke orgaan voor Regionaal overleg.
Dat betekent dat de Regio-Gemeenten binnen CROS moeten zorgen dat ze de grenzen aangeven waarbinnen wetgever en luchtvaart hun doelstellingen moeten realiseren.
Dat betekent ook dat CROS moet en kan vaststellen of de realiteit aan de verwachtingen van een gezonde economie en wetgeving voldoet. Of dat de pogingen om dit te bereiken voldoen. (zoals een goed geluidsysteem)

De commissie ALDERS is iets anders Binnen de comissie Alders wordt er aan gewerkt dat niet regio maar luchtvaart de grenzen bepalen waarbinnen gemeenten en belanghebbenden, stakeholders, onderling de lasten kunnen verdelen.
Alders gebruiken als argument dat voldaan wordt aan sociale eisen is trucage. Het is een middel om luchtvaart en vigerende minister uit de wind te houden.

Beide zijn overlegorganen. In de harde praktijk wordt er aan gewerkt dat Alders hier en daar successen kan boeken. Reclamematig werkt dat prima. In Nederland is er effectief overleg.
Het verschil is fundamenteel, maar niet meteen duidelijk.
Omdat het naar buiten niet duidelijk wordt dat in CROS de burger en in Alders de Luchtvaart c de dienst uitmaken, i
zorgen wetgevrs en luchtvaart die voor zichzelf sores willen voorkomen dat ALDERS wordt voorgetrokken en CROS gecastreerd.

Eigenlijk is de beslissing van SCHHOF een signaal. Regio en `CROS-leden zouden in opstand moeten komen en stellen dat niet CROS maar de Cie ALDERS problematisch is.

Niet SCHOOF moet weg, maar ALDERS

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

I)@Bijvoet: Tja, Een uiterst netelige en erg belangrijke kwestie! Helaas beschrijft u niet de gehele werkelijkheid. De Alderstafel werd destijds opgezet, door oud Minister Carla Peijs. Inderdaad om de Minister(s) uit de wind te houden, maar wel met te sterke invloeden van het Ministerie en de Sector aan die Tafel. W.b. Cros lijkt u kennelijk niet erg meer op de hoogte helaas. In Cros hebben zitting regio Bestuurders, en Cros bewonersvertegen-woordigers ,aantal 33,waarvan er 11 cluster-trekkers zijn. De Clustertrekkers vergaderen plenair. De gewone crossers kunnen slechts toehoorder zijn. Ze kunnen in 90 % van de gevallen geen invloed uitoefenen, omdat ze b.v. de stukken NIET op tijd ontvangen, of niet bij enig overleg betrokken worden.(omdat meestal wordt vergaderd in het zgn Bewoners Vooroverleg KLEIN, met daarin slechts de Clustertrekkers. In BVO GROOT wordt of hun stem niet gehoord,of ze ontvangen stukken niet ! Bij de Bestuurders uit 33 gemeenten, valt het hoge aantal VVDers op,uit grote plaatsen.Op de achtergrond resoneert nog steeds door de grote veldslag op 1 oct 2008 toen besloten moest worden over het Alders-advies Ja of Nee...Van de Alderstafel stapten 14 Platforms weg. (nee stemmers uit de destijds 26 Platforms tellende VGP.) Bij de Cros bewoners- vertegenwoordigers was de stemming ook niet unaniem. Bijna de helft stemde tegen, maar dat werd verdoezeld,onder leiding van..Ja alweer.. de dorpsarts van Ojik, met in zijn kielzog een aantal ja knikkers. De tegenstemmers van destijds worden nu als melaatsen behandeld.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

II)Van Ojik, met ca 6 adepten, vond enkele van de Tegenstemmers uit 2008 nu veel te kritisch. (Vooral over het voorgenomen VVA stelsel)Vorig jaar speelde de situatie al, dat men 1 zeer integere Crosclustertrekker uit de Cros wilde zetten. Reden: Hij was juist Raadslid geworden van een kleine Cros schipholregio gemeente. Dus een kans om hem als met 2 petten op te bestempelen, hetgeen men "NIET WENSELIJK" achtte... Je moet er maar opkomen..Dit terwijl oud VVD weth. Bezuijen, H.meer, ooit een half jaar als interim Vz CROS acteerde,en Weth. Verheijen, (Uithoorn en ook VVD)nu voorlopig Vz Cros,N.Schoof gaat opvolgen..!) Anno heden wist men(De dorpsarts en zijn cornuiten) Vz Schoof te bewegen de betreffende Clustertrekker te ontslaan,op basis vande 2 petten kwestie.. Ja u leest het goed ...Dit terwijl er ook in Cros bestuurders zijn en waren, die er GEEN enkel probleem in zagen. Zij: Gewoon, MOCHT er een belangen verstrengeling spelen, dan onthoudt hij zich gewoon even van stemming. Overigens staat deze oplossing in vele gedragscodes van gemeenten beschreven. Ontslag volgt slechts als van fraude of i.d. aan de orde is ! Te denken geeft ook, dat dit besluit van Vz Schoof op geen enkel reglement is gebaseerd. ... Dit besluit lijkt beslist onhoudbaar en we wachten af hoe dit gaat aflopen. N.B. Onder de van Ojik adepten, inclusief hij zelf zitten er vele, die er al meer dan 20 jaar zitten!(VROEGER al in CGS ) Schoof had zich echt een kerel getoond, als hij eerst eens de bezem had gehaald onder die fossielen.. (Excusez le Mot..) En dat n.b. afkomtig uit D66 , de partij die zegt de Rechtstaat hoog in het vaandel te hebben ?en ooit burgemeester uit Alphen aan de Rijn.. Daar zal men toch ook wel een gedragscode hebben? Maar ja ..kunnen we dit plaatsen onder de noemer: HET MENSELIJK TEKORT ..OF.....??

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

N.B.: In Cros is weinig of geen kritiek te bespeuren over het NOMOS Geluidmeetsysteem.Er werd aan de Alderstafel een Werkgroep NOMOS gevormd. Het systeem zou opnieuw gecalibreerd worden. Bedenk dat het Geluidconsult-systeem Luistervink als verreweg superieur werd beoordeeld door wetenschappers van RIVM en TNO ,en dus door CDV II Eversdijk... En dat het niet gaat om een microfoon, de software dus, maar de achterliggende hardware .. Hoe zal het gaan aflopen met het experiment VVA met dit CROS in ontbinding ? Een degelijk goed integer geleid Cros zou zeker een functie kunnen vervullen, maar zoals het er NU voorstaat, heb ik er geen enkel vertrouwen in,en zal de argeloze burger de dupe worden. PS: Ik ben beslist GEEN vliegtuig hater..maar een voorstander van integer bestuur,zodat eerdere keiharde beloften worden waargemaakt! !

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Het is al langer bekend dat de CROS een stuk directe invloed op de toekomst van Schiphol verloor bij de oprichting van de Alderstafel. De brief van Nico Schoof is een helder en bruikbaar signaal om er iets aan te doen. Leden van Cros gaan niet bij de pakken neerzitten, maar maken van de nood een deugd, van de bedreiging een kans. Nadat het experiment VVA van de Alderstafel is afgerond in 2012, kan deze portefeuille naar de CROS terugkomen. Schiphol blijft doorgroeien en de hinder blijft toenemen, dus moeten we alles in het werk te stellen om de hinder te verminderen. Om sterker en effectiever te worden moet er gewerkt worden aan een update van de CROS.