Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vertraging bij vliegproeven

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1539 
|
 Haarlems Dagblad 
Vertraging bij vliegproeven

Richard Mooyman

SCHIPHOL - De proeven met een ander route- en baangebruik op Schiphol dreigen forse vertraging op te lopen. De bedoeling was om in november te beginnen met experimenten om de hinder te verminderen, maar volgens het ministerie van verkeer en waterstaat is dit niet haalbaar. Woordvoerder H. Dek verwacht dat de proeven vanwege de benodigde wijziging van de luchtvaartwet pas ‘ver in 2007’ kunnen beginnen.

De dreigende vertraging betekent een domper voor de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Dit overlegorgaan van overheden, luchtvaartsector en bewonersvertegenwoordigers was het onderling eens geworden over de vliegproeven. De CROS wilde met ingang van het nieuwe ‘geluidshinderjaar’ op 1 november beginnen met twee experimenten.

De eerste proef is een andere nachtelijke landingsprocedure naar de Polderbaan om de overlast in Castricum en Uitgeest terug te dringen. Het tweede experiment betreft een voorspelbaarder baangebuik. De bedoeling is om telkens een maand vooral naar het noorden te starten van de Polderbaan en Zwanenburgbaan, gevolgd door een maand met starts naar het zuiden van de Kaagbaan en Aalsmeerbaan. De hinder zou zo voorspelbaarder worden voor omwonenden.

Het ministerie van verkeer en waterstaat verwacht dat de benodigde wetswijziging in april in gang kan worden gezet, als het kabinet een standpunt heeft bepaald over de toekomst van Schiphol. Daarna moet het wetsontwerp worden voorgelegd aan de Raad van State en de Tweede Kamer. ,,We zitten ver in 2007 voordat dit geïmplementeerd kan worden’‘, aldus woordvoerder Dek.

CROS-secretaris G. Tan vreest dat de proeven nu vertraging zullen oplopen. ,,We maken ons zorgen over de timing.’’ De CROS is verheugd dat staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer) de proeven mogelijk wil maken, maar Tan betreurt het dat er niet - vooruitlopend op de wetswijziging - alvast mag worden geëxperimenteerd. De proeven moeten uitwijzen of andere manieren van route- en baangebruik minder overlast veroorzaken. Pas als de voorstellen in de praktijk ook echt een verbetering blijken te zijn, kunnen de aangepaste vliegmethoden wettelijk worden vastgelegd.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt staatssecretaris Schultz verheugd te zijn dat luchtvaartsector, provincie, gemeenten en bewonersvertegenwoordigers binnen de CROS gezamenlijk het initiatief nemen voor de proeven. Maar de luchtvaartwet moet volgens haar worden aangepast, omdat die geen experimenten toestaat waarbij wordt afgeweken van vliegvoorschriften en maximaal toegestane grenswaarden op de handhavingspunten.

De bewindsvrouw streeft naar ‘een over het geheel genomen gelijkwaardige of betere bescherming van de omwonenden’, waarbij dan tijdelijk van de voorschriften mag worden afgeweken. De proeven met route- en baangebruik moeten voldoen aan een vastgesteld doel en zijn gebonden aan een tijdslimiet. Schultz ziet geen mogelijkheden om vooruitlopend op de wetswijziging alvast te beginnen met de proeven.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim Perlee uit Castricum

Met koninklijk besluit werd de boomkap in Schinveld er in één keer doorgeramd. Weg bos en naar het schijnt gaat de hele boel daar plat of de toppen van de bomen gaan er af. Hieruit blijkt dat als het de regering uitkomt, dan kan het snel gaan.
Nog los ervan of je het eens bent met deze proeven en de wijze waarop ze gaan plaatsvinden. Is dit weer zo'n door de vliegtuigsector geregiseerde schijnbeweging die tijdwinst oplevert?

Geplaatst door els uit catricum

Die proeven baren mij al grote zorgen, het afwisselen van een drukke maand en een " rustige" maand nog meer maar hoe zit het toch met het fijnstof en het neerstortingsgevaar? Hoe wordt daar over gedacht? Of als zoveel, genegeerd?
Dat blijft, en daar maak ik me net zo druk over als over het vreselijke lawaai.
Laten ze toch naar normale proporties teruggaan en de grote stukken van Nederland, die nu haast onleefbaar worden, weer leefbaar maken. En dat wordt niet bereikt door lapmiddelen maar door doortastende en integere maatregelen!!

Geplaatst door Ton uit NULL

Laat die experimenten maar zitten.
Er zitten tussen de verbetervoorstellen zulke goede suggesties en direkt in de praktijk uitvoerbare voorstellen dat de proeven die Schiphol en de CROS willen gaan uitvoeren niet anders dan uitstel (afstel)kunnen beogen.
Als er tóch experimenten moeten komen, laten we dan éerst netjes de evaluatie afwachten en eventueel dáárna in samenspraak met de platforms bepalen welke
proeven goed zijn voor de omwónenden.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Ik weet wel een experiment dat per heden in kan gaan en waar in ieder geval één partij, de omwonenden, direct baat bij heeft: gewoon mínder vliegen! Daar wel eens aan gedacht? En ik denk dat het voor B.V. Nederland ook veel baat zal hebben, immers alle ruimtebeslag wordt opgeheven. Wat je dán met al die ruimte kunt doen, daar verbleekt Schiphol echt bij.. Denk daar maar over na Cerfontaine...

Geplaatst door Vos uit NULL

De bewindsvrouw streeft naar 'een over het geheel genomen gelijkwaardige of betere bescherming van de omwonenden', waarbij dan tijdelijk van de voorschriften mag worden afgeweken.

Natuurlijk: tijdelijk. Zijn we echt zo naief? Zijn we het 'kwartje Kok' alweer vergeten?
Wanneer krijgt 'Nederland bv.' nu eens echt
goede bestuurders?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Het spreekt vanzelf dat bij een dergelijk complex geheel als luchtverkeer allereerst de veiligheid in geding is.

Proeven of experimenten kunnen alleen worden ondernomen nadat op grond van kennis van hinder in combinatie met verandering van routegebruik absolute zekerheid bestaat dat de experimenten niet tot onveilige situaties zullen leiden. Dit in het bijzonder waar ook het aantal vliegtuigen en de weersomstandigheden nooit te voorspellen zijn.

Het is dus onvoorstelbaar dat op instigatie van omwonenden of gemeenten of van de luchtvaartbedrijven maar wat flexibeler omgegaan kan worden met de regels van het luchtverkeer. Het gaat niet alleen om Lden, het gaat ook om veiligheid in de lucht en op de grond.

Het doel van de genoemde wetswijziging moet blijkbaar worden het innovatief herdefiniëren van verantwoordelijkheden, zodanig dat in plaats van alleen maar regels ook verantwoorde aanpassen van de regels tot de opdracht gaar horen. Met andere woorden opdracht aan de verkeersleiding zodanig te vliegen dat overlast wordt geminimaliseerd. De LVNL wordt dan aansprakelijk voor geluidsvriendelijk vliegen. Op het ogenblik is dat beslist niet de opdracht van de luchtverkeersleiding.

Het punt is nu: wie kan die verantwoordelijkheid dragen? Het LVNL? Heeft dat daar de middelen toe? Of moet het ondersteund worden door een van belanghebbenden onafhankelijk kenniscentrum, bijvoorbeeld het Nederlandse Lucht en Ruimtevaartlaboratorium. Dat speelde namelijk ook een rol bij het ontwikkelen en implementeren van navigatiemethodes.

Ik vind dit echt een verheugend geluid! Het betekent dat misschien toch ernst wordt gemaakt met innovatief nadenken over het herschikken van onze mogelijkheden tot een "goede instrument" voor sociaal verantwoord vliegverkeer.

Kenterend tij?. Als dat zo is, dan was alle onrust rond dit moeilijke dossier, waar zovelen zich voor hebben ingespannen niet tevergeefs en laten de bewindslieden merken dat ze ergens voor staan. Beter een luchtvaartbedrijf opbouwen met een aansprakelijke en verantwoorde achtergrond dan maar wat luchtigjes, en mogelijk te onbezonnen geëxperimenteer. Daar wil men wel op wachten.

Geplaatst door Zandloper uit Rijndelta

Tegenover de marginale toetsing van luchtvaartwet en besluiten op basis van de evaluatie moet toch eens het breder perspectief worden gesteld.
Wat betreft Air Traffic Control zullen de rollen van de huidige LVLN en piloten drastisch veranderen via de realisatie van een soort "Eurocontrol" i.c.m. superieure 'Tom-Tom' achtige navigatiesystemen in de jets.
In 2012 beschikt elke (vergrote) regio-provincie in de Rijndelta over een luchthaven (ca. 12 stuks!), aangepast aan de "eisen van de (capaci-)tijd".
Conclusie: de huidige luchtvaartwet kan bij lange na geen garanties bieden t.a.v. bescherming van bewoners tegen een dergelijke schaal van vlieghinder (onveiligheid, lawaai en uitstoot) en moet volledig op de schop. Laat men dit maar eens beseffen voordat definitief de deken van wachtgebieden en vlieghinder over heel die Rijndelta wordt neergelegd. Overigens: in 2007 komen er verkiezingen voor de huidige provincies (in ontbinding) en voor wat er landelijk wat betreft Nederland nog valt te kiezen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Zandloper (anoniem)

Dat is natuurlijk zo. Vandaar dat er behoefte is aan een centraal orgaan dat de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor sociaal luchtverkeer mee kan dragen, althans voorzover die aan Nederland toevalt. Zelfs het NLR had al een sectie voor milieu en beleidsondersteuning.

Om dat waar te maken hebben zelfs multinationals niets beters dan mensen die zich daar persoonlijk voor willen inzetten, op de plaats waar ze zijn.

Hoe je het wendt of keert, wie naamloos langs de kant blijft staan roepen dat het beter kan remt vooruitgang in plaats van eigen schouders eronder te zetten.