Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Voor Eindhoven Airport niet nachtrust offeren

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1148 
|
 ed.nl 
Voor Eindhoven Airport niet nachtrust offeren

OPINIE - De auteurs, Wim Scheffers en Gerard Kloppenburg, zijn lid van de actiegroep Geenvluchtennaelven.

Vrijdag komt de Alderstafel Eindhoven opnieuw bijeen. Voorafgaand daaraan zal de actiegroep Geenvluchtennaelven een door 4.500 mensen ondertekende petitie aanbieden aan Hans Alders. Wij vragen de Alderstafel om het Alders-advies uit 2010 zo aan te scherpen, dat reguliere vluchten na 23 uur op Eindhoven Airport niet gewenst zijn en dat in het weekend niet voor 8 uur mag worden gevlogen. Wij roepen de Alders Tafel ook op de minister te verzoeken het Ontwerp Luchthavenbesluit (OL) op die punten aan te passen.

De in het OL voorgestelde openingstijden – 7-24 uur met acht reguliere landingen tussen 23 en 24 uur – gaan ten koste van de nachtrust en gezondheid van tienduizenden omwonenden. Het zo oprekken van de openingstijden is vanuit exploitatie- of werkgelegenheidsoogpunt volstrekt onnodig en het is maatschappelijk zeer ongewenst. Het schiet dus zijn doel in elk opzicht voorbij.

Wat was er afgesproken en bedoeld? In het Alders-advies is een openingstijd vanaf 7 tot 23 uur overeen gekomen, met een beperkt aantal slots tussen 23 en 24 uur, uitsluitend voor landende toestellen van home carriers. In ieder geval tot het moment van evaluatie (2015) zou het daarbij om niet meer dan vier slots gaan. Deze vier zouden in het luchthavenbesluit worden verankerd. In het weekend zou men later starten met vliegen.

Het OL geeft echter openingstijden van 7 tot 24 uur (ook in het weekend), maakt maar liefst acht reguliere landingen mogelijk tussen 23 en 24 uur met bij vertraging een uitloop tot 1 uur. Het OL wijkt op deze voor de nachtrust van omwonenden wezenlijke punten ingrijpend af van het Alders-advies. Volgens Eindhoven Airport, haar aandeelhouders (Schiphol, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant) en de bij het OL betrokken ministeries is het allemaal conform het Alders-advies op basis van de zinsnede: ‘In ieder geval tot het moment van evaluatie zal het daarbij om niet meer dan vier slots gaan’. Dus stelt men: ‘Het is toch logisch dat vier in de tweede fase (na 2015) wordt verdubbeld tot acht?’ Men gaat eraan voorbij dat tot twee keer toe expliciet in het Alders-advies wordt aangegeven dat ‘vier’ in het luchthavenbesluit moet worden vastgelegd, en dat steeds over ‘enkele’ vluchten na 23 uur is gesproken.

Daarnaast menen de aandeelhouders dat met slots reguliere vluchten zijn bedoeld. Randgemeenten, Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) en Brabantse Milieu Federatie (BMF) vinden met ons dat het alleen gaat om slots voor landingen zonder boete van vertraagde vluchten van home carriers, die volgens planning voor 23 uur zouden landen. Vier slots zou ruimschoots voldoende moeten zijn voor vertraagde vluchten van de acht toestellen die Eindhoven Airport uiteindelijk wil stationeren. Het is nooit de bedoeling geweest om voor al deze toestellen een reguliere landingsmogelijkheid na 23 uur te creëren, met vervolgens nog een extensie-uitloop tot 1 uur.

Wordt door extra openstelling tussen 23 en 24 uur meer werkgelegenheid of anderszins economisch rendement tot stand gebracht? Nog afgezien van de vraag of dit zou opwegen tegen de extra overlast, is het antwoord simpelweg ‘nee’. Nergens in de business cases voor Eindhoven Airport wordt een dergelijk positief economisch effect aangegeven of zelfs maar gesuggereerd. Door de verruiming van de openingstijden met een voor de nachtrust van omwonenden cruciaal uur, wordt niet één extra vlucht mogelijk gemaakt, niet één extra arbeidsplaats gecreëerd of een extra passagiersstroom tot stand gebracht. De conclusie is dan ook dat het extra uur alleen de gemakzucht van de luchtvaartmaatschappijen faciliteert, waarvoor de nachtrust van tienduizenden omwonenden met een pennenstreek wordt opgeofferd.

De petitie van Geenvluchtennaelven is in korte tijd door ruim 4.500 mensen ondertekend en het worden er dagelijks meer nu mensen beseffen wat hen letterlijk boven het hoofd hangt.

De actiegroep heeft alle betrokken gemeenten gevraagd haar startmanifest te steunen. Hieraan is tot nu toe door de raden van Best, Bergeijk, Bladel, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gevolg gegeven. Zij vertegenwoordigen 152.000 inwoners.

De volksgezondheid is gediend bij acht uur ongestoorde nachtrust. Het OL biedt omwonenden slechts zeven uur. De nulmeting van het in opdracht van de Alderstafel in 2012 uitgevoerde GGD- rapport vermeldt 18.000 ernstig gehinderden en 5.000 slaapgestoorden. Bij de nog komende verdubbeling van de vluchten gaat het om meer dan 30.000 mensen die overlast hebben en om de nachtrustverstoring van 10.000 mensen. Waarom doen we dat? Alleen om het home carriers wat gemakkelijker te maken?

Wat vragen wij de Alders Tafel?
Wij vragen een bezinning op de noodzaak en wenselijkheid van reguliere vluchten na 23 uur en van vluchten voor 8 uur in het weekend, zoals in het begin aangegeven. Vasthoudendheid is een voor een goed bestuur noodzakelijke eigenschap. Maar zonder een open oog voor nut, noodzaak en draagvlak wordt vasthoudendheid hooghartig en ligt minachting op de loer!


Reacties op dit bericht