Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vergadering van commissie Verkeer en Waterstaat op: woensdag 6 februari 2008 van 13.30 tot ca. 16.30

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 502 
|
 Commissie VenW 
Vergadering van commissie Verkeer en Waterstaat op: woensdag 6 februari 2008 van 13.30 tot ca. 16.30

    5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*) Den Haag, 24 januari 2008
Aan:
Vergadering van commissie Verkeer en Waterstaat op:
woensdag 6 februari 2008 van 13.30 tot ca. 16.30 uur Thorbeckezaal
=====================================================
Agenda:
Algemeen overleg met de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat inzake ontwerp aanpassing Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, d.d. 6 september 2007 (29 665, nr. 67).

Hierbij komen eveneens de volgende brieven aan de orde:

1. brief van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende de zesde voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol, d.d. 1 oktober 2007 (26 959, nr. 124);

2. brief van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende de handhavingsrapportage Schiphol 2007, 1 november 2006-1 mei 2007, d.d. 12 oktober 2007 (29 665, nr. 68);

3. brief van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende brief van de heer Alders over evaluatie en opdracht middellange termijn ontwikkeling Schiphol en de regio, d.d. 16 oktober 2007 (29 665, nr. 70);

4. brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over experimenten Schiphol, d.d. 18 oktober 2007 (29 665, nr. 73);

5. brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over Deltaplan Schiphol, d.d. 27 november 2007 (29 665, nr. 75);

6. brief van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende et toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’, d.d.  5 december 2007 (29 665, nr. 76);

7. brief van de minister van Verkeer en Waterstaat inzake aanpassing experiment “Gebruik nachtelijke vertrekroutes Polderbaan” omgezet in “Gebruik nachtelijke vertrek- en aankomstprocedures”, d.d. 21 december 2007 (29 665, nr. 77);

8. nog te ontvangen brief van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende de door NLR uitgevoerde analyse van de gelijkwaardigheidscriteria*.

wnd. griffier : I.B. Sneep


Reacties op dit bericht