Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Vier Schipol banen voor regio voordelig”

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1065 
|
 NHD 
“Vier Schipol banen voor regio voordelig” Download het gehele artikel '“Vier Schipol banen voor regio voordelig”'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Van Schoor is van het type "naief tot in den dood". Daarnaast vertoont hij NIMBY gedrag uit het boekje. En hij zit in de CROS.

Nu begin ik langszaam te snappen dat Den Haag met een gerust hart door kan doezelen.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** 2x2-baangebruik werd al vanaf half augustus 2007 toegepast bij wind uit zuidelijke richtingen. Vanaf 7u. tot ca. 22u. Met pieken en dalen.

Dat 2x2-baangebruik was bedoeld als try-out.

Bij het 2x1-baangebruik is de startcapaciteit en waarschijnlijk ook de landingscapaciteit te klein geworden voor het verkeersaanbod, het aantal startUREN (=starturen*aantal banen) is zeker te klein. Dus kwamen de al dan niet met een kunstgreep vollopende HH-waarden bij de Kaagbaan als reddende engeltjes en werd er bijna de hele dag gestart vanaf de Aalsmeerbaan en minder vanaf de Kaagbaan. "Sja", zei de LVNL, "jullie willen toch vaste Handhavingswaarden...". Een meesterlijke zet om de Aalsmeerbaan voor 200 tot 300 starts per dag te kunnen gebruiken. "Dan wennen ze er vast aan", moet men gedacht hebben met het komende hinderonderzoek in het achterhoofd.

2x2 ligt LVNL wel, daarom is het gebruik na 1 november voortgezet. 'BAS' (Schiphol dus) vertelde op 2 november dat Schiphol zich heeft verbaasd over deze actie van LVNL....

Mensen ten zuiden van de luchthaven hebben de voortzetting van het 2x2-baangebruik na 1 november al begin oktober 2007 zien aankomen en kregen gelijk.

Hans van Schoor heeft eveneens gelijk als hij zegt dat 2x2 soelaas kan bieden. Maar dat is hooguit zeer tijdelijk. Met het toenemen van het aantal vliegbewegingen wordt de tijd tussen twee overkomsten steeds kleiner. Het aantalscriterium qua vliegbewegingen heeft nooit bestaan voor Schiphol, hooguit de (onlangs opgewaardeerde) HH-waarden in Lden.
Tegen de tijd dat dhr. van Schoor dat dóór heeft is het te laat.

** Al met al kloppen de oude Ke-plaatjes uit 2004 al lang niet meer. De 35Ke- en 20Ke-lijnen die op de landkaart zijn uitgezet verhullen een hogere geluidsbelasting tussen en achter (=ten zuiden van) de handhavingspunten 23 en 24 (Amstelveen-Zuid) en nog meer tussen punten 25 en 26 (gemeente Uithoorn) waar een complete uitvliegroute letterlijk is verdwenen. Zie:

http://platformuithoorn.nl/kaart2004.jpg

en vergelijk dat eens met de plaatjes op deze site bij zuidelijk baangebruik, met name de uitvliegroute 18L-LEKKO.

Geplaatst door O. B. uit Castricum

Leo en LR Aalegeiz

Ik begrijp jullie niet.

Meer mogelijkheid bieden om de kwaliteit van vliegverkeer te verbeteren moet je altijd ondersteunen.

Dat niet doen omdat je bang bent dat Schiphol daarmee kansen krijgt om meer te vliegen is oliedom.

In het gevecht gaat het om het te bereiken doel, dat is: politieke inzet voor het bevorderen van een rechtvaardig, en ecologisch optimaal luchtverkeer en daar kun je een kwalitatief goede infrastructuur niet bij missen.

Ik steun Hans van der Schoor van harte.


Het is mij opgevallen dat bij de recente twee grote bijeenkomsten over de toekomst van de Noordvleugel, die in de Haarlemse lichtfabriek en recentelijk in het 'de Bazel'-gebouw in Amsterdam. niemand, maar ook helemaal niemand van 'de platforms' aanwezig was. De voordrachten waren van zeer hoog niveau. Wie er wel waren, waren ondernemers. Het was verrassend hoe sterk het milieubewustzijn en de zorgverantwoordelijkheid daar leefde. Hoe er kritisch wordt nagedacht over wat op ons af gaat stevenen.
Indien het gepraat aan tafeltjes als die van Alders niet een beetje door visie wordt ondersteund, wat is dat dan nog waard?

Olav

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Bla bla bla bla bla.
"Dat niet doen omdat je bang bent dat Schiphol daarmee kansen krijgt om meer te vliegen is oliedom." Droomt u heerlijk verder.Uw naiviteit is grenzeloos.
Er zijn bij 2 dezelfde bijeenkomsten zeker 4 Platformers geweest. Een lid van de Bewonersdelegatie sprak daar zelfs.
U mag denken over die Alderstafel wat u wilt, maar wel graag feiten svp.

Geplaatst door O. B. uit Castricum

"Er zijn bij 2 dezelfde bijeenkomsten zeker 4 Platformers geweest. Een lid van de Bewonersdelegatie sprak daar zelfs."

Dit is simpelweg onjuist.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Persoonlijk vind ik Bazel-gebouw wel een goede locatie voor een dergelijke bijeenkomst.

Verder dit: LEER EEN LES UIT DE POLDERBAAN.
Die werd gepromoot als milieubaan, maar was alleen bedoeld om nóg meer herrie (én vervuiling) wat te verplaatsen.

Schiphol heeft maar één intentie: meer vluchten, meer vluchten en nóg meer vluchten.

Rose

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Geachte O.B.,

Wellicht is het een gevolg van de afgelopen jaren blootgesteld worden aan geluidsoverlast, dat ik geen vertrouwen heb in welke capaciteitsuitbreiding dan ook. Reden daarvoor is dat Schiphol (of de luchtvaart in het algemeen) altijd te kampen heeft met capaciteitsgebrek omdat de vraag het aanbod overtreft. Een bewoner meer of minder die overlast ervaart komt eenvoudigweg niet in dit vraagstuk voor.

Natuurlijk sta ik achter iedere verbetering aangaande luchtverkeer of om het even welk verkeer. Mijn persoonlijke belang echter moet daar niet buiten proporties onder lijden. Sinds ik me geconfronteerd zie met de overlast ben ik me pas enigszins gaan verdiepen in het dossier, ik heb dan ook een gigantische achterstand vergeleken met mensen als u zelf die al veel langer met deze informatie stoeien.
In mijn beperkte periode is het welzijn in de regio ernstig afgenomen terwijl de kranten ieder kwartaal weer schrijven over weer meer passagiers / vracht die is verwerkt. De stank neemt toe, de geluidsbelasting neemt toe, nergens is er een verbetering behalve in de aandelenportefeuille van een aantal stakeholders.

Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat 2x2 een wassen neus is. De reden om 2x2 te gaan vliegen is geenszins ‘de bewoner’, het is capaciteit. Als er al een positieve bijdrage zou worden geleverd, dan is er ergens anders dus iemand goed de pineut. We hebben het hier gewoon over salderen volgens mij.

Het vraagstuk Schiphol vereist een structurele aanpak. Iedere andere vorm is pappen en nathouden omdat de overlast never nooit niet af zal nemen met een toenemende bevolking en een toenemende hoeveelheid brommers in de lucht.

Schiphol mag van mij twee keer zoveel vluchten afhandelen als dat ze nu doet. Slechts 1 voorwaarde: Schiphol moet rechtevenredig de overlast doen afnemen. 1 kist erbij betekent 1 kist minder herrie. Dat noem ik kwalitatieve verbetering. Hoe de sector dat voor elkaar krijgt is me om het even. Het grote probleem blijft dat ons nationale bestuur helemaal geen pogingen onderneemt daadwerkelijk verbetering te bieden aan de omwonenden maar zich slechts bezighoudt hoe de groei van de sector gecontinueerd dan wel geaccelereerd kan worden.

Geplaatst door O. B. uit Castricum

Beste L.R. Aalegeiz

Met bijna alles wat U schrijft ben ik het woordelijk eens.
Uw centrale opmerking is dat Schiphol een structurele aanpak nodig maakt.
Welnu, dat is ook mijn mening. De rest is overbodig.

Ik ben niet tegen en niet voor uitbreiding met twee banen. Net als U lijkt me uitbreiding met meer banen onwenselijk als het gaat om capaciteit, en wenselijk als het gaat om verhogen van de flexibiliteit - maar ik kan de verdiensten daarvan niet echt beoordelen, omdat dat behoort of zou moeten behoren tot de competentie van een kennisinstituut ten dienste van een goed geïnstrueerde verkeersleiding.

Wat is structurele verbetering? Dat is laten doordringen bij het ministerie (dat immers de minister met haar kennis moet adviseren: hoor de SG van V&W, Wim Kuijken) dat we er helemaal nog niet niet zijn bij een, in een goede doortimmerde m.e.r. vastgelegde verzekering, dat de luchtvaartbedrijven zorgzaam en verantwoord omgaan met milieu, ruimte en middelen.

De grote vergeten post is de opdracht aan de luchtverkeersleiding om als zelfstandig bestuursorgaan, daar waar mogelijk bij voortduring en onder permanente terugkoppeling naar de resultaten, het verkeer te herverdelen ten behoeve van een minimale belasting van de individuele bewoner onder het luchtverkeersgebied. De analogie met een optimale behandeling van individuele patiënten in de geneeskunde is perfect. Mijn veeljarige professionele ervaring op het gebied van klachtenanalyse en terugkoppelende behandeling in de universitaire geneeskunde heeft mij daarvan overtuigd. Behandel overal en altijd op geleide van ad hoc bevindingen en resultaten en strooi niet met receptjes. De problemen zijn iedere dag anders.

Natuurlijk zijn daar instrumenten voor nodig. Het schreeuwt erom. De ongebreidelde groei van luchtvaart maakt de behoefte aan kennis en middelen allerwegen alleen maar groter. Dat dit ten aanzien van het luchtverkeer boven een van de dichtstbevolkte verkeersgebieden ter wereld en in een land met goed opgeleide burgers en een welvarende economie zo op de feiten achterloopt is schande.

De rest, het experimenteren aan een tafeltje, het dik doen met de op zich goede voornemens in ene kleine localiteit, dat is pas bla,bla,bla waarmee overigens die welmenende burgers misbruikt worden om elkaar zand in de ogen te strooien.

Ik ben niet gek en niet zielig. Ik geloof in het feit dat de waarheid uiteindelijk ook bij de ambtenarenb van V&W zal doordringen, zodat de ministers eindelijk kennisboter kunnen krijgen bij hun politieke vis. De vergissing van de platforms was dat ze frustratie niet hebben kunnen inruilen tegen visie. Ik zie met eigen ogen hoe de komende generatie, ook de ondernemers daaronder, bereid zijn zich volledig in te zetten voor wat hun eigen en enige wereld is. Laten we onze ervaring met hen delen, daar waar we denken dat die dienstbaar kan zijn. Daar ga ik mee door, als is het soms eindeloos en frustrerend,. Maar, wat mij betreft, ik heb niks te verliezen.

Olav

Geplaatst door weblezer uit NULL

Standpunt CROS bewoners (excl. de IJmond Gemeenten) en de Gezamenlijke Platforms (VGP)
Permanent 2 bij 2 baangebruik, mede bedoeld om de capaciteit van Schiphol sterk te
vergroten, leidt uiteindelijk tot toename van hinder. Daarnaast gaat het voor het
belangrijkste deel om verplaatsing van hinder van minder gehinderde naar méér
gehinderde bewoners. De hinder zal in een aantal woonkernen sterk toenemen. In de
gebieden waar de hinder tijdelijk vermindert zal de hinder later weer toenemen door
groei van het luchtverkeer. De geringe verbetering in het buitengebied zal tijdelijk zijn
en de ernstige verslechtering in het binnengebied blijvend. Om deze redenen zou
continu 2 bij 2 baangebruik niet moeten worden ingevoerd. Zie voor verdere info op deze website onder Actueel "Bewonersstandpunt CROS en VGP"

Geplaatst door O. B. uit Castricum

- Het standpunt van de Mlieudienst IJmond
- Het Bewonersstandpunt CROS en VGP

Permanent 2 bij 2 baangebruik is nog wat anders dan 2 bij 2 baanbeschikbaarheid.


Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Naiviteit ten top bij de huidige moraal/cultuur/........
Die vinger en die hand......!

Geplaatst door gerard uit NULL

Geachte "weblezer". U heeft kennelijk niet door dat de "verplaatsing van hinder van minder gehinderde naar méér gehinderde bewoners" al met de Polderbaan werd gerealiseerd. Is het inmiddels niet genoeg? Of wilt U de mensen die zo ver van Schiphol wonen in gebieden waar de 'welvaart' van Schiphol nog nauwelijks te voelen is met nóg meer overlast opzadelen? De Bewoners van Zwanenburg zullen het wel met U eens zijn, de Polderbaan was juist voor hen immers een zegen, maar wat vinden de bewoners van onze regio daarvan? Verwacht u nu echt van hen een dergelijke solidariteit? Genoeg is genoeg. Ook hier moet het minder. En dat kan alleen als men hoger en stiller aanvliegt. En dát kan alleen als... juist, als de PIEKcapaciteit van de Polderbaan flink omláág gaat.. dan vliegt men MINDER dus, niét meer...

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Pieken afvlakken, dalen vullen ?
** pieken afvlakken en verplaatsen naar andere banen ?

Maakt geen moer uit. MINDER VLIEGEN is het enige dat helpt, te beginnen 's nachts !Geplaatst door O. B. uit Castricum

Interessant: "huidige moraal/cultuur"

Nuanceren van standpunten wordt bij ouderen ervaren als naïef...?

Geplaatst door Gerard uit NULL

leo helemaal met je eens! Minder vliegen moet! Die dalen tusen de pieken worden toch wel gevuld, maar of je dat doet bij pakweg 34 kisten per uur (nu) of 24 kisten per uur (als ze hoger aanvliegen) dat maakt toch wel uit?

Geplaatst door O. B. uit Castricum

Gerard

drie Vraagjes:

- Eerste vraag: Is '34 kisten per uur" mogelijk? Ik dacht dat er een minimumtussentijd van rond de drie minuten aangehouden wordt vanwege het gevaar dat turbulentie in de lucht achter een daler invloed heeft op het gedrag van het volgende?

- Tweede vraag: Is het 100% zeker dat minder vliegen de enige oplossing is voor problemen opeen willekeurige plek? Ik denk net als jij dat het waarschijnlijk een oplossing is, maar weet bijvoorbeeld niet zeker of andere maatregelen, bijvoorbeeld het instellen van meerdere CDA routes, ook een mogelijkheid zijn. Vandaar mijn indruk dat dat het beste door verkeersleiding kan beoordeeld worden. Maar de zekerheid dat die dat ook doet om de goede reden is dat wij de zekerheid hebben dat ze een structurele opdracht daartoe hebben.

- Derde vraag: Als we dat laatste eindelijk bereiken, ontstaat bovendien zekerheid over veel meer problemen en rond veel meer banen en luchthavens, dan alleen op het gebied van het door jou aangesneden probleem. Eigenlijk is het dus NIMBY-gedrag als we daar niet voor willen gaan, wanneer we alleen oog hebben voor onze persoonlijke vorm van overlast en onze persoonlijk bedachte oplossing.

Geplaatst door O. B. uit Castricum

Gerard

Je opmerking over de Polderbaan en NIMBY is volkomen terecht.

Al rond 1949 verzette Plesman zich tegen een plaatsing van Schiphol vlak bij het 'dichtbevolkte' Amsterdam. Het is de toenmalige burgemeester d'Ailly die, namens Amsterdam heeft doorgedrukt dat de centrale luchthaven van Nederland, Schiphol, naast Amsterdam zou komen.
De Polderbaan is tegen verzet door de sector en dus mede namens de eigenaar Amsterdam doorgedrukt om Amsterdam te ontlasten. De gedachte dat de last op anderen werd afgewenteld werd weerlegd met het argument dat de gebieden ten Noorden van de Polderbaan dunbevolkt zijn. De verkeersleiding heeft nooit duidelijk gemaakt dat landend verkeer noodzakelijk op minimale hoogte tegen de baanrichting in over Kennemerland zou aanvliegen.
Als we over historische fouten spreken dan dienen we inderdaad te beginnen bij het begin.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** O.B. 35 per uur kan wel kloppen, voor starters klopt dat zeker, soms wel 38 per uur (eigen waarneming).

Als je afziet van de heilloze discussie of de overlast nu bij jou of bij mij terecht moet komen, bepaald door het wetenschappelijk instituut van de LVNL, is de enige optie: terugkeren over hetzelfde pad als waarlangs je de hinder deed vergroten.