Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Verzet tegen geluidsoverlast vliegverkeer boven Castricum”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1912 
|
 de Castricummer 
“Verzet tegen geluidsoverlast vliegverkeer boven Castricum”

Bron:  de Castricummer, februari 2002  

Castricum - Meer klachten uit Castricum en Heiloo en minder uit Haarlem. Dat zijn de eerste uitkomsten van een onderzoek naar de veranderingen die zijn opgetreden door het ‘s nachts aanvliegen over zee op de Zwanenburgbaan. Voor de in Castricum woonachtige Kees van den Hoek is de maat vol. “Ik heb er genoeg van meerdere malen per nacht uit mijn slaap te worden gewekt.” De onrustige nachten liggen ten grondslag aan het initiatief om nu daadwerkelijk actie te gaan voeren tegen de geluidsoverlast die de vliegtuigen veroorzaken.

In juli vorig jaar zijn de luchtverkeersleiders gestart om in de nacht een groot gedeelte van het verkeer uit zuidelijke richting over zee te leiden. Het gaat om vliegtuigen die op de Zwanenburgbaan landen. Deze maatregel is genomen

om de geluidsoverlast in het kustgebied van Zuid-Holland en het zuidelijke deel van Noord-Holland te beperken. Sindsdien zijn de klachten uit Haarlem en Beverwijk met meer dan de helft afgenomen. De klachten uit Castricum en Heiloo zijn daarentegen in aantal toegenomen. “Voor het zuidelijk deel van Kennemerland is dit prettig, maar er is geen sprake van een structurele oplossing”, zegt Van den Hoek. “Het probleem heeft zich alleen maar verplaatst. Onze woning ligt nu direct onder een vliegroute van Schiphol.”

De Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS) registreert tegelijk iets minder klachten. Ten opzichte van verleden jaar is er een kleine afname van 3,2 % van het aantal klachten en een afname van 13,3 % van het aantal klagers. De afname van het aantal klagers wordt ondersteund door de resultaten van het onderzoek naar klaagmoeheid. “Uit dit onderzoek is gebleken dat burgers steeds minder klagen over vliegtuiglawaai”, vervolgt Van den Hoek. “Niet zozeer omdat de geluidhinder verminderd is, maar omdat mensen het beu worden om te klagen. Ze vinden het zinloos om te blijven klagen omdat ze de indruk hebben dat er niets met de klachten gebeurt.”

Van den Hoek is van mening dat klagen wel degelijk zin heeft. “Wanneer de Handhavingsdienst Luchtvaart constateert dat een gezagvoerder buiten het gebied van de aan hem opgedragen route is gekomen, kan dit leiden tot juridische vervolging. Bovendien worden de klachten gebundeld en zijn zij medebepalend voor het beleid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het telefoonnummer waar men met de klachten terecht kan is geautomatiseerd, dag en nacht bereikbaar en wie daar behoefte aan heeft kan een persoonlijke boodschap in spreken.” In het derde kwartaal van vorig jaar kwamen er 395 klachten binnen uit Castricum waarvan het overgrote deel ’s nachts heeft geklaagd. Akersloot heeft 25 keer geklaagd en Limmen wordt niet genoemd in het overzicht. 

Na de invoering van de nieuwe Schipholwet zullen straks minder omwonenden geluidsoverlast ervaren, zo stelt het kabinet. Zo’n 55 meetpunten moeten, samen met de nieuwe regelgeving voor baan- en routegebruik, deze toezegging waarborgen. Maar voor een soepele overgang van het huidige naar het nieuwe geluidsstelsel zijn meer meetpunten nodig, zo blijkt uit onderzoek door een onafhankelijke commissie. Deze commissie is een onafhankelijk adviesorgaan, met als voorzitter geluidsprofessor Berkhout van de TU Delft. Deze Commissie Berkhout concludeert dat er naast de voorgestelde 55 meetpunten aanvullende handhavingspunten nodig zijn. De Commissie Geluidhinder Schiphol heeft al eerder gepleit voor meer meetpunten in een groter gebied rond de luchthaven. Inmiddels heeft de minister besloten aanvullende meetpunten te plaatsen. Voor de verder weg gelegen woonwijken komen vanaf 2003 vijftig aanvullende meetpunten om het vliegtuiglawaai in kaart te brengen.

Van den Hoek: “Ook Castricum zou een meetpunt moeten hebben. Een gesprek met gemeenteraadsleden heeft niet opgeleverd. Zij stellen dat zij geen gesprekpartner zijn in deze discussie. Misschien dat de nieuwe gemeenteraad het probleem oppakt. Ondertussen wordt ik meerdere keren per nacht uit mijn slaap gehaald. Een aaneengesloten slaap is in Castricum niet meer mogelijk. Kan dit zomaar?… Het gebeurt! En dan is er ook nog een vijfde baan in aantocht.” Op 1 januari 2003 zal een vijfde baan in gebruik worden genomen. “Deze baan komt parallel te liggen aan de Zwanenburgbaan, waar we nu zo’n last van hebben.”

De uitwerking van de Schipholwet is inmiddels gereed. Tot en met 22 februari liggen het ontwerp-luchthavenindelingbesluit, het ontwerp-luchthavenverkeerbesluit en het milieueffectrapport ter inzage in diverse gemeentehuizen en bibliotheken. “Maar niet in Castricum. Wij komen in dat verhaal niet voor”, zegt Van den Hoek boos. Tegelijk met de inzage gaat ook de inspraakprocedure van start. Daarnaast wordt op informatieavonden de gelegenheid geboden mondeling in te spreken. De informatieavond voor deze regio vindt op 19 februari plaats in het Zaantheater in Zaanstad en begint om 19.00 uur.

“Ik ben geen tegenstander van vliegtuigen. Ik ben wel tegen belastingvrije kerosine en de extra tussenlandingen die daar een gevolg van zijn. Waar ik mij tegen verzet zijn de problemen die de geluidsoverlast veroorzaken. De problemen worden steeds ernstiger. En wij zouden daar niets aan kunnen doen? Ik roep alle mensen in Castricum en omgeving op om de krachten te bundelen en een actiegroep in het leven te roepen.” Kees van den Hoek is vanaf volgende week telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0251-655132. Het telefoonnummer van het klachtenbureau is: 020-6015555. 


Reacties op dit bericht