Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verdeeldheid onder bewoners speelt luchtvaartsector in de kaart (Schiphol)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1629 
|
 nhd.nl 
tb_aktie_IMG_1480.JPG

Door Frans van den Berg

Verdeeldheid onder bewoners speelt luchtvaartsector in de kaart

SCHIPHOL - Daarvoor waarschuwt Erwin von der Meer. Hij woont in Castricum, maar is kandidaat voor de clusters Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan. Hij weigerde indertijd het Aldersakkoord te tekenen en voerde met 26 groepen de afgelopen jaren oppositie. Voor zijn eigen woongebied is Jaap Kroon kandidaat. Kroon is als voormalig wethouder van de gemeente Haarlemmermeer en voormalig burgemeester van Uitgeest nauw betrokken geweest bij het dossier Schiphol.

,,Ik had me juist voorgenomen om te stoppen met al die overleggroepen. Maar de bewonersgroepen uit Buitenveldert en Amsterdam hebben een beroep op mij gedaan omdat ze zelf niet iemand hebben met genoeg dossierkennis en vrije tijd om in de omgevingsraad te gaan zitten’‘, verklaart Von der Meer zijn kandidatuur.

Kennis
Hij is niet bang dat hij straks met zijn tegenspeler Cees van Ojik aan tafel zit. ,,We verschillen van mening, maar ik heb respect voor de inzet van Van Ojik. We moeten juist uitkijken dat we als bewoners enorm verdeeld raken. Dat gevaar dreigt ook al door de clustervorming. Want minder gebruik van de ene baan leidt tot meer gebruik van een andere baan. Samen met een gebrek aan dossierkennis, bestaat dan het gevaar dat bewoners helemaal worden weggespeeld aan de onderhandelingstafel door de machtige luchtvaartpartijen. Het mooiste zou het zijn wanneer er straks bewoners zijn die meer boven de partijen staan.’‘

Tweede Kaagbaan
Geen tweede Kaagbaan. Dat is het belangrijkste doel voor Matt Poelmans uit Oegstgeest. Hij is kandidaat namens bewonersgroepen uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.
Een parallelle Kaagbaan zit in de toekomstscenario’s van Schiphol, zo benadrukte de luchthaven vorige week maar weer eens tijdens een congres. In het verleden stelde de provincie Noord-Holland dat die nieuwe baan er alleen mag komen wanneer een andere baan zoals de Aalsmeerbaan wordt gesloten. Maar dorpen die onder de route van een tweede Kaagbaan liggen staan niet te juichen. ,,Bovendien willen we zo de groei van Schiphol beperken. Schiphol mag tot 2020 naar 510.000 vliegbewegingen. Ze zitten nu op 430.000, dus ze kunnen nog jaren voort. Zeker wanneer Lelystad en Eindhoven als overloop worden gebruikt. Maar ook na 2020 willen we dat Schiphol niet verder groeit dan die 510.000 starts en landingen’‘, verduidelijkt Poelmans.

Om de overlast beter in de gaten te houden, zeker na routewijzigingen, wil Poelmans dat de overlast niet langer wordt berekend, maar echt gemeten. ,,Hier in de regio werken ze al met 25 meetpunten van Geluidsnet.’‘

Gooi
Nieuwe uitvliegroutes naar het oosten vanaf 2016. Dat is mogelijk wanneer militaire oefengebieden in Nederland worden aangepast. Voor het Gooi betekent dat een kans op minder overlast en dus wil Gerjet Wisse op het vinkentouw zitten namens de Vereniging Vlieghinder Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Het Gooi mag dan relatief ver van de luchthaven liggen, het is wel een knooppunt van vliegverkeer van en naar het oosten. ,,Omdat vrijwel horizontaal met lage naderingssnelheid wordt gevlogen, maken de motoren veel lawaai. Glijvluchtlandingen over de regio worden nauwelijks toegepast’‘, constateert Wisse. ,,Het liefst zien we een spreiding van toestellen over het gebied en dat ze sneller stijgen en steiler dalen. En minder nachtvluchten.’‘

Grondlawaai
Tien bewonersgroepen uit Badhoevedorp hebben zich ingeschreven en Ciska Spikker is hun kandidaat. ,,We hebben nooit zo van ons laten horen, maar nu wel. Op de Polderbaan na, hebben we van alle banen last. Vooral van grondlawaai. We onderzoeken nu samen met een ex-student van de universiteit Wageningen in hoeverre het planten van olifantsgras die zware geluiden kan terugdringen.’’ Olifantsgras wordt nu vooral ingezet om ganzen te weren.
Ook de geplande woningbouw langs de A9 baart haar zorgen, omdat dan nieuwe groepen bewoners overlast krijgen.


Reacties op dit bericht