Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuiglawaai blijvende bron van onrust

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1316 
|
 AD.nl 
Vliegtuiglawaai blijvende bron van onrust

height="160" alt="">

style="padding: 0 15px 15px 0; width:300px;">

FOTO ANP


  … Het is eerder regel dan uitzondering: wanneer de Ter Aarse Anja Poelwijk in de zomer een etentje geeft in haar
  achtertuin, valt het gesprek regelmatig dood. En dat is niet omdat ze niets
  te vertellen heeft. Integendeel, beweert de vrouw. Het zijn de laagvliegende
  ’kisten’ die het haar soms onmogelijk maken een gesprek te voeren.

  Zelf heeft ze nooit een klacht ingediend, zegt Poelman schuldbewust. Anderen
  doen dat wel, blijkt uit cijfers van de Commissie Regionaal Overleg
  luchthaven Schiphol (CROS), een overlegorgaan van bewoners, bestuurders en
  de luchtvaartsector.

  In 2006 is er in Ter Aar relatief flink vaak aan de bel getrokken; het
  aantal klachten verdriedubbelde er bijna. Ook in Vinkeveen, Alphen en
  Mijdrecht lijken inwoners vorig jaar meer last te hebben gehad van het
  vliegverkeer. In Woerden en Nieuwkoop daarentegen is het rustiger geworden,
  zo blijkt uit de cijfers.

  ,,Het aantal klachten kan inderdaad per jaar nogal verschillen,’’ legt
  Jurjen Kuyk van de CROS uit. Zo zijn weersomstandigheden en de werkzaamheden
  aan banen van invloed op de vliegbewegingen.

  Kuyk: ,,Ter Aar ondervindt vooral hinder van dalend verkeer. Dalende
  vliegtuigen hebben - in tegenstelling tot stijgende vliegtuigen - geen
  vastgelegde aanvliegroutes. Daarbij komt dat een vliegtuig zoveel mogelijk
  tegen de wind in wil dalen. Als de wind voor een langere periode uit
  noordelijke richting komt, krijgt Ter Aar dus vaker te maken met dalende
  vliegtuigen.’’

  De praktijk wijst uit dat startend verkeer in deze regio als minder
  hinderlijk wordt ervaren, omdat het een stuk hoger overkomt. De oorzaken per
  gebied worden de komende maanden verder geanalyseerd.

  Wat opvalt, is dat het aantal klagers juist daalt in de meeste gemeenten.
  Deze trend ziet de CROS al een paar jaar. ,,Minder mensen klagen, terwijl
  het aantal klachten toeneemt.’’ In totaal kreeg de CROS vorig jaar 755.896
  klachten binnen over vliegtuiglawaai, van 7858 mensen uit 258 woonplaatsen.
  Het aantal omwonenden dat klachten indiende, daalde ten opzichte van 2005
  met 8,7 procent, maar zij belden wel vaker dan in 2005: het aantal meldingen
  nam met 6,4 procent toe. Een verklaring voor deze ontwikkeling heeft Kuyk
  niet.

  Jan Ende, die namens de bewoners van de gemeente Nieuwkoop in de CROS zit,
  heeft wel een idee. ,,Mensen betwijfelen of klagen helpt. Het aantal
  inwoners dat klaagt, is toch al niet hoog in dit gebied, omdat veel bewoners
  aan het geluid gewend zijn. Het is vaak de kleinere groep import die er last
  van heeft.’’

  Leendert-Jan Den Bleker bevestigt dat vermoeden. ,,Het valt mij niet meer
  op,’’ verkondigt de inwoner uit Ter Aar. ,,Ik ben met het geluid van
  vliegtuigen grootgebracht.’’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Vos uit NULL

omdat veel bewoners aan het geluid gewend zijn. Mijn inziens een verkeerde uitspraak, daar de luchtvaartsector hier garen bij spint. Zij zullen zo echt niet gedwongen worden om: 1) de mentaliteit te veranderen
2) de techniek te dwingen om stillere toestellen te ontwikkelen.
Boft de luchtvaartsector even!
Kunnen ze gewoon doorgaan om toestellen 30 jaar in de lucht te houden, lawaaige oude toestellen. Geen dwang tot verbetering.
Een gemiste kans om zulke uitspraken te doen.