Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vogels geen groot probleem voor Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1307 
|
 leidschdagblad.nl 
thomas_natuur_01-pp.jpeg

Door Frans van den Berg

LELYSTAD - Vogels in de Oostvaardersplassen zullen geen groot gevaar vormen voor het toekomstig vliegverkeer van Lelystad Airport. Omdat de toestellen niet laag over het natuurgebied gaan, worden de vogels ook niet verstoord. Wel dreigen toekomstige woonwijken pal onder de routes te komen.

Wel voor nieuwbouw bij Almere
Dat staat in de aanvullende MER voor het vliegveld. De Milieu Effect Rapportage bleek onlangs onvolledig, zodat aanvullend onderzoek is gedaan. Nu alle rapporten binnen zijn, gaat alles naar de Raad van State voor advies. Naar verwachting kunnen de staatssecretaris en de Tweede Kamer dit voorjaar de plannen vaststellen.

Schiphol heeft daarna nog tijd nodig voor het verlengen van de startbaan, het bouwen van een kleine terminal en andere voorzieningen. Naar verwachting kunnen in 2018 de eerste vakantievluchten in de Flevopolder landen, mits een maatschappij wordt gevonden die daar wil komen. Omdat Schiphol slechts selectief mag groeien, moeten meer vluchten worden uitgevoerd vanaf Eindhoven en straks ook Lelystad.

Juist omdat het vliegveld vlakbij de Oostvaardersplassen ligt, werd gevreesd voor verstoring en vogelaanvaringen. Bij de keuze voor aan- en uitvliegroutes is al bewust het natuurgebied vermeden.

Almere
Probleem is nog wel de geplande nieuwbouw rond verschillende gemeenten. Met name het doorgaan van 15.000 woningen in plangebied Oosterwold bij Almere zou leiden tot extra gehinderden omdat de voorkeursroute daar precies overheen gaat. ,,Die route leidt er toe dat de gehele zuidoostelijke strook van Flevoland langs het Veluwerandmeer, wordt geconfronteerd met laagvliegende vliegtuigen die een afgrijselijke herrie veroorzaken. Dat laagvliegen is helemaal niet nodig. Boven Zuid-Oost Flevoland ligt een heel stuk door Schiphol ongebruikt luchtruim’’, reageert de actiegroep Lelystad Ja, Geluidsoverlast Nee. Zij houden vrijdag 14 november om 20 uur een bijeenkomst in de kantine van Zweefvliegclub Flevo in Biddinghuizen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

De kop van dit artikel schetst een beeld van het omgekeerd denken.
Niet de vogels, maar Lelystad Airport wordt een groot probleem voor de natuur.