Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Veel vluchten onverklaarbaar

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 940 
|
 Amstelveen Boven Nagekomen van 15-01-2014 
Veel vluchten onverklaarbaar

AMSTELVEEN - De gemeente gaat met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Britse onderzoeksbureau om tafel zitten om de oorzaak te vinden van de grote verschillen in verklaarbaarheid van het gebruik van de Buitenveldertbaan in 2011.
In 2011 werd de Buitenveldertbaan onverwachts anderhalf keer zo vaak gebruikt als verwacht. LVNL kwam tot de conclusie dat slechts 3% van de vluchten onverklaarbaar was. In een second opinion onderzoek in opdracht van onder meer Amstelveen kwam Helios uit op 17% onverklaarbaar en 12% deels verklaarbaar. Wethouder Jan-Willem Groot was maandag bij de Alderstafel. Daar bleek dat Helios een aantal factoren niet heeft opgenomen die LVNL destijds wel heeft meegenomen. Had Helios dat wel gedaan, dan zou de uitkomst anders geweest kunnen zijn.
Daarom gaan LVNL en Helios nu met mij om tafel om te zien waar de verschillen vandaan komen.
Een belangrijk element in het rapport zijn de wind- en zichtlimieten op basis waarvan baankeuzes worden gemaakt. Helios vindt die nogal “conservatief”. Bij hogere limieten lijkt het erop dat de Buitenveldertbaan minder gebruikt zou hoeven worden. ‘Dit is een punt dat de komende tijd nadrukkelijk bekeken gaat worden,’ zegt Groot.
‘Het is de bedoeling meer eenduidige spelregels vast te leggen voor het kiezen van banen. Die spelregels moeten helder zijn en het systeem moet transparant zijn. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om omwonenden beter te informeren.

De bewonersorganisaties zijn blij met de resultaten van het onderzoek. ‘Afspraken om zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken worden niet waargemaakt,’ aldus Jan Griese, voorzitter van de SWAB (Schipholwerkgroep Amstelveen/Buitenveldert). Het nieuwe stelsel voldoet niet en moet worden gerepareerd. Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat het weer niet de oorzaak was van het hoge gebruik van de Buitenveldertbaan. 2011 was een heel gemiddeld jaar wat betreft het weer.
Griese wil de zogeheten handhavingspunten uit het oude stelsel behouden, omdat die omwonenden meer rechtszekerheid zouden geven. ‘Bij een strikt preferentieel baangebruik systeem horen ook een norm en handhaving per individuele baan. Verder geeft het nieuwe systeem de verkeersleiding te veel vrijheid met als gevolg onbedoelde negatieve effecten voor de bewoners.’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

ER WORDT EEN GEVAARLIJK SPELLETJE GESPEELD?

Wanneer bij het parallel aanvliegen van de z.g. preferente banen de veiligheidscriteria worden versoepeld - waar de Amstelveense politiek op aan lijkt te sturen - dan wordt de situatie boven Kennemerland pas echt onhoudbaar.
Wat onderzocht dient te worden is de optelsom van negatieve effecten die is ontstaan sinds de horizontale en verticale scheiding bij nadering van Polderbaan en Zwanenburgbaan vaag is geworden. Vaag in de dagelijkse praktijk (onder invloed van de wind- en zichtlimieten!!) dus. Dat theoretisch altijd voldoende scheiding aanwezig lijkt te zijn zegt daarbij niet zoveel.

Nu maar hopen dat de politiek en de Hr.Jan Willem Groote i.h.b. hier niet een heel onsmakelijk slaatje uit gaat slaan.

En dat het BLRS bestuur met bovenstaande zeer serieus rekening moge houden!

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

Het gaat hier niet om het versoepelen van criteria. Het gaat om het volgen van de criteria die al ver boven de internationale limieten liggen met daarop nog eens een veiligheidsmarge. Veiligheid staat uiteraard bij iedereen bovenaan. Bewoners onder de Buitenveldertbaan weten hier alles van, denk aan de Bijlmerramp. Indien extern risico het argument zou zijn dat pleit dat nog meer om niet op de Buitenveldertbaan te vliegen. Stel dat Turkish Airlines niet bij de Poldertbaan in een weiland was terechtgekomen maar op een dichtbewoonde woonwijk in Amstelveen. Heb toch het idee dat Kijk op de Toekomst hier juist een gevaarlijk spelletje speelt vanwege zijn geluidshinder die we uiteraard niemand gunnen. Ik zie verder niet hoe meer parallel vliegen op de Zwanenburgbaan (waar we over praten bij meer parallel baangebruik) invloed zou hebben op Kennemerland

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Rob, ik heb toch wat moeite met de opmerking over Turkish Airlines. Het toestel crashte op enkele honderden meters van Zwanenburg waar mijn moeder toen woonde. Zij heeft er nervositeitsklachten aan overgehouden. Of haar overlijden daar mee te maken heeft? Wie zal het zeggen. Daarnaast heeft het toestel nipt de A-9 gemist. En wat te denken van het toestel van Maroc Air dat in Haarlem paniek veroorzaakte omdat het over de huizen scheerde. Vliegen is natuurlijk nimmer risicoloos, dat is wandelen ook niet, één boze hond is genoeg. Essentie van de discussie is dat LVNL doet waar ze zin in heeft omdat ze dat mag. Wie de radar een beetje volgt ziet daar talloze voorbeelden van voorbij komen en BAS verantwoordt zich niet want boven 3000 ft mag alles. Wie een beetje goed zoekt vindt vliegtuigmaatschappijen met privileges, vliegers die alles geregeld krijgen bij hun routes, overtredingen uit pure desinteresse en luiheid en dat alles overgoten meet smeergelden voor Uilenstede, mooie groenprojecten in de Haarlemmermeer en dergelijke. Herrie in Buitenveldert of in Castricum, in Leimuiden of Hoofddorp, Zwanenburg of Spaarndam, het maakt niet uit: het is gewoon ongepast dat dat mag.

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

@Boeing. Excuses voor het Turkish Airlines voorbeeld. Uiteraard was het niet mijn bedoeling om leed van andere mensen te ontkennen of iemand te kwetsen. Een vliegtuig ongeluk is overal vreselijk. Wat ik wilde zeggen was dat we niet moeten zeggen dat vanwege de veiligheid we niet de parallele banen moeten gebruiken maar de Buitenveldertbaan.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Volgens de (stricte) ICAO normen, kan er optimaal parallel gevlogen worden. Maar dat gebeurt al niet sinds 2004,toen de Reken kamer en de Comm.MER met kritiek aan de bel trokken.In 2006 beloofde LVNL beterschap. Die kwamer niet. In 2009 werden er extra cursussen voor de verkeersleiders georganiseerd. Weer werd beloofd, dat het goed zou komen. Wij als St.SWAB met een 30 tal hoogopgeleide burgers constateerden al dat het overtal aan vluchten via de B.baan mede te wijten was aan te weinig Parallel vliegen. Helios bevestigt dit nu, komt op 19 % Eerdaags zal de Pdf Parallel vliegen op onze site www.stichtingswab.nl verschijnen.
Het is een resume van 10 jaar kritiek van de Inspectie (en Comm MER)

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

PARALLEL VLIEGEN EN VEILIGHEID:

Inderdaad wordt er verre van optimaal parallel gevlogen. In feite rest na de uitgebreide aanvlieggebieden een steeds smallere strook voor deze operatie. Grote nieuwbouwwijken bij Krommenie-Assendelft en tussen Uitgeest en Beverwijk zijn bijgebouwd. We zijn hier in Kennemerland blij dat de laatste crash bij de Polderbaan uiteindelijk in een weiland plaatsvond en niet in zo'n woonwijk (of welke woonwijk dan ook!).

Door LVLN mag niet van een bijna crash worden gesproken, maar niet lang geleden ging het boven het Alkmaardermeer wederom bijna mis. In de praktijk naderen de vliegtuigen elkaar soms akelig dicht en bij nog meer vluchten richting Zwanenburgbaan bij gelijktijdig versoepelen van veiligheidsnormen - die niet voor niets op dit moment bij een dergelijk gevaarlijke operatie noodzakelijk geacht worden - wordt zoals gesteld de situatie boven dit deel van Kennemerland echt onhoudbaar. Daar mag men in Amstelveen dus wel eens rekening mee houden!

Nu Schiphol begin 2014 heeft gemeld met weer 25 miljoen passagiers extra naar totaal 75 miljoen per jaar te streven, zal alleen de aanleg van een tweede Kaagbaan en invoering van hetzelfde, thans dus al problematische (!), parallel vliegen op preferente banen dichtbij de stad Leiden dat realiseerbaar maken.

De conclusie kan zijn dat een onafhankelijk onderzoek naar de ook door jhgriese terecht benoemde en hierboven toegelichte problematiek rond parallel vliegen in de praktijk, voor de huidige en toekomstige veiligheid voor bewoners van groot belang is.

Tot nu toe hebben de platforms daar nog niet op aangedrongen,wat toch wel een gemiste kans
kan worden genoemd.
Maar wat niet is kan nog komen, BLRS en VGP?

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

Parallel vliegen is internationaal gezien niets bijzonders. Er zijn vliegvelden met alleen parallelle banen en ook nog in gebieden met minder stabiel weer dan bij Schiphol. Veiligheid is een fabeltje door de LVNL om hun problemen op de werkvloer met onwillige verkeersleiders te verbloemen. Regenbuien is ook zo'n gotspe , als dat al een probleem zou zijn met parallel vliegen dan kunnen veel vliegvelden in de wereld gesloten worden. Onderzoek is niet nodig. Dat is al meerdere keren gedaan. Probleem is dat sommige verkeersleiders niet willen werken volgens procedures die zeer ruim boven alle veligheidsnormen zijn.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@Kijk naar de toekomst. Het spijt me, maar u schrijft een hoop, maar waar blijven uw daden? Er zijn in uw regio ook nog gemeente raden. En zoals @Rob terecht opmerkt: Er is al erg veel bekend ,

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Rob: verder geen punt hoor! Wat mij ook hier weer opvalt is dat er van alles bijgehaald wordt maar de essentie in het gedrag komt. Die essentie is volgens mij dat Nederland maar een klein landje is met wereldwijd minder invloed dan het Vaticaan. We kunnen ons wel met een luchthaven graag als wereldmacht willen profileren maar is dat eigenlijk wel nodig en mogelijk? Kun je miljoenen mensen in min of meerdere mate aan vliegtuiglawaai bloot stellen onder het mom van "economische motor"? Kijk eens naar de aardgasdiscussie: geld, geld, geld verdienen en zie wat de gevolgen zijn. Is Schiphol niet van hetzelfde laken een pak? Roept Den Haag niet dat we het land aan onze (klein) kinderen goed moeten achterlaten? Wat hebben die daar aan als ze dag in dag uit in de herrie zitten en dagelijks met gezondheidsklachten als gevolg daarvan worden geconfronteerd? Overdreven? Misschien maar dat dachten ze over de eerste 10 centimeter bodemdaling in Groningen ook. Schiphol en haar lobby profiteert van allerlei verschillende discussies in verschillende gebieden en rond Lelystad, Twente, Eindhoven etc doen ze precies hetzelfde. En ondertussen likken Alders en zijn tafelgenoten omwille van de smeer de kandeleer.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

@ jhgriese (Secretaris BLRS)

Er werd al veel duidelijk,maar bepaalde zaken lijken maar niet door te dringen bij PVRC en BLRS.
Het zou toch bekend moeten zijn dat de gemeente Castricum - ondanks aansluiting bij de Milieudienst NH Noord!- toch via de Milieudienst IJmond het Schipholdossier regelt? Dat de Hr.Hans Alders daar op handen wordt gedragen en tientallen raadsleden en bestuurders uit de IJmond plus Castricum achter gesloten deuren via briefings worden bijgepraat? Dat debat daarbij door de VVD wethouder van Castricum Portegies, die tevens afgevaardigd is in de Bestuurlijke Regie Schiphol (!), niet is toegestaan en men daar alles voor zoete koek aanneemt?

Het kan zijn dat PVRC - dat niet voor deze briefings uitgenodigd wordt - aan de BLRS koepel aldus onvoldoende informatie kan geven om tot een oordeel over deze zeer ondemocratische gang van zaken te komen.
In dat geval lijkt een inhaalslag verstandig, zo niet noodzakelijk.

Denk hier maar eens goed over na voordat u verwijten gaat maken aan deze en gene.

SLOTOPMERKING in deze discussie:

Een voorkeurspositie voor Amstelveen ten koste van de regio IJmond & Kennemerland valt (zeker in BLRS verband!) op geen enkele wijze te verdedigen.
Geplaatst door Rob uit Amsterdam

Slotopmerking:

Hoezo voorkeurspositie. Het Helios onderzoek is helemaal door Amstelveen bewoners gerealisseerd, niet door BLRS. Het is juist andersom. BLRS lift mee met Amstelveen voor zaken uit het Helios rapport die alle bewonersgroepen betreffen

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@Rob: Dank Je Rob. @Kijk naar de toekomst. U wordt wel brutaal he?! U schrijft maar en schrijft maar... Wanneer er in uw regio hinderproblemen zijn, dan trekt u aan de bel bij uw raadsleden. Dat is lastig je,dat weten wij. U bent toch lid van een grote vereniging van huiseigenaren? Ga de boer op met elkaar, organiseer u. En val mij svp niet lastig