Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Verbetervoorstellen voor Schipholbeleid

 |
 Geplaatst door: Liesbeth 
 |
 Bekeken: 767 
|
 evaluatieschiphol.nl 
Verbetervoorstellen voor Schipholbeleid

Kan het Schipholbeleid beter?
Die vraag hebben staatssecretarissen Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en Van Geel van VROM gesteld in de evaluatie van het Schipholbeleid. Tot en met 1 juli 2005 heeft iedereen de gelegenheid gehad om voorstellen in te dienen. 

Bewonersplatforms, burgers, gemeenten en belangenorganisaties hebben gereageerd, net als Schiphol, de KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Er zijn ook adviezen uitgebracht over het Schipholbeleid door de Raad van Verkeer en Waterstaat en de Commissie voor de m.e.r. 

In totaal zijn meer dan 140 voorstellen ontvangen. De onderwerpen van de voorstellen verschillen sterk. Er zijn voorstellen om Schiphol minder te laten groeien of zelfs helemaal niet, en voorstellen voor meer groeiruimte voor Schiphol om te voorkomen dat de economische functie van de luchthaven in de komende jaren terugvalt. Verder zijn er voorstellen om omwonenden meer invloed te laten uitoefenen op het gebruik van de luchthaven. 

Andere verbetervoorstellen gaan over het verleggen van vliegroutes, het meten van vliegtuiggeluid, minder vliegen in de vroege ochtend en nacht, compensatie van de overlast en een betere communicatie door de betrokken overheden en de luchtvaartsector. Bovendien willen bewoners, bestuurders en luchtvaartpartijen graag de ruimte om veranderingen in de praktijk uit te kunnen proberen, voordat ze definitief worden vastgelegd. 

In de komende maanden worden alle voorstellen onderzocht op hun effecten op de overlast en de mainport. In september 2005 rapporteert staatssecretaris Schultz van Haegen over de voorstellen en de effecten ervan. Het rapport met alle verbetervoorstellen en hun effecten op de overlast en de mainport wordt aan de indieners opgestuurd. Ook wordt het rapport voor een reactie voorgelegd aan de CROS, de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, de Commissie MER, de procescommissie voor de evaluatie en aan een representatieve groep van omwonenden.

Begin 2006 geeft het kabinet een oordeel over de verbetervoorstellen. Voor dat oordeel wordt onder meer onderzocht welke groeiruimte nodig is om de mainportfunctie van Schiphol binnen Europa ook in de toekomst vast te houden. Het resultaat van dat onderzoek bepaalt of het kabinet het advies van de Raad voor VenW voor meer groeiruimte volgt, of dat de huidige milieuruimte wordt vastgehouden. De resultaten van de evaluatie van het beleid en de visie van het kabinet op de toekomst van de mainport Schiphol worden aan de Tweede Kamer aangeboden. De Kamer kan op basis daarvan oordelen over de toekomst van het Schipholbeleid.

Meer informatie over de verbetervoorstellen en de evaluatie vindt u op deze site.

http://www.evaluatieschiphol.nl/html/informatie_1-1.html?id=1121090717


Reacties op dit bericht