Een beter milieu begint bij jezelf” is een lang gebruikte slogan van de Nederlandse overheid. Nu de effecten van consumptie op mens, maatschappij en milieu steeds duidelijker worden, kiezen steeds meer consumenten voor bewuste consumptie. Bedrijven voorzien in deze nieuwe behoefte: Fair Trade, Max Havelaar en het Eko keurmerk zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.
De luchtvaart- en reisbranche blijven hierin niet achter: Trees for Travel, Green Seat en MyClimate bijvoorbeeld bieden reizigers de mogelijkheid om hun CO2 uitstoot met de aankoop van bos te compenseren. Luchtvaartmaatschappijen zien hierin alliantiemogelijkheden. Zo zijn Virgin Atlantic, Lufthansa en Swiss samenwerkingsverbanden aangegaan met MyClimate.

Milieu en geluid

Milieubewust vliegen is niet het enige waaraan de consument zou kunnen bijdragen; ook in geluidsoverlast valt er veel te winnen. Jaarlijks worden er door bewoners rondom Schiphol meer dan één miljoen klachten ingediend ten aanzien van geluidsoverlast (Broër, 2007). Samen met bewoners, overheden en luchtvaartmaatschappijen werkt Schiphol aan oplossingen. Toch neemt het aantal klachten - ondanks alle maatregelen - nog altijd toe.

Vlieg Bewust
De schrijvers van dit voorstel, een viertal masterstudenten Informatiekunde van de Universiteit van Amsterdam, hebben onder begeleiding van prof. Dr. Ir. Rik Maes, hoogleraar Informatie- en Communicatiemanagement, in het kader van het vak Informatiemanagement in de Praktijk een verkenning uitgevoerd naar de huidige klachtenregistratie en oplossingsrichtingen. We zijn ervan overtuigd geraakt dat een maatschappelijke verantwoorde benadering van consumenten en leveranciers (luchtvaartmaatschappijen) een waardevolle (en relatief eenvoudige) aanvulling zal zijn. Dit hebben we uitgewerkt in de vorm van het Vlieg Bewust Programma.

Over vliegbewust.nl

De website vliegbewust.nl is gestart om het Vlieg Bewust Programma te bekendheid te geven. Het originele voorstel is te downloaden. Laat ons weten wat je van het voorstel vindt.