Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuigen blijven gaatje zoeken tussen Limmen en Castricum richting Uitgeest

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1296 
|
 NvC 
Vliegtuigen blijven gaatje zoeken tussen Limmen en Castricum richting Uitgeest Download het gehele artikel 'Vliegtuigen blijven gaatje zoeken tussen Limmen en Castricum richting Uitgeest'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door FD uit haarlem

EEN WANHOOPSKREET

De enige reden dat ook overdag niet gekozen wordt voor een route over Noordeind/Limmen en Uitgeest is dat overdag het aantal vliegtuigen daarvoor te groot is. Het zou bovendien een al te grote Lden en Lnight saldering vragen.
Bij een vaste CDA-route wordt iedereen die die niet onder die route ligt ontlast.

Bij een CDA route wordt gekozen voor definitief permanent blootstellen van een vaste groep burgers aan onophoudelijk vliegtuiggeluid, behalve in in de perioden dat de windrichting gebruik van de Kaagbaan noodzakelijk maakt.

Alternatief is spreiding, maar spreiding eist meer inspanning van de verkeersleiding. Het eist namelijk een waarnemingssysteem waarin wordt voorkomen dat welke burger dan ook wordt overbelast.

Een tweede valkuil is die waar Wilms op wees; gebruik van de CDA-route over Castricum eist bochtenwerk dat meer en ander geluid produceert dan de motoren zelf en dat niet wordt meegemeten als overlast (Lden). (Bij de Kaagbaan - breder vliegpad en grotere straal, is dat soort overlast - bij Noordwijk en Warmond - wat minder).


De discussie over Buitengebied en Lden meetpunten is ven nul en gener waarde voor mensen die buiten het buitengebied wonen. Sluiten van de 20 Ke ring met meer meetpunten voorkomt niet dat ALLE inwoners van het buitengebied overdag tot en met 35 Ke mogen worden blootgesteld. De heer Griese moge zich dat eens realiseren.

Buiten de 20 Ke contour (dus in het GROOTSTE DEEL van het dagelijks overbelaste Kennemergebied) is de waarde van Lden voor inschatting van overlast van nul en gener waarde omdat daar, door onvoorspelbare spreiding van vliegtuigen in ruimte en tijd in dat gebied de uitgangspunten waarop berekenbaarheid en voorspelbaarheid van hinder berust, wetenschappelijk en aantoonbaar ongeldig zijn. Dat weet nu iedere deskundige.
Dit laatste punt is iets dat uitdrukkelijk buiten de opdracht werd gehouden die aan de commissie Eversdijk werd verstrekt. Er is meen ik herhaaldelijk daarop gewezen, ook in deze website, maar klaarblijkelijk tevergeefs.

Het is de angst van LVNL en van de Sector voor de noodzakelijke investering in studies en de relatief kostbare inzet die voor nodig zijn een aanvaardbare handhaving van burgerbescherming en angst voor de ontkoppeling van LVNL en sector, die de invloed van Schiphol verkleint, welke voorkomen dat er op dat gebied iets gebeurt.


Ik vind de houding van het PVRC van een hoog NIMBY-gehalte, zwak en fantasieloos, en de bevordering van schijn-invloed door allerlei ondeskundige bewonersorganisaties funest. De CROS is op dit gebied een machteloos orgaan. hoe verwacht je een behoorlijke discussie hierover wanneer de genen die dit zouden moeten aansnijden: mensen als de heer Tan, dermate afhankelijk zijn van een wit blaadje bij overheid en sector.

Het gaat om leiding, volharding, verantwoordelijkheidsgevoel, inzet, verbeeldingskracht en moed. Ik zie die nergens.

Ik denk dat de afstand tussen verantwoordelijke bewindslieden en de praktische werkelijkheid te groot is geworden. Dan krijg je rampen. Dat zie je vaker in de huidige politiek.