Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verontrustende mijlpaal CO2-concentratie in lucht

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 2083 
|
 blikop nieuws.nl 
Verontrustende mijlpaal CO2-concentratie in lucht

Amsterdam -De hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de lucht heeft een kritisch punt bereikt. Voor het eerst zijn in de atmosfeer meer dan 400 deeltjes CO2 op een miljoen deeltjes gemeten (400ppm). Het overschrijden van die grens bewijst weer dat de aarde op het pad zit van gevaarlijke klimaatverandering met grote gevolgen voor de natuur en dus de mens.

De historische concentratie CO2 is vastgesteld door het Amerikaans meteorologisch instituut NOAA. Dat voert al sinds de jaren ‘50 deze metingen uit bij de vulkaan Mauna Loa op Hawaiï. Het station bevindt zich 3400 meter boven zeeniveau en ligt ver verwijderd van vervuiling die verstorend kan werken. De wetenschap is het erover eens dat huidige klimaatverandering het gevolg is van de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas) door de mens.

Oplossing
,,Het record van 400 ppm CO2 is een alarmbel’‘, aldus Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds (WNF). ,,In met name arme delen op de wereld merkt de bevolking de gevolgen van klimaatverandering nu al aan den lijve door extreme droogte, overstromingen en mislukte oogsten. We kunnen klimaatverandering nog beperken als de wereld eindelijk overtuigend kiest voor schone energie. Inzet van overheden is cruciaal voor een snelle en grootschalige energietransitie.’‘

De hoge concentratie CO2 in de lucht zorgt ervoor dat het klimaat wereldwijd in de war raakt. Het gas vormt als het ware een deken om de aarde, waardoor de wereld opwarmt en weerpatronen drastisch veranderen. De laatste keer dat er zoveel CO2 in de lucht zat, was de wereld drie tot vier graden warmer en zag die er heel anders uit. Het zeeniveau lag toen bijvoorbeeld veertig meter hoger dan nu, omdat er geen of veel minder ijsmassa’s op de Noord- en Zuidpool lagen.

Vóór de industrustriële revolutie, in de 19de eeuw, bedroeg de CO2-concentratie in de lucht gemiddeld 280 ppm. In de afgelopen 800.000 jaar zat er ongeveer 180 ppm CO2 in de atmosfeer tijdens de ijstijd en 280 ppm in warmere perioden. De huidige stijging van koolstofdioxide gaat meer dan honderd keer zo snel als bij het einde van de laatste ijstijd. Als het niveau van CO2 in de atmosfeer blijft stijgen, kunnen we veel vaker extreme zomethitte en droogte verwachten en meer uitzonderlijke stormen en overstromingen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

Het wordt tijd,dat de Luchtvaart ook haar deel gaat bijdragen aan verlaging CO-2 uitstoot
Het Luchtvaart aandeel CO-2 verontreiniging gaat in 2020 naar ca 20 % van het totaal, bij ongewijzigd beleid. Dus vaart maken dus !

Geplaatst door H van Muiden uit Leiden

Wat iedereen vergeet is dat vliegtuigmotoren geen katalysatoren hebben. De CO2 en NOx uitstoot op 10 km hoogte lijkt nog desastreuser te kunnen uitwerken dan men al dacht. Het blijkt dat deze gassen daar gevangen raken en het broeikaseffect en ozon afbraak extra versterken.
De luchtvaart MOET gaan krimpen. Hoe? Overtuig zoveel mensen in je omgeving NIET meer te vliegen, maar duurzamer te reizen!

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

@ Muiden, Zo is het, maar de overheid mag best voorwaardenscheppendzijn..! Al eens eerder gemeld: In 1995 beloofde het kabinet met stelligheid: De HSL gaat de meeste europese treinen overnemen... 18 jaar later is dat nauwelijks nog het geval !

Geplaatst door H. van Muiden uit Leiden

@Griese, mijn vertrouwen in de huidige politiek is nul.
We zullen het zelf moeten doen. De huidige liberale/soc dem. coalitie gaat voor schaliegas boringen. Laat staan dat ze het stijgen van ppm CO2 wat interesseert.
Nee, verbeter de wereld, begin bij uzelf!

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

In veel zaken heeft u geheel gelijk ! Treurigheid troef. {Hoewel de PvdA in dit geval eerst meer info wil.} Maar een PvdA samen met VVD , dat kan haast niet goed gaan..