Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Vliegveld moet stiller(Rotterdam Airport: te veel klachten op bordje luchthaven)

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 585 
|
 Rotterdams Dagblad 
Vliegveld moet stiller(Rotterdam Airport: te veel klachten op bordje luchthaven)

Door Marcel Potters

ROTTERDAM - Rotterdam Airport moet maatregelen nemen om de geluidsoverlast in de omgeving tegen te gaan, vindt de DCMR Milieudienst Rijnmond. De jaarlijkse klachtenrapportage van deze dienst wijst uit dat het vliegveld in 2004 het leeuwendeel van de geluidsklachten voor zijn rekening nam.

Er werd bij de meldkamer van de DCMR vorig jaar ruim 7100 keer geklaagd over vliegtuigen, bijna twee maal zoveel als het jaar daarvoor. Het merendeel daarvan betreft vluchten van en naar Rotterdam Airport. Het totale aantal klachten over alle vormen van geluid in de regio nam fors toe, van 8300 meldingen in 2003 tot 11.000 vorig jaar.

De DCMR stelt dat vooral de toename van het aantal grotere verkeersvliegtuigen op Rotterdam Airport tot extra klachten heeft geleid. ,,In hun soort zijn ze misschien niet zo lawaaiig,’’ stelt directielid A. Deelen van de DCMR, ,,maar die grotere vliegtuigen veroorzaken wel meer en vaker geluid dan de mensen gewend zijn. Daarnaast speelt een rol dat mensen vermoedelijk sneller klagen als er veel discussie is over de geluidsbelasting van het vliegveld.’‘

De milieudienst ziet dat het vliegveld door aanpassingen al een hoop winst heeft weten te boeken. ,,Maar met de groei van de luchthaven moet er meer gebeuren.’‘

Nieuwe maatregelen vergen zijns inziens creativiteit. ,,Er wordt nu opgestegen in westelijke richting. Misschien kan dat voortaan in een iets meer noordelijke richting gebeuren. Dan ontzie je Schiedam, en komt de route meer te liggen over Midden-Delfland, waar minder mensen er last van hebben.’‘

Voorts vraagt de DCMR zich af of het zinvol is maatschappijen en individuele piloten te ‘straffen’, als die de regels overtreden. ,,Kennelijk vinden veel van die bedrijven het interessant om op Rotterdam Airport te vliegen,’’ zegt Deelen. ,,Dan vind ik dat je ook extra eisen mag stellen. En wie consequent te veel overlast veroorzaakt, is niet meer welkom op de luchthaven.’‘

Eén overtreding betekent een waarschuwing, een tweede resulteert in een ‘rode kaart’. ,,Laat ze maar komen met hun stilste vliegtuigen. Geef hen maar duidelijk aan dat we overschrijding van de geluidsnormen niet accepteren,’’ luidt het advies.

Belangrijk is ook dat de relatie met de ‘buren’ van het vliegveld wordt verbeterd. ,,De industrie heeft daar goede ervaringen mee. Als je je omgeving serieus neemt, dan komen daar soms verrassende dingen uit. Je kweekt in ieder geval begrip tussen de betrokken partijen. Bewoners zien dan ook beter wat er allemaal al gebeurt om de overlast terug te brengen.’‘

Directeur R. Wondolleck van Rotterdam Airport zegt in een reactie dat er al volop maatregelen zijn genomen om het vliegtuiggeluid terug te dringen. ,,Vergeleken met een paar jaar geleden, is het aantal klachten ondanks een toename van activiteiten gehalveerd,’’ legt hij uit. Verder stelt hij vast dat de klagers uit een heel groot gebied komen en slechts ‘n kleine groep mensen verantwoordelijk is voor het grootste deel van de klachten.

Hij vindt dat veel klachten waarvoor Rotterdam Airport niet verantwoordelijk is, op het bordje van de luchthaven terecht komen. Zoals klachten over de traumahelikopter, de helikopters van de politie of luchtshows tijdens de Havendagen. De suggesties die de DCMR doet wil hij wel onderzoeken, maar wijst daarbij op de veiligheidsaspecten en wettelijke beperkingen. Zo zou het meer noordelijk laten opstijgen van vliegtuigen om technische redenen veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

Volgens hem is er ook geen sprake van dat piloten moedwillig een loopje nemen met de regels. ,,Tegen die suggestie verzet ik me,’’ reageert hij. ,,Wat wel kan, is dat vliegtuigen door onder meer meteorologische omstandigheden een afwijkende route moeten nemen. Ook hier gaat veiligheid boven alles.’‘

Hij hoopt op korte termijn met de DCMR overleg te voeren. ,,Sinds ik hier directeur ben, zijn er al 43 ingrijpende milieumaatregelen genomen. Ik heb dus enig recht van spreken. We zijn absoluut niet op klachten uit, dus uiteraard zijn we bereid iedere vorm van vermijdbare hinder te verminderen. Mijn ideaalbeeld is dat mensen pas weten dat hier een vliegveld ligt, als ze zelf in het vliegtuig stappen.’‘

Uit: het Rotterdams Dagblad


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J. de Jong

Een artikel om eens goed bij stil te staan. Zo hoort het! Ordenend en normen stellend is een relatie waarbij een overheidsorgaan als milieudienst DCMR een lid van de Schiphol Group controleert en handhavend optreedt in ons democratisch bestel de modus. Blijkbaar heeft men dat in R'dam goed ingezien en geregeld. Overal doen?!

Geplaatst door Olav

Antwoord aan de JongJ.

Ik ben het daarin met U eens. Bij het veel complexere Schiphol proberen wij dus te bereiken dat dit de taak wordt van een juist daarop gericht Luchtvaartschap.
U maakt heel terecht onderscheid tussen het stellen van normen en het ordenen. In grote lijnen is het stellen van harde heldere normen de taak van de overheid. Cerfontaine streeft hier ten onrechte naar flexibele normen. Flexibiliteit hoort niet tot het terrein van 'normen'. Flexibiliteit hoort tot het terrein van 'ordenen' en uitoefenen. Je kunt 'ordenen' omschrijven als 'operationele flexibiliteit'.

Op het gebied van operationele flexibiliteit ligt de taak van het Luchtvaartschap. Gebaseerd op ontwikkelen en doorgeven van kennis realiseert het Luchtvaartschap een goed waarnemingsstelsel. (Zelfs de rekenmethodieken die ten grondslag liggen aan het handhaven van geluidnormen zullen uiteindelijk gefundeerd moeten zijn op metingen binnen het waarnemingsstelsel.) Het waarnemingsstelsel verschaft namelijk pas inzicht in de relatie tussen vliegsystemen en de effekten daarvan op mens en milieu. Met behulp van dit inzicht oefent het schap een door de overheid gedelegeerde ordenende macht uit, via verkeersleiding en slotcoördinator.

U vindt dit alles onder meer nog eens uiteen gezet in ons nieuwjaarsbericht onder 'Actueel' hierboven. We proberen het steeds opnieuw uit te leggen. Hoe vaker we het uitleggen, hoe beter we het ook zelf leren zeggen en zien en hoe meer het wordt tot een gemeenschappelijk inzicht.

Geplaatst door J. de Jong

Van een informatiefase die een schat aan kwaliteitsmateriaal en inzicht heeft opgeleverd naar de formulering van een regionaal breed gedragen voorstel. Of elkaar aanvullende voorstellen. Zoeken naar de juiste toon. Overredingskracht. Vragen om politieke moed. Die fase kan van start!