Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

“Vliegtuiglawaai moet gemeten worden”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 641 
|
 Parool 
“Vliegtuiglawaai moet gemeten worden”

Het kabinet en Schiphol hebben een belangrijke slag verloren. Vliegtuiglawaai moet gemeten worden, stelde gisteren de commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. Voorzitter Huib Eversdijk vecht tegen het wantrouwen van omwonenden.

TON DAMEN

‘Ik heb geen hekel aan vliegtuigen, want ik vlieg zelf ook. Maar over de overlast van vliegtuigen moet je heel open zijn. De informatie die op tafel komt, moet goed zijn, anders heb je geen behoorlijk gesprek met de organisaties van omwonenden van de luchthaven.”
Daarmee heeft oud-CDA-senator Huib Eversdijk meteen de kern van het onder zijn leiding verschenen rapport over de geluidsoverlast van de luchthaven Schiphol verklaard.
“De informatie moet betrouwbaar zijn. Daarom vinden we dat we af moeten van het berekenen van het vliegtuiglawaai en dat voortaan gemeten moet worden.”
Het ziet ernaar uit dat het eindrapport van Eversdijk, dat uiterlijk in november verschijnt, de Luchtvaartwet overhoop haalt. Die wordt in 2006 geëvalueerd naar aanleiding van zijn bevindingen.
“Ik ben op een gruwelijke hoeveelheid wantrouwen gestuit,” zegt Eversdijk. “Omwonenden vrezen gezien hun ervaringen door de branche om de tuin geleid te worden.”
Eversdijk eist dat op 130 ‘handhavingspunten’ geluid gemeten wordt, als het technisch mogelijk is. Bewonersorganisaties willen driehonderd punten. Nu zijn het er 35.
Het belangrijks is volgens Eversdijk dat het meten goed gebeurt. Hij heeft vorige week met TNO en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) metingen gedaan in Castricum.

Fladderende kraai
“Het moeten handmetingen zijn. Als er een kraai rondfladdert of er komt een tractor aan, moet je het apparaat uitzetten,” zegt hij.
“Bij Schiphol, maar ook bij de milieuorganisaties, vangen ze ál het geluid op.”
De kern van het conflict draait om de belofte van de regering in de jaren negentig dat de nieuwe Schipholwet even streng zou zijn als de oude Planologische Kernbeslissing, waarbij in een groot gebied het lawaai werd gemeten.
Uiteindelijk is tot in de Eerste Kamer aangedrongen op strenge uitleg van de nieuwe wet, wat op 25 mei 2002 werd verwoord in een motie van CDA-senator Joeke Baarda.
Die motie haalde het, maar is ondanks dat nooit uitgevoerd. Milieuorganisaties schreeuwen sindsdien moord en brand en Eversdijk is het met ze eens: “De burgers hebben recht op uitvoering van de motie-Baarda.”
“Wij willen dat de luchtvaartbranche en de overheid op een veel opener manier met de burgers omgaan. Dat meten is een enorm gedoe, maar het moet toch gebeuren. Als er een wet is, moet die worden uitgevoerd. En dan moet een rechtszaak tegen Schiphol voor de rechter stand kunnen houden. Metingen moeten tot op zes cijfers achter de komma betrouwbaar zijn.”
Eversdijks voorganger, Guus Berkhout, sneuvelde door druk vanuit de branche. Berkhout trad indertijd af nadat Schiphol-topman Gerlach Cerfontaine hem, in 2000, zelfs tijdens de kerstdagen nog thuis had gebeld om hem te vertellen dat een conceptnota van de commissie ‘echt niet kon’.
De nieuwe commissievoorzitter Eversdijk zegt dat hij niet door Schiphol voor de voeten werd gelopen. Hij werd wel eens thuis opgebeld door de directeur van de luchthaven. “Maar dat is normaal.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Castricum

TELEURSTELLEND RAPPORT van de Commissie Eversdijk

Het vierde vortgangsrapport van de Commissie Eversdijk zet een stap vooruit, maar twee achteruit.
Vooruitgang is de onderbouwing van het verschil tussen de resultaten van de geldende geluidberekeningen en de ter controle van die berekeningen uitgevoerde metingen.
Schijnbare vooruitgang, het constateren dat 'buitengebied' alles buiten Schiphol zou moeten beslaan. Maar dan weer een groot buitengbied definieren, waarbinnen een willekeurige mate van jaarlijkse geluidneerslag zo maar legitiem wordt is een dubbele stap achteruit.
Ronduit fout zijn de 2.1.3 en 4.2, Daar wordt op grond van eigen, ongemeten uitgangspunten ontraden om een ander model van handhaven te hanteren dan wat aan de Lden ten grondslag ligt.
Geluidoverlast is evenwel afhankelijk, zowel van aantallen als luidheid van vliegtuigen. Dat wordt een beetje toegegeven. Maar hoe! Bij de luidheidsberekeningen verhouden zich 10, 100 en 1000 van dezelfde vliegtuigen als 1 staat tot 2 staat tot 3 (De CDV vindt dit moeilijk aan de burger uit te leggen. Ik ook, maar om andere redenen).
De grote ontdekking van het Lucht en ruimtevaartlaboratorium (NLR) was vorig jaar dat de grote hinder buiten het buitengebied vooral afhing van de aantallen vliegtuigen en wel aantallen met een betrekklijk laag piekgeluid, waarin de verhouding 10:100:1000 overigens wel degelijk beleefd werd als 10:100:1000. Het oor is zo ingericht dat bij gelijktijdig vliegen een overgang van 10 naar 100 als verdubbeling wordt gehoord, maar na elkaar is dat een honderdvoudig verschil.
Vandaar dat Schiphol zo graag werkt met jaargemiddelen: daarin wordt alles beoordeeld alsof het gelijktijdig was, dat wil zeggen, in het uiterste geval tellen 2 van de 1000 vliegtuigen mee. Zo stop je lekker veel vliegtuigen in een beetje geluid.

dr O. Bijvoet

Zie ook mijn verbetervoorstel onder Actueel