Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verontruste Nederlanders vragen groeistop op EU-vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 720 
|
 WNS - Werkgroep Nulgroei Schiphol 
Verontruste Nederlanders vragen groeistop op EU-vliegverkeer

In september vergadert de Tweede Kamer met ministers Eurlings en Cramer verder over de toekomst van de luchtvaart in Nederland, waarbij men van groei uitgaat. De ministers hebben in antwoord op Kamervragen gezegd dat “de bijdrage van de luchtvaart aan de klimaatverandering groter is dan die van CO2 alleen”. Dat komt omdat straalvliegtuigen op hoogte ook ozon vormen die samen met waterdamp tot opwarming leidt. Volgens de wetenschap is daardoor de invloed van vliegtuigen op de opwarming twee tot vier keer zo hoog als van andere vervoermiddelen. Dit geldt ook voor bestaande en nog te ontwikkelen soorten biobrandstoffen. De bijdrage van de luchtvaart aan de opwarming is momenteel nog beperkt, in Europa iets meer dan 10% van de totale uitstoot. Volgens de luchtvaartsector zal de vraag naar luchtvaart na de recessie jaarlijks met 5,8% kunnen toenemen, wat zou resulteren in een vertienvoudiging van het mondiaal luchtverkeer in veertig jaar. De uitstoot daarvan zal in 2050 veel hoger zijn dan het maximum aan fossiele uitstoot om de opwarming tot 2 graden te beperken. Biobrandstoffen en de emissiehandel in de luchtvaart kunnen dit niet voorkomen, een groeistop wel. De Nederlandse regering onderschrijft de noodzaak van niet meer dan 2 graden opwarming, al was het maar om te voorkomen dat de zeespiegel teveel stijgt. Een groep verontruste Nederlanders heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met het verzoek het luchtvaartbeleid grondig te heroverwegen, omdat het exploiteren van groei juist aan opwarming bijdraagt. Een groeistop op luchtvaart zou niet alleen in Nederland nodig zijn, maar ook in andere EU-landen. Zo pleit de conservatieve denktank Policy Exchange in Engeland daar al enige tijd voor. De EU-landen zouden tegelijk een dergelijke maatregel moeten afspreken om luchthavens geen schade te berokkenen in hun onderlinge concurrentiepositie.

Zie ook:

Daaruit:

De luchtvaart zit het Nederlandse klimaatbeleid nu al in de weg. Het kabinet wil in de komende elf jaar een miljoen elektrische auto’s met groene stroom op de weg zien te krijgen. Dat bespaart de CO2-uitstoot van circa 1,5 miljard liter benzine en diesel. Minister Eurlings bereidt een toename voor van het aantal vliegtuigbewegingen via Nederland (ongeveer 180.000 extra in 2020), die circa 3 miljard liter kerosine gebruiken. Vliegtuigen dragen per liter brandstof ook nog eens ruim twee keer zo veel bij aan de opwarming als auto’s. Het extra vliegverkeer zal dus in 2020 minstens vier keer zoveel uitstoot veroorzaken als door elektrische auto’s wordt bespaard . Dit speelt ook in andere EU-landen die overgaan op groene energie, maar tegelijk klaar staan voor het inspelen op de groeiende vraag naar luchtvaart na de recessie.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Thijs uit De Rijp

Eindelijk eens meer duidelijkheid over de uitstoot van het vliegverkeer.
Een nul-optie tegen verdere groei van de luchtvaart wordt steeds meer noodzakelijk!

Geplaatst door Els uit Castricum

Glas, glas helder!!

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Eurlings en Cramer balanceren vrijwel constant op een weegschaal.
Neem je het 1, dan geef je het ander weg.
Duidelijke concrete maatregelen zijn van deze 2 niet te verwachten.

Groei voor de luchtvaart, betekent inleveren voor de auto-industrie. Kan de auto-industrie niet aan de opgelegde normen voldoen, dan moeten zij elektrisch gaan.
En de luchtvaart? Ach, die heilig, zeker in politiek Den Haag! Eurlings: neem een enkeltje Verwegistan! Voor het even: het mag dit keertje nog met het vlieg-tuig!