Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verzet tegen uitbreiding Lelystad Airport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1342 
|
 almere vandaag.nl 
Verzet tegen uitbreiding Lelystad Airport

ALMERE/MICHEL VAN DEN BERGH - Bewoners van Almere Hout Noord, die zich hebben verenigd in de Belangenvereniging Almere Hout, eisen dat het gemeentebestuur zich principieel verzet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

Lelystad Airport wil uitbreiden en ruimte bieden aan vliegtuigen die nu Schiphol als uitvalsbasis hebben. De verwachting is dat Lelystad op jaarbasis ruimte heeft voor 45.000 vluchten.

Almere probeert te voorkomen dat er vliegroutes over de nieuw te ontwikkelen gebieden komen. Almere is bang dat toekomstige ontwikkelingen in Oosterwold, Nobelhorst en Vogelhorst II belemmerd worden wanneer de vliegtuigen over dat gebied vliegen. In de plannen voor de ontwikkeling van het oostelijk deel van Almere is hier geen rekening mee gehouden. Almere ging er namelijk vanuit dat deze gebieden zouden worden ontzien. Die garantie blijkt er echter niet te zijn, waardoor Almere in de pen klom en een zienswijze naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu stuurde.

,,Hypocrisie ten top’’, meent Henk de Boef van Belangenvereniging Almere Hout (BAH). ,,Het pijnlijke is dat de gemeente zich niet verzet tegen de uitbreiding als zodanig, maar graag de vliegroutes gewijzigd wil zien om de verdere uitbreiding van Almere niet in gevaar te brengen. Dit is een sterk staaltje van de overlast van het vliegverkeer bij je buren deponeren, louter om economische redenen. De gemeente neemt financieel wel deel aan de ontwikkeling van het industriegebied grenzend aan de luchthaven’’, aldus De Boef.

De Belangenvereniging Almere Hout verzet zich al jaren tegen de uitbreiding van de luchthaven. De vereniging werd door de Raad van State al vier keer in het gelijk gesteld, omdat de plannen de toets der kritiek niet konden doorstaan. ,,We hebben dit gedaan omdat wij vinden dat de rust en het leefmilieu van mens en dier in de Flevopolders ernstig aangetast zullen worden als de uitbreiding doorgaat. Naar verwachting zullen de chartermaatschappijen op termijn ruimere openingstijden verlangen en zal de luchthaven dit zelf ook nodig hebben om haar businesscase sluiten te krijgen.’’


Reacties op dit bericht