Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verslag CROS informatieavond te Uitgeest, 20 mei 2003

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 772 
|
 Castricummer 
Verslag  CROS informatieavond te Uitgeest, 20 mei 2003

Het grote doel is Schiphol te maken tot de grootste mainport van Europa. CROS spreekt wel van vermijden van vermijdbare hinder, maar vermijdbare hinder is die hinder die het doel van Schiphol niet in de weg staat. Dus vermijdbaar omdat het voor Schiphol irrelevant is. Het aantal vliegbewegingen per uur is en moet blijven het grootste buiten de VS en moet nog aanzienlijk toenemen.

De Polderbaan wordt een permanent in gebruik zijnde baan voor in- of uitvliegen en alles wordt nauw over Castricum en Uitgeest geleid. De intensiteit van verkeer wordt hier vele malen groter dan ze nu is.

Men let alleen op hoeveel geluid per vliegtuig, maar niet op het aantal vliegtuigen per tijdseenheid. Dat moet onbeperkt kunnen toenemen. Overdag heeft economisch belang voorrang op milieu, ‘s nachts heeft milieu (dat is voor ons luidheid, niet frequentie van geluid) nog een klein streepje voor.
Vliegtuigen moet laag blijven binnenkomen, dat in verband met de veiligheid bij de hoge vliegfrequentie. (Er wordt namelijk op de parallelle baan iets hoger ingevlogen; dat hoog.laag omwisselen is bij grote vliegfrequentie te gevaarlijk omdat de aanvoerlijnen naar de andere aan de polderbaan parallel liggende baan te lang zijn voor een lage CDA (zg Contunious Descent Approach).
Deze CDA maakt tegen de verwachting in lawaai omdat vliegers de techniek niet goed beheersen. Ze nemen serietje kleine duikvluchtjes ipv naar beneden te glijden. LVLN is bezig ze te motiveren. Dwingen gaat niet. Etc etc.
De heer Portegies, bekend van zijn streven voor een alternatieve en veel stillere naderingsmethode, was er ook maar werd door LVNL afgestraft met “U weet dat we in discussie zijn en daar uit zullen komen, dus nu daarover spreken is irrelevant”, maar ze zijn het niet met de heer Portegies eens en zullen, weten ze, hem ook van overtuigen van het waarom van zijn ‘vergissing’. Trouwens dat soort discussies zijn levensgevaarlijk want je zit zo in een situatie waarin ze kunnen zeggen:“dat heeft u toch zelf gewild?”

Het is zonneklaar dat onze regio als verloren is opgegeven. De LVNL was daar het duidelijkste in en keihard. Mevrouw Wildekamp van de CROS hield de schijn wat op en heeft nog de mins inziens ongefundeerde hoop dat ze het lijden wat kan verminderen.
Mij is wel zonneklaar geworden dat CROS een fuik is waar je als protesterende burger absoluut niet in moet zwemmen omdat je dan alle vrijheid kwijt raakt als het handelen gaat in richtingen die het grote doel, de mainportfunktie van Schiphol onderbouwen en uitbreiden maar enigszins kunnen schaden.

De burgervertegenwoordiger binnen de CROS, voor Uitgeest maakte een droeve indruk. Hij zei dat hij zich totaal inzette om nog te kunnen bereiken wat binnen de door Schiphol gestelde grenzen mogelijk was. LVNL is nog een zakelijke instantie die werkt voor opdrachtgevers en alleen maar aangeeft langs welke wegen bepaalde doelen kunnen worden gerealiseerd. Met de vraag of die doelen ethisch aanvaardbaar zijn of niet hebben ze niets te maken. Het zijn pure technische wetenschappers.
Schiphol is anders. Dat zijn gladde heren.
Met de dames van CROS krijg je allengs medelijden. Ik heb nog geprobeerd met Mevr Wildekamp kennis te maken - leek me fatsoenlijk na alle briefwisselingen - maar die had blijkbaar niet zo veel zin in een praatje. Het bleef bij luis in de pels.

Ik stuur een kopie hiervan naar CROS zodat die kan zien hoe een burger zo’n avond beleeft. Naast mij zat de dochter van een collega uit Rotterdam die een scriptie maakt over het hele gebeuren tussen Schiphol en burger. Dat is leuk om het eens van buiten af te zien. ik hoop dat ze ons op de hoogte houdt. Ze keek haar ogen uit. Het leeft wel in Nederland deze hele geschiedenis. Het is een van de voorbeelden waarin de mythe van de noodzaak van economische groei in conflict komen met menselijke waardigheid en geestelijk welzijn. Jonge mensen beginnen dat in te zien, andere, zoals de hippie van Schiphol, helemaal niet.


Reacties op dit bericht