Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Verbied landbouw rondom Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1206 
|
 joop.nl 
Verbied landbouw rondom Schiphol

Zowel de mens als de vogels zijn gebaat bij olifantsgras, zonnepanelen en nieuwe glazen kassen

Schiphol is een aantrekkelijk gebied voor iedereen die van vliegen houdt. Voor menselijke luchtreizigers en voor vogels. Ook de wens van een veilig luchtruim delen mensen en vogels. Om aanvaringen met vliegtuigen te voorkomen zijn op Schiphol zestien levende vogelverschrikkers actief om vogels op een veilige afstand te houden. Daarnaast worden maatregelen genomen om het natuurgebied, dat Schiphol ook meent te zijn, onaantrekkelijk te maken voor vogels.
Een groot deel van de Schipholnatuur bestaat echter uit grasland en sloten. Grasland vormt een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote aantallen veldmuizen die op Schiphol wonen. Die zijn weer aantrekkelijk voor roofvogels. Water vormt een aantrekkelijke start- en landingsbaan voor watervogels. Aanvaringen met grote vogels, zoals zwanen en ganzen, dwingen vliegtuigen om de start af te breken of om zo snel mogelijk een voorzorgslanding te maken. Beangstigend voor piloten en passagiers en kostbaar voor de luchtvaartmaatschappijen.

Ganzen worden om die reden preventief vergast, bij duizenden tegelijk. Veel helpt het niet want Schiphol blijft aantrekkelijk voor ze. Doden van ganzen is dweilen met de kraan open. Preventie van plagen, veroorzaakt door welk dier dan ook, vereist in de eerste plaats biologische kennis. Met die kennis kan de aantrekkelijkheid van gebieden voor dieren negatief beïnvloed worden. Pas dan kiezen vogels liever andere landingsbanen.

Daarom zullen er landschappelijke aanpassingen moeten komen en moet de akkerbouw rond Schiphol worden beperkt tot voor vogels onaantrekkelijke gewassen zoals bijvoorbeeld olifantsgras. Dat gras kan worden ingezet als biobrandstof. De United States Department of Agriculture heeft een dergelijke toepassing goedgekeurd voor luchthavens in de Verenigde Staten. Daar geldt al een verbod om landbouw dichter dan 3 km rond de luchthaven te bedrijven. Omdat Nederland dergelijke maatregelen nog niet neemt, voelen veel vogels zich aangetrokken tot de omgeving van de luchthaven.

Het idee van Schiphol als natuurgebied zal moeten worden losgelaten. Wanneer van de directe omgeving van Schiphol een voor vogels onaantrekkelijk gebied gemaakt wordt, kan in de wijdere omgeving natuurcompensatie worden gerealiseerd voor een gelijk of voor zelfs een groter oppervlak.

Schiphol heeft in het afgelopen jaar al 9.500 m2 aan zonnepanelen geplaatst op het luchthaventerrein. Dit jaar wordt gekeken of er meer grootschalig panelen kunnen worden geplaatst.
De al in gebruik genomen zonnepanelen leveren per jaar ruim 440.000 kilowattuur aan groene energie op. Schiphol zou de grootste zonnecentrale ter wereld kunnen worden en tegelijk de vliegveiligheid bevorderen.

Schiphol zou ook een nieuw centrum van hoogwaardige glastuinbouw en glasbloementeelt kunnen worden. Een flink deel van de in totaal 2787 hectaren kan daar in principe beschikbaar voor worden gemaakt. In het hart van Nederland Distributieland en dichtbij veilingen. Veilige start- en landingsbanen tussen glas en zonnepanelen! Met de nieuwste generatie kassen waarvan de exploitatie geen energie kost maar oplevert. Via sloop van oude, technologisch en economisch afgeschreven kassencomplexen en de bouw van energieleverende kassen rond Schiphol kan de bedrijvigheid, de natuur en de vliegveiligheid een impuls krijgen op een wijze die uniek in de wereld is.

Vogelvoedsel zal daar nauwelijks nog te vinden zijn. Extra werkgelegenheid wel. Op veilige afstand van Schiphol kan dan nieuwe natuur worden gecreëerd. Daar waar eerder oude kassen stonden, daar waar mensen kunnen genieten van de natuur en daar waar vogellevens kunnen worden gerespecteerd. Rond het Staelduinse bos bijvoorbeeld, of in de Haarlemmermeerpolder. De metalen vogels van Boeing en Airbus en onze gevederde vliegers hebben een duidelijk gezamenlijk belang. De Luchthaven Schiphol en de Staatssecretaris voor Economische Zaken zouden er goed aan doen om dergelijke opties serieus te onderzoeken. Er zal meer draagvlak voor zijn dan voor de vergassing van 550.000 ganzen als zinloze symptoombestrijding.

Niko Koffeman schreef dit artikel samen met Dr. Albert C. M. Weijman, bioloog en als adviseur werkzaam bij het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Het klinkt allemaal zo logisch, zet kassen neer op dat eindeloze Schipholterrein. Veel minder vogels immers. Maar vergeet niet: weg is dan het open karakter van vele kilometers Haarlemmermeer dat toch door de gemeente al flink is aangetast en de geluidhinder wordt er niets minder van. Moet de gedachte niet meer zijn: verplaats Schiphol naar een plaats waar mensen er geen last van hebben en flora en fauna niet omwille van Schiphol behoeven te worden vernield?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Tja..... Schiphol op de huidige plaats handhaven is mijn inziens niet meer van deze tijd.
En dan ook nog natuur willen op het zelfde terrein of in de directe omgeving, is dat geen brug te ver?
Dierplagen........voor de dieren zijn wij een plaag.
Willen we niet meer weten dat we in een delta wonen? Daar zijn nu eenmaal vogels en andere dieren. Dat dat niet samen gaat met oa. vliegtuigmotoren is voor beide partijen niet prettig.
Schiphol verplaatsen naar de Noordzee zal onherroepelijk dezelfde problemen oproepen.
Schiphol verplaatsen naar een drooggelegde Markerwaard-polder (ca. 54.000 ha.) zal ongetwijfeld ook botsingen met vogels genereren en met millieubewegingen etc..
De enige optie in dit senario zal dus zijn, veel minder Schiphol.

Maar we zijn mensen en die kiezen in de meeste gevallen voor de eigen soort. Dus droog die Markerwaard-polder en Schiphol kan naar believen groeien. Centraal gelegen en een directe verbinding richting de hoofdstad.
Werkgelegenheid is toch een speerpunt?
Dwing de sector om mee te betalen. Want in even mindere economische jaren kon men ook de Noord-oostpolder en Flevoland aanleggen.
De ruimte die dan vrij komt op de huidige plaats, kan dan de mens en dier dienen.
Over de veiligheid in deze dichtbevolkte omgeving kan ook nog een heel boekwerk worden geschreven.

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

En zo zie hoe de invloed van Schiphol op de omgeving steeds meer toeneemt....

Geplaatst door j.h.griese uit Amstelveen

@V.O.S:We zitten vaak op 1 lijn, maar je optie voor de Markerwaard deel ik niet. Veel te centraal gelegen. Dan blijft af en aan vliegen over veel bewoond gebied toch? Royal Hashkoning/DHV kan een Luchthaven budget neutraal aanleggen in de Noordzee. Laat het 10 miljard meer kosten,dan is dat innovatief, exporterbaar naar het buitenland en ook een impuls voor de werkgelegenheid .. !

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

@J.H. Griesse. Met een vliegveld in zee los je wel de geluidsoverlast geheel of gedeeltelijk op, maar niet de effecten van het luchtverkeer op het klimaat. In tegenstelling tot wat de luchtvaartsector suggereert, kunnen vliegtuigen voorlopig niet veel klimaatvriendelijker worden, of misschien moet ik schrijven, minder klimaatonvriendelijk worden. Als het luchtverkeer jaarlijks met zo'n 5% blijft groeien, wordt het binnen enkele decennia de grootste vervuiler van de wereld. Boude uitspraak? Je hoort er eerdaags er meer over.

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

@Jaap, IK BEN HET VOLSTREKT MET JE EENS!100 %
En nederland is op CO-2 gebied het bijna meest vieze land... Met deze VVD in de regering (Schultz !!) zal het nooit goed komen, zeker niet met de niet veelbelovende Staassecr PvdA dame Mansveld ! !

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@J.H. Griesse. Dat Schiphol in een Markerwaard-polder centraal gelegen zal zijn, daar heeft u gelijk in. Maar mijn gedachte was eigenlijk meer van: de polder zal zo groot zijn en (helaas) enkel voor Schiphol bedoeld zijn, dat het stijgen en dalen wellicht praktisch geen overlast meer zou genereren. Liever zie ook ik, een luchthaven in de Noordzee en dan onder gezamelijke paraplue van Belgie en Nederland en wellicht ook Engeland en Frankrijk. 1 Europa toch? Utopia?
Ben er niet gerust op dat dat ooit gaat gebeuren, de landen zijn nog veel te veel met zichzelf bezig. Politiek en de sector zullen wel op protectionisme aansturen, denk ik.

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

Dank ! Jan