Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verkeerslawaai grote plaag voor miljoenen

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 986 
|
 NHD 
Verkeerslawaai grote plaag voor miljoenen Download het gehele artikel 'Verkeerslawaai grote plaag voor miljoenen'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Algemene Regels hebben het effekt :

- dat het uiterst toelaatbare 'normaal' en regel wordt,
- dat regels worden tot een keurslijf dat niemand meer begrijpt en
- er een wetenschap ontstaat van legaal ontwijken,
- wat weer leidt tot nieuwe regels...

Dus, in plaats van algemene regels liever goed en begrijpelijk (regionaal) beheer
met leefbaarheid als uitgangspunt en doel, en economie als noodzakelijk middel

Ga voor een onafhankelijk, deskundig Luchtruimschap

Geplaatst door AN uit Amsterdam

In feite geeft dit onderzoek nogmaals weer wat iedereen eigenlijk al weet: vliegverkeer veroorzaakt regelmatig hinder voor zeer veel mensen. En dan te bedenken dat dit onderzoek dateert uit 2003, en we inmiddels een nieuwe landingsbaan vol in gebruik hebben. Enfin, Schiphol c.s. kan tevreden zijn want het eerstvolgende onderzoek zal pas weer in 2008 plaatsvinden, waarna de resultaten in 2009 gepubliceerd worden. Wie dan leeft dan zorgt, nietwaar ?

Voor geïnteresseerden: er is een interactieve website waarop je door middel van selectie heel mooi kunt zien wat voor een geluidsvervuiling diverse transportmiddelen zorgen (wegverkeer, trein, vliegtuig etc):

http://bettie.rivm.nl/ipo/kaarten/index_kaarten.html

Klik bijvoorbeeld eens op Luchtvaart -> Normoverschrijding door luchtvaart in stiltegebieden. Dan zul je zien dat heel veel gebieden in de omgeving van Amsterdam die term absoluut niet meer verdienen.

Schokkender is wellicht de keuze: Luchtvaart -> Geluidsbelasting door luchtvaart.
Grofweg een vierkant van 50 X 50 met een oppervlakte van 6% van Nederland komt qua norm Letmaal niet meer onder de 41 dB(A) uit door vliegtuigen.

Triest.

En dan voor de echte eye-opener moet je maar eens klikken op Cumulatief -> Cumulatieve geluidsbelasting door weg-, rail- en luchtverkeer. Mijn retorische vraag: wie wil er eigenlijk nog in de randstad wonen met zoveel omgevingslawaai ?
Dat kan toch niet goed zijn voor je (geestelijke) gezondheid ?


Geplaatst door AN uit Amsterdam

-----------------
Hier volgt deel twee van mijn reactie, omdat een reactie kennelijk maar uit 2500 karakters kan bestaan. Ik heb nog geluk gehad dat ik de tekst in een ergens geparkeerd had, anders had ik overnieuw kunnen beginnen.
-------------------

Olav, een luchtschap is een mooie stap in de goede richting. Ik denk echter dat als je alle nieuwsberichten van de laatste tijd doorneemt (Nederland vieste land van Europa qua luchtsamenstelling, steeds duurdere olie, maatschappijen in moeilijkheden etc, steeds meer stank en lawaaioverlast door weg-, en luchtverkeer) er veel drastische maatregelen nodig zijn om Nederland weer enigszins leefbaar te maken.

Gisteren was de hele uitzending van Twee Vandaag gewijd aan Klimaatveranderingen en de dreigende rampen die daarmee samengaan. Het voert te ver hier om alles wat voorbij kwam te herhalen, maar we stevenen volgens deskundigen (onze vaak genegeerde wetenschappers waarvoor onze kroonprins recentelijk nog een oproep deed om meer waarde aan hun opinies en meningen te hechten) binnen 20 jaar op ernstige problemen af als we op deze manier doorgaan met luchtvervuiling en CO2 uitstoot.

Indachtig de traagheid waarmee overheid altijd reageert vrees ik dat een Luchtschap wel eens na vorming en ratificatie door wettelijke regels en bevoegdheden al weer eens achterhaald zou kunnen zijn omdat het vliegverkeer al wegens klimatologische redenen zwaar aan banden gelegd is.

Laten we hopen dat het er allemaal niet zo duister uit gaat zien...

Geplaatst door Olav uit NULL

Dus.. moeten we niet op de huidige manier doorsukkelen. Maar met blindelings afbreken bereik je alleen maar chaos.

Daarom is het toch logisch dat de zaak van leefbaarheid in handen komt van specifiek toegewijde bestuurders met verantwoordelijkheidsgevoel, kennis, visie en creativiteit. De politiek moet wel aansturen, maar meer op afstand, zoals dat heet. We kunnen uiteraard in ons overbevolkte land niet alles meteen opruimen. Gelegenheid voor alles wat economisch nodig is, nodig om de mensen in een zekere welvaart te laten leven, moet er ook zijn.
Niet de luchtvaart maar het Luchtruimschap (inclusief een nieuwe LVNL daarin) is nodig om toe te zien dat daarvoor ook een deel van de ruimte verantwoord wordt gebruikt. De Luchtvaart en Schiphol moeten binnen die toegemeten ruimte optimaal doen waar ze zo goed in zijn: zich inzetten voor de economie en studeren op alternatieven.

Er is meer hoop dan je denkt. Ik weet wel dat je het woord schap en de nota keer op keer hoort. Maar daardoor wordt het idee vertrouwd en op den duur gehoord.
We moeten met zijn allen niet tien doelen hebben, maar een, zodat voor iedereen helder is waar we op kunnen inzetten om het binnen afzienbare tijd te realiseren. We hebben alle nodige mensen voor het grijpen (NLR, RIVM, TNO inro, To70, TUDelft, CPB, Rekenkamer etc etc).
Let maar eens op, dan zul je binnenkort waarnemen dat je de naam niet meer alleen hoort in de mond van platforms.

Geplaatst door AN uit Amsterdam

Olav,

het was geenzins mijn bedoeling een pleidooi te houden om alles blindelings af te breken. Ik van mening dat we gewoon realistisch moeten overwegen: is er (zelfs met een Luch(ruim)schap) plaats voor een luchthaven met 70 miljoen passagiers danwel 800.000 vluchten ?
Dit houdt mijns inziens meer in dan alleen nadenken over de invulling van het luchtruim door middel van (wettelijke) regels.
In dit licht gezien moet je ook een krimpscenario voor Schiphol durven uitwerken, daarbij rekening houdend met economische gevolgen. Als je dat aan kunt, dan weet je hoe je met bepaalde minder positieve effecten moet omgaan zoals verlies aan werkgelegenheid.
Op Zaventem kunnen ze er de komende jaren ervaring mee opdoen wegens het vertrek van DHL.
Wellicht dat ze op termijn hun ervaringen kunnen delen met Schiphol ?

Het onderkennen van eventuele bedreigingen geeft je de gelegenheid om te anticiperen op kansen die het oplevert.

Geplaatst door Olav uit NULL

AN,

Wanneer we een luchtruimschap accepteren, dan stellen wij, zowel als de Luchtvaartsector zich kwetsbaar op in het algemeen belang. Ik denk dat dit fair is.
Het is zeker niet onmogelijk dat een luchtvaartschap tot de conclusie komt dat een realistische benadering uitloopt op de noodzaak van krimp. In dat geval zullen vele scenario's grondig moeten worden herzien en alternatieven ter sprake komen. Zoiets is voor iedereen veel meer acceptabel dan een krimp die op puur emotionele gronden werd afgedwongen.
Het kan ook dat dit niet de conclusie is. De realiteit van de overlast zoals die hier regelmatig, maar lang niet altijd voorkomt geeft mij echter het vertrouwen dat een goed luchtvaartschap die ernst waarnemen zal, herkent en tot onderwerp van studie en verbeterpogingen maakt. Wie weet kunnen sommige dingen ook anders zonder dat ze capaciteit kosten.
Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een uur naar later verschuiven van het nachtregime aanzienlijke verbetering met zich meebrengt zonder dat er ook maar in het minst aan de capciteit wordt getornd. Het is echter gevaarlijk wanneer we als ondeskundigen voorstellen doen. We krijgen dan problematische NIMBY-discussies.
Het is aan eenLuchtvaartshap om dit soort zaken te onderzoeken.