Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voorlichten of Verduisteren?

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 852 
|
 PVRC 
Voorlichten of Verduisteren?

De voorzitter van het PVRC zond het volgende bericht naar RTV N-H en naar CROS:

Geacte Mevrouw Noe:

Over Uw interview bij mij las ik gisteren het volgende commentaar van een toehoorder:

“Daarmee wordt maar weer eens duidelijk hoezeer de Schiphol Group en CROS de pers in hun greep hebben. Nog een voorbeeld? RTV-Noord-Holland, dat sponsorgeld van SG ontvangt, sluit het interviewtje met Olav Bijvoet hedenmorgen rond 7.20 uur af met: ongezellige mensen klagen over vliegtuiggeluid. Gewone mensen maken zich daar helemaal niet druk om…..”

U begrijpt dat ik na de toch niet onhartelijke ontvangst, op Uw verzoek en in mijn huis, nu het gevoel krijg dat ik hierdoor ten onrechte aan een vorm van openlijke spot word blootgesteld.
Natuurlijk neem ik aan dat het commentaar op het karakter van de mensen die zich ‘druk maken’ niet van U afkomstig is. Maar het gaat om een radio-uitzending waarin ik door U met naam en toenaam word genoemd en iets dat een eigen leven is gaan leiden.

Mijn verontwaardiging is erg groot. Ik moet U zeggen dat ik vanmorgen ook bij het bureau van RTV zelf N-H telefonisch een klacht heb ingediend en daarbij heb gevraagd de zaak aan de directie door te geven. Ik hoop dat RTV dit zal corrigeren. Omdat ik dit niet achter Uw rug wil doen en omdat U mij benaderde omdat ik openlijk iets met de verontruste bewoners rond Schiphol te maken heb, dit bericht.

Een tweede zaak:

Zoals zovelen heeft ook RTV N-H onkritisch het bericht van het IKB overgenomen waarin staat dat het aantal klagers in 2004 ten opzichte van 2003 is afgenomen en ook dat het aantal klachten toegenomen is.
Hierbij bestaat, statistisch gezien, het gevaar dat onjuiste suggesties worden gewekt. Die fout heb ik eerder nog niet op deze wijze in de jaarlijkse rapporten van CROS ontmoet.

Ieder jaar wordt geteld hoeveel afzonderlijke mensen dat jaar contact hebben gezocht met het IKB.
In het jaar voor het openstellen van de Polderbaan was de regio van waaruit klachten kwamen een geheel andere dan daarna.
Stel nu dat er in 2002 een enkele klager elke maand opbelt en dat die woont in Amsterdam.
In 2004 is er nog steeds een klager die elke maand opbelt, maar die woont nu in Kennemerland (Polderbaan-effect).
In 2003 werd de Polderbaan geopend. Daarvoor komt het maandelijks telefoontje uit Amsterdam, daarna uit Kennemerland. Dat wil zeggen dat er dat jaar iedere maand nog steeds maar een klager wordt geteld, maar het aantal klagers was in 2003 niettemin twee en niet een.
In 2004 wordt het aantal weer een.
Het verplaatsen van de overlast brengt naar verwachting in het jaar dat men verlegt een voorbijgaande, maar alleen schijnbare vergroting mee van het aantal klagers. Die vergroting is dan niet het gevolg van een psychologisch effect toe te schrijven aan onwennigheid, maar gewoon een banaal kunstmatig gevolg van de manier van rekenen.
Kijk je naar nu de werkelijke cijfers van het IKB dan is er inderdaad een top opgetreden in het aantal klagers in 2003.
Die top treedt treedt niet op bij de klachten. Die nemen continu toe. Stel dat een klager een klacht per maand indient dan blijft het aantal klachten ook bij verleggen van een baan constant.
Maar de berichtgeving dat het aantal klagers in 2004 is afgenomen en het tegelijkertijd melden dat het aantal klachten is toegenomen, betekent dezelfde woorden gebruiken voor verschijnselen die een heel verschillende achtergrond hebben. Het is niet alleen vergelijken van appels met peren. Het kan tot verkeerde interpretaties aanleiding geven op een gevoelig gebied. Dat niet te doen is een heilige plicht van de beroepsvoorlichter. Als het bewust gebeurt hoort dat bij propaganda. Net als het commentaar van RTV op Uw berichtje wordt hier door de berichtgeving van CROS een suggestie gewekt die onjuist kan zijn.

[Ik wil in dat verband nog iets zeggen: klagers tellen is hachelijk. Klachten tellen op zich genomen ook. Wat wel werkt is kijken naar plotselinge veranderingen in aantallen klachten in samenhang met plotselinge veranderingen in baangebruik en dergelijke. Dat heeft bijvoorbeeld het Nationaal Lucht en Ruimtevaart Laboratorium gedaan. Daar zijn heel mooie cijfers uitgekomen. U moet dat meer eens aan ze vragen. U zult ook merken hoe voorzichtig ze zijn met de interpretatie daarvan]

Dat is maar waar ik het met U over wilde hebben. In beide gevallen wordt iets beweerd dat wel of niet juist kan zijn, maar men heeft geen het recht het op deze wijze te presenteren omdat men het risico loopt hiermee mensen of groepen mensen onrechtmatig te beschadigen.  Daarvoor is RTV N-H wél verantwoordelijkheid.  Kritisch voorlichten behoort tot haar opdracht.
Om maar te zwijgen van CROS.
Ik heb ook daar de zaak met telefonisch doorgenomen met de contactpersoon voor de bewonerplatforms rond Schiphol.

Het spijt me. Nogmaals, U persoonlijk wil ik niets kwalijk nemen, maar ik wil wel een beroep op U doen als vertegenwoordiger van Uw station en in ruil voor mijn gastvrijheid.
Ik hoop dat U, niet eens alleen voor mij, maar voor de naam van Uw radiostation, iets wilt doen om de zaak te herstellen.

Met vriendelijke groet,

van een ‘gewoon mens’,

Olav Bijvoet


Reacties op dit bericht