Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuiglawaaimeter was niet waterproof

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 654 
|
 NHD 
Vliegtuiglawaaimeter was niet waterproof Download het gehele artikel 'Vliegtuiglawaaimeter was niet waterproof'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

In bovengenoemd artikel staat beschreven dat
oa. de gemeente Uitgeest gebruik maakt van
geluidsnet. Dit is niet juist. De gemeente
heeft als proef een 'blauwe maandag' gebruik
gemaakt van deze meting. Nu is er niets.
Schiphol/LVLN weten dat natuurlijk ook!
En dat is te merken!
Er is echter wel een bouwaanvraagprocedure
gestart voor het systeem NOMOS
(http://www.Schiphol.nl en dan: NOMOS).
Afwachten dan maar, zolang er hier helemaal
niets geen metingen worden verricht, heeft
de luchtvaartsector vrij spel, wat zij dan
ook dagelijks laat zien en vooral: horen!

Geplaatst door B uit Castricum

Bij de plaasing van het NOMOS systeem in Castricum wekte Schiphol de suggestie dat deze gemeente zelf over de meetresultaten zou kunnen beschikken. Aanvankelijk leek dat ook zo, maar het is helaas niet meer waar.
Aanvankelijk was inderdaad openhartig. Wij bleken in staat de informatie verder uit te werken om er werkelijk zinvolle informatie uit af te leiden en het bereidwillig verstrekken van de ruse gegevens is daarna zonder opgave van redenen en blijvend gestaakt.
De nu verschafte uittreksels geven net niet weer wat we werkelijk willen weten.
Het is blijkbaar niet in het belang van Schiphol dat die werkelijkheid aan het licht komt en, hoe beperkt ook, gevolgd kan worden.
Het spijt mij dat het haast onvermijdelijk dat overtuiging postvat dat Schiphol manipuleert en draait ten eigen bate en ten nadele van de buurgemeenten. Het is volgens de leiding van de sector blijkbaar ongewenst wanneer bezwaren met niet manipuleerbare en harde cijfers worden ondersteund.
De Schiphol filmpjes vermijden inzicht geven in de echte gevolgen van de daar gegeven mooie schijn.

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Geachte 'B',
Uit uw verhaal mag ik concluderen dat dus
ook het NOMOS-systeem geen objectief beeld
van de werkelijkheid weergeeft en als zo
danig dus ook niet onafhankelijk is. Zeer
jammer, indien dat het geval zou zijn. Want
we hadden nog een klein beetje hoop dat we
de Schiphol-Group nog via een betrouwbare
manier van meten met de juiste info konden
'bestrijden'. Zal het dan toch zo ver komen
dat de Schiphol-Group haar zin krijgt en
gewoon door kan gaan, om vele duizenden
mensen in een blijvende storm van herrie te
laten zitten?

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Het gaat nog wel wat verder. In het rapport "Twee jaar ervaring met Schipholbeleid" wordt beschreven hoe zo'n NOMOS meetpunt (punt K.) weggehaald werd toen de norm grotendeels overschreden bleek te worden. Ook de locatie in Uitgeest is een lachertje: precies op de plek waar nu eens niet of nauwelijks jets overkomen. Die vliegen er n.l. in fraaie bogen netjes omheen en in steeds groter getale nog wel. Winst is dat dit rapport veel ervaringsfeiten geeft met de conclusie: er is wel heel erg veel mis!

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

De schipholstory zit langzamerhand vol met Kafkiaanse trekken. Lange tijd was het NOMOS systeem geheim. Toen kwam schiphol in PR problemen en besloot men als reactie op geluidmeters door Geluidsnet het NOMOS systeem aante bieden.
Wat B nu schrijft is onthutsend: Gegevens worden weer verdonkeremaand, geheim gehouden.
JanGriese