Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vertrouwen platform gedeukt

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1155 
|
 NHD 
Vertrouwen platform gedeukt Download het gehele artikel 'Vertrouwen platform gedeukt'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door NK Valk uit Castricum

Ik verbaas me dat wethouder Hommes verbaasd is over de reactie van PVRC.
Dit stond namelijk in de profielschets die door de gemeente zelf werd opgesteld.

"De gemeente Castricum hecht veel waarde aan een goed overleg met het Platform Vlieghinder Regio Castricum. Dit overleg vindt regelmatig plaats tussen de verantwoordelijke wethouder voor Schipholzaken en het bestuur van het Platform. De gemeente vindt daarom dat de bewonersvertegenwoordiger ook het vertrouwen moet hebben van het Platform".

De gemeente heeft er zich op geen enkele wijze van vergewist of de kandidaat past in dit profiel.

Arrogantie van de macht.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Ze moeten de term 'bewonersvertegenwoordiger' maar heel snel vervangen door eentje die de lading beter dekt, zoals collegevertegenwoordiger, wethoudershulpje of gewoon bewoner. Ik snap wel dat Schiphol cs liever bewonersvertegenwoordiger gebruikt, waarmee gesuggereerd wordt dat de bewoners een vertegenwoordiger hebben, terwijl dat niet zo is.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN

De reacties uit het bestuur van PVRC verbazen mij zeer. In de tijd dat ik voorzitter was van het PVRC was, is uitvoerig nagedacht en gesproken over de wenselijkheid of de toenmalige bewonersvertegenwoordiger al of niet deel zou nemen aan het bestuurlijk overleg binnen PVRC of niet. Uiteindelijk was men het er over eens dat het beter is deze zaken gescheiden te houden. Het gebeurde ligt geheel in het verlengde van het verleden. De zaak is ook niet in een ledenvergadering aan de orde geweest.

Het contact tussen het gemeentebestuur en PVRC was altijd intensief en hartelijk. Uiteindelijk werd dit contact zelfs geformaliseerd.
Iedereen was zich er wel van bewust dat het PVRC een actiegroep is - zij het van een ander karakter dan milieubeweging - en dat het niet past dat zich een bestuurlijke eenheid met de gemeente ontwikkelt. Dat neemt niet weg dat zowel burgemeester en de verantwoordelijke wethouder zichtbaar aanwezig waren bij de oprichting van het PVRC en altijd van hun belangstelling hebben blijk gegeven. Het gemeentebestuur is overigens niet gebonden aan personen en wordt verondersteld alle gemeenteleden te betrekken.

De laatste wethouder voor de gemeenteraadsverkiezingen verantwoordelijk voor de portefeuille Schiphol heeft de platforms zelfs willen vertegenwoordigen in den Haag in plaats van het eigen bestuur en is, na uittreden uit het college als aanwezige geen onbekende in vergaderingen van het platformoverleg. Het toekennen van de verantwoordelijkheid voor de portefeuille Schiphol is in het nieuwe gemeentebestuur geen bijzaak gebleken en wordt uitgeoefend namens het voltallig college, ongeacht de afkomst van de betrokken wethouder.

Tenslotte zijn de voorzitter en secretaris van PVRC ook voorzitter en secretaris van een vereniging "Vereniging Gezamenlijke Platforms" die door CROS zijn uitgenodigd deel te nemen aan het Alders overleg, naast de door de gemeenten benoemde bewonersvertegenwoordigers. Zelf sta ik zeer kritisch tegenover deze ontwikkelingen. Het verbaast me wel dat de bestuurders het niet als een verrijking ervaren dat Castricum op deze wijze door twee van elkaar onafhankelijke personen en instanties zijn vertegenwoordigd.

Arrogantie van de macht is een ongepaste beschuldiging en past niet in de traditie van de goede relaties tussen gemeentebestuur en de bewoners die hier gebruikelijk zijn. Indien het bestuur van PVRC het vertrouwen van alle Castricummers wil blijven verdienen, zijn wij gediend met meer terughoudendheid en minder arrogantie. De 'macht' van PVRC moet een morele zijn en geen bestuurlijke.

Geplaatst door gerard uit Castricum

Er zijn sedert de gemeenteraadsverkiezingen drie letters veranderd, de gemeentelijke schipholportefeuille ligt nu bij de vvd. De veelbelovende Woorden blijken helaas andere Daden.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

In Heemskerk valt het jaren onder een VVD wethouder. Geen wonder dat de NOMOS paal in het stilste stukje Heemskerk staat.