Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vliegtuig gaat straks op kilometer hoogte voorbij

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1410 
|
 De Stentor 
Vliegtuig gaat straks op kilometer hoogte voorbij

LELYSTAD/HIERDEN - Hoeveel lawaai gaan de vliegtuigen maken? Wat betekent het voor de verkeersdrukte op de wegen in de omgeving? Het zijn twee belangrijke vragen die beantwoord moeten worden in de milieueffectrapportage (MER) die is opgesteld rondom de uitbreiding van vliegveld Lelystad.
 

Het onderzoek wordt in oktober gepresenteerd. Met veel belangstelling wordt er naar uitgekeken. Vooral ook in Hierden, dat mogelijk te maken krijgt met overlast. Althans, dat is waar de bewoners voor vrezen.

Uit die zogeheten MER moet blijken of het vliegveld binnen de milieunormen blijft zoals die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. De milieugrenzen gaan onder meer over de effecten op de luchtkwaliteit, de toename van geluid, gevolgen voor de natuur en veiligheidsaspecten. Ook blijkt wat de gevolgen zijn voor woningbouw en de wegen.

Het rapport is straks te downloaden via de website van Verkeer en Waterstaat. Na het verschijnen van dit rapport kunnen gemeenten, burgers en instanties binnen zes weken aanbevelingen doen of bezwaar aantekenen.

De uitbreiding van vliegveld Lelystad heeft alles te maken met Schiphol - dat in de toekomst de grenzen van haar capaciteit bereikt. Minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) pleitte daarom dit voorjaar nog voor een ‘overname van een aantal (vakantie)vluchten door vliegveld Lelystad’. In de toekomst is het de bedoeling dat er lijndienstvluchten komen, waarbij vliegtuigen van het type Boeing 737 en Airbus A320 gaan vliegen. Dit zijn toestellen die 150 tot 180 passagiers kunnen herbergen. Nu kunnen dergelijke types op Lelystad niet vliegen, omdat de landingsbaan daarvoor te kort is. Ongeveer 2,5 miljoen passagiers kunnen dan in 2015 worden vervoerd. Ook het zakelijk vliegverkeer en het aantal chartervluchten zullen uitbreiden.

Vliegveld Lelystad vroeg vorig jaar september bij de Minister van Verkeer en Waterstaat een uitbreiding aan naar 140.000 vliegbewegingen. In 2006 waren dat er 115.000. Van deze 140.000 vliegbewegingen worden er 14.000 gereserveerd voor de lijndienstvluchten. Dat komt neer op 40 vluchten per dag. In de nacht wordt namelijk niet gevlogen. Er wordt gevlogen tussen zes uur ‘s morgens en 11 uur ‘s avonds. De landingsbaan wordt vergroot naar 2100 meter, er komt een taxibaan en een passagiersterminal die 2 miljoen passagiers per jaar kan verwerken. Echt grote passagiersvliegtuigen vliegen niet op deze luchthaven.

Tegen de voorgestelde vliegroutes die boven Zeewolde lagen, waren veel bezwaren. In de aangepaste versie gaat het vertrekkende vliegtuigverkeer zo min mogelijk over bebouwd gebied en woonkernen in Flevoland. Het dalende vliegverkeer vliegt grotendeels over het Eemmeer langs Almere en ten noorden van Dronten. Een ander gevolg is dat de vertrekroutes nu over Hierden lopen. Doordat de vliegtuigen na vertrek een lus maken is de verwachting dat ze op een kilometer hoogte boven het dorp vliegen. Uit de MER moet blijken dat de bewoners geen geluidhinder gaan ondervinden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Uit de MER moet blijken dat de bewoners geen geluidhinder gaan ondervinden."

Zo werkt dat dus.

Geplaatst door gewone bewoner uit zaanstad

Volgens praktijkervaringen van meerdere mensen is het pas acceptabel qua geluid en hinder als er op meer dan 3000M over wordt gevlogen.
Op 1000M wordt er nog aanzienlijk veel geluid geproduceerd door vertrekkende vluigtuigen. Bij 40 vluchten zou het echter gemmiddeld op max 3 per uur komen tussen 6-23. Gezien de frequentie een aanzienlijk rol speelt in de hinderbeleving, lijkt deze frequentie acceptabel. Zodra het meer wordt, is er een indringende verstoring op de kwaliteit van het (buiten)leven.

Geplaatst door Els uit castricum

Stichting Ideeële Reclame, Sire, doet een oproep om ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan een tekst te verzinnen naar aanleiding van de verloedering van onze samenleving.
Welnu daar zorgt het vliegverkeer op volle toeren voor.
Zij vragen zoveel mogelijk reacties om dan aandacht te kunnen geven aan het probleem. Het liefst met een leuke tekst, heb ik begrepen, die ze dan voor het onderwerp kunnen gebruiken.
Wie doet er mee?
Ik heb als mijn tekst opgegeven; " Help! De wereld vervliegt!"
Maar er zullen veel betere zijn, dus doe je best.
Ook Lelystad mag mee doen, want ik wens jullie aldaar alvast sterkte. Denk niet, dat het wel meevalt want dat doet het niet.