Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Vergadering 2 sept Evaluatie Schipholbeleid

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 561 
|
 2e Kamer 
Vergadering 2 sept Evaluatie Schipholbeleid

Donderdag 2 september 2004
Algemeen overleg : 15:45 tot ca. 17:45 uur in de Thorbeckezaal
Kamer/zaalnr: N 202,  Openbaar, Zitplaatsen publiek: 90

Aan:
De leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
i.a.a.
de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
=======================================================
Agenda:
Algemeen overleg met de staatssecretaressen van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de evaluatie Schipholbeleid
Hierbij komende de volgende brieven van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aan de orde,
1. haar brief van 17 juni 2004 houdende afschrift van brief van de staatssecretaris VW aan de Eerste Kamer inzake uitvoering van de motie Baarda (29 665, nr. 1)
2. haar brief van 18 juni 2004 houdende plan van aanpak voor de evaluatie Schipholbeleid (VW-04-449)


Reacties op dit bericht